URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Pan
Lukasz Kubiszyn
Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej

Do zadań na stanowisku ds. gospodarki komunalnej należy w szczególności:
1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiązownica,
2. wdrożenie i obsługa systemu informatycznego dotyczącego odbioru odpadów komunalnych,
3. utworzenie oraz stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
4. wdrożenie nowych przepisów odnoszących się do działalności podmiotów w zakresie odbioru i transportu odpadów,
5. prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego,
6. współpraca z referatem finansowym w zakresie egzekucji opłat, a w szczególności:
a) wprowadzanie do modułu WINDYKACJA wpłat dokonywanych przelewem na rachunek bankowy,
b) przekazywanie dowodów wpłat (kwitariuszy) KP 103 dla określonych uchwałą Rady Gminy Wiązownica inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami,
c) kontrola i rozliczanie inkasentów opłaty, obliczanie należnego im wynagrodzenia oraz przekazywanie naliczonych wynagrodzeń brutto księgowej ds. gospodarki materiałowej, a także księgowości celem sporządzenia listy płac,
d) współpraca z księgowością budżetowa poprzez comiesięczne uzgadnianie wpływów z tytułu opłat, salda należności oraz zaległości.
7. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
8. współudział w opracowaniu wymaganych prawem dokumentów, projektów uchwał oraz aktów prawa miejscowego, a także stała ich weryfikacja,
9. współudział w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
10. przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
11. kontrola realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiązownica,
12. współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi właściwymi organami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
13. planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami,
14. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami,
15. opracowywanie wniosków i współdziałanie z odpowiednimi komórkami w Urzędzie w ich opracowaniu w celu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych,
16. przygotowywanie informacji wynikających z przepisów ustawy i prawa miejscowego do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
17. realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i gospodarką odpadami komunalnymi,
18. wykonywanie sprawozdań dotyczących spraw prowadzonych.
19. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski zgłaszane na Sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
20. merytoryczna akceptacja faktur z zakresu prowadzonych spraw.
21. zastępstwo na stanowisku d/s informatyki,
22. pracownik przy znakowaniu spraw używa symbolu „GK".
 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2013-09-02
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-09-02 14:50
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 28 stycznia 2020r. 14:56:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.