Wiadomości http://bip.wiazownica.com pl-PL OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 03 Feb 2023 15:13:12 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 01 Feb 2023 10:23:02 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie Tue, 31 Jan 2023 14:11:16 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 zawiadamia strony, iż: Na wniosek firmy Copernic PPA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, reprezentowanej przez  Panią Kingę Krukar – pełnomocnika Zarządu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych...... Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu poprzedzonej wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Mon, 30 Jan 2023 13:36:29 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Uchwała Budżetowa Gminy Wiązownica na 2023 r. Fri, 27 Jan 2023 11:44:09 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-56 ... OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Thu, 26 Jan 2023 15:02:43 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 25 Jan 2023 10:31:02 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 25 Jan 2023 10:29:01 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Wed, 25 Jan 2023 10:27:07 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 24 stycznia 2023 r. Tue, 24 Jan 2023 12:39:32 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-386 Na podstawie art. 30 ust.1  ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2023 r.poz.40 z póżn.zm),oraz  § 6 ust.2 uchwały Nr XXXVII/287/2021 Rady Gminy Wiązownica z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica...... OBWIESZCZENIEprzed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Thu, 19 Jan 2023 10:46:10 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Wyniki konkursu na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2023 Wed, 18 Jan 2023 14:03:12 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Wed, 18 Jan 2023 12:54:10 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Tue, 17 Jan 2023 13:02:55 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-330 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na...... OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki Tue, 17 Jan 2023 12:45:24 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Mon, 16 Jan 2023 14:59:28 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Sesja Rady Gminy Wiązownica Mon, 16 Jan 2023 07:55:51 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-412 ... ZARZĄDZENIE Nr 4/2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 4 stycznia 2023 r. Fri, 13 Jan 2023 08:11:06 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Na podstawie art.31 art.33.ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j Dz.U.2023 poz.40 ze zm) zarządzam co następuje:   § 1 Ustala się  Regulamin konkursu na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2023 dla kompleksów boisk sportowych ,, Moje Boisko - Orlik...... Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 4 stycznia 2023 r. Fri, 13 Jan 2023 08:06:59 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Na podstawie art.31 art.33.ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j Dz.U.2023 poz.40 ze zm.) zarządzam co następuje: § 1 Powołuję Komisję konkursową w celu oceny ofert oraz wiedzy kandydatów na stanowisko - Animator sportu na rok 2023  dla kompleksów...... ZARZĄDZENIE Nr 2/2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 4 stycznia 2023r. Fri, 13 Jan 2023 08:03:54 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Na podstawie art.31 art.33.ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j Dz.U.2023 poz.40 ze zm) zarządzam co następuje: § 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko ,,  Animator sportu  ” na rok 2023  dla kompleksów boisk sportowych ,,  Moje Boisko- Orlik 2012 ”  na...... Plan zamówień publicznych na rok 2023 Thu, 12 Jan 2023 11:26:42 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-102 ... O B W I E S Z C Z E N I E przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy Mon, 09 Jan 2023 11:59:05 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO Mon, 09 Jan 2023 11:33:29 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Zarządzenie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenie zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wiązownica na 2023 rok. Thu, 05 Jan 2023 11:42:03 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.), art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1762 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w...... OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Thu, 05 Jan 2023 11:36:40 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... „WYKONAWSTWO PRAC Z ZAKRESU HODOWLI, OCHRONY I UŻYTKOWANIA LASÓW KOMUNALNYCH GMINY WIĄZOWNICA” Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-100 ...