Wiadomości http://bip.wiazownica.com pl-PL Nieodpłatna Pomoc Prawna 2020 - Komunikat Thu, 21 May 2020 11:02:52 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-330 ... Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Przebudowy DW nr 865 Jarosław Bełżec Thu, 21 May 2020 10:05:21 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Wed, 20 May 2020 13:56:17 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Tue, 19 May 2020 15:34:27 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu 13 maja 2020 r. decyzji znak: LŚ.6220.16.04.2019.MB o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa 57 budynków rekreacji indywidualnej wraz z towarzysząca infrastrukturą w Radawie, gmina Wiązownica, powiat...... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Mon, 18 May 2020 14:48:55 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Mon, 18 May 2020 14:45:59 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Zarządzenie w sprawiewyznaczenia na terenie Gminy Wiązownica miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Mon, 18 May 2020 09:45:02 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-399 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Tue, 12 May 2020 09:09:42 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 06 May 2020 09:04:23 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 06 May 2020 08:58:49 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie dot. Budowy drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce km 17+432-31+000 Wed, 29 Apr 2020 10:04:52 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mon, 27 Apr 2020 11:47:41 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu 24 kwietnia 2020 r. decyzji znak: LŚ.6220.13.05.2019.MB o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Skup i sprzedaż złomu, metali” dla wniosku złożonego przez firmę SILVERMET Robert Pilch z siedzibą w...... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Mon, 27 Apr 2020 11:00:45 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Mon, 27 Apr 2020 10:59:16 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydanu decyzji o warunkach zabudowy Mon, 20 Apr 2020 14:54:39 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Mon, 20 Apr 2020 14:50:31 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej Fri, 17 Apr 2020 10:17:37 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-399 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r.   o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.   Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U...... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Wed, 15 Apr 2020 09:45:04 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Wed, 15 Apr 2020 09:43:21 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... INFORMACJA Sat, 11 Apr 2020 18:24:39 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-399 ... OBWIESZCZENIE Sat, 11 Apr 2020 18:15:33 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-399 ... Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Mon, 06 Apr 2020 14:18:48 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-399 Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych     Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych...... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Mon, 06 Apr 2020 12:29:50 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 03 Apr 2020 12:47:11 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Fri, 03 Apr 2020 12:31:31 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ...