Wiadomości http://bip.wiazownica.com pl-PL Postanowienie Wed, 12 Aug 2020 09:19:40 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 P O S T A N A W I A M Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 580/1 (obręb 0002) w miejscowości Manasterz, gmina Wiązownica...... Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Tue, 11 Aug 2020 13:42:40 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do wniosku złożonego przez...... Obwieszczenie Tue, 11 Aug 2020 13:37:54 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Wójt Gminy Wiązownica. Organami opiniującymi i dokonującymi uzgodnień są: Regionalny...... OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego Tue, 11 Aug 2020 12:33:15 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Wójt Gminy Wiązownica informuje, że w przedmiotowym postępowaniu otrzymał następujące odpowiedzi od organów opiniujących: ·         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie opinią z dnia 14.04.2020 r. znak: WOOŚ.4220.3.14.2020.BL.4 stwierdził, iż nie ma...... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Mon, 10 Aug 2020 15:24:00 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Mon, 10 Aug 2020 15:17:06 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Fri, 07 Aug 2020 08:43:35 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki Thu, 06 Aug 2020 12:26:01 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Mon, 03 Aug 2020 12:13:42 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Mon, 03 Aug 2020 12:10:58 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Mon, 03 Aug 2020 12:05:58 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Thu, 30 Jul 2020 13:12:48 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Thu, 30 Jul 2020 13:10:51 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Thu, 30 Jul 2020 13:09:09 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 29 Jul 2020 15:20:35 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 29 Jul 2020 15:18:51 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Wed, 29 Jul 2020 15:16:56 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Wed, 29 Jul 2020 15:14:59 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Wed, 29 Jul 2020 15:13:12 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Informacja o naborze na procownika socjalnego Tue, 28 Jul 2020 14:25:39 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 I. Wymagania niezbędne: wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.), tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych...... Sołectwa Tue, 28 Jul 2020 12:44:59 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Skład Rady Gminy Tue, 28 Jul 2020 09:07:53 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-8 ... Wójt Gminy Tue, 28 Jul 2020 09:07:27 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ... Adres korespondencyjny Tue, 28 Jul 2020 09:04:41 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-6 ... Skład Komisji Stałych Rady Gminy Wiązownica Mon, 27 Jul 2020 12:46:55 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W M. CETULA” – ETAP I Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-100 ...