Wiadomości http://bip.wiazownica.com pl-PL Sesja Rady Gminy Wiązownica Tue, 26 Oct 2021 12:30:23 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-412 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Tue, 26 Oct 2021 10:00:15 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... obwieszczenie przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy Fri, 22 Oct 2021 11:16:06 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wed, 20 Oct 2021 08:43:26 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu 14 października 2021 r. decyzji znak: LŚ.6220.17.09.2019.MB o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nowych obiektów rekreacyjno-hotelowych i usługowo-handlowo-gastronomicznych oraz rozbudowa i...... Decyzja środowiskowa Wed, 20 Oct 2021 08:38:25 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Załącznik: mapa kompleksu hotelowo- rekreacyjnego. ... ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Tue, 19 Oct 2021 13:59:07 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-413 ... K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 19 października 2021 r. Tue, 19 Oct 2021 13:57:43 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-413 ... Obwieszczenie Mon, 18 Oct 2021 14:10:38 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 zawiadamia strony, iż: Na wniosek Firmy Handlowo-Usługowej WITEK Agnieszka Pieniążek z siedzibą w Szówsku ul. Kasztanowa 18, 37-522 Wiązownica, reprezentowanej przez Panią Agnieszkę Pieniążek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji...... Inwestycje, budownictwo Thu, 14 Oct 2021 13:46:31 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-398 ... Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy Wiązownica Thu, 14 Oct 2021 13:43:17 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-16 ... Wójt Gminy Thu, 14 Oct 2021 12:44:22 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 29 Sep 2021 12:38:27 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 29 Sep 2021 12:36:36 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 22 Sep 2021 12:28:46 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... NABÓR na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior+” w Radawie Tue, 21 Sep 2021 14:07:41 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 I. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, osoba posiadająca tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego uzyskany w wyniku ukończenia szkoły policealnej publicznej lub...... Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Mon, 20 Sep 2021 11:20:13 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Mon, 20 Sep 2021 08:39:05 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Thu, 16 Sep 2021 13:17:19 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Thu, 09 Sep 2021 13:14:13 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Thu, 09 Sep 2021 13:12:09 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Thu, 09 Sep 2021 13:10:17 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie Thu, 02 Sep 2021 15:20:34 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Wójt Gminy Wiązownica. Organami opiniującymi i dokonującymi uzgodnień są: Regionalny...... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Mon, 30 Aug 2021 09:18:40 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Mon, 30 Aug 2021 09:18:13 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie Tue, 24 Aug 2021 09:28:06 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 zawiadamia strony, iż: na podstawie art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 oraz art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 poz...... Zapytanie ofertowe na wykonanie zadanie pn. Dostawa wyposażenia dla jednostki OSP Szowsko Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-100 ...