Wiadomości http://bip.wiazownica.com pl-PL Raport o stanie gminy Wiązownica za rok 2022 Wed, 31 May 2023 17:02:32 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-436 Pliki do pobrania: 1. Raport o stanie gminy Wiązownica za rok 2022: TUTAJ 2. Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Wiązownica: TUTAJ 3. Informacja odnośnie debaty TUTAJ... OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Tue, 30 May 2023 11:14:39 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szówsku Fri, 26 May 2023 14:18:39 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 § 2.1 Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania 1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym oraz: a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, b) ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego...... O B W I E S Z C Z E N I E przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy Thu, 25 May 2023 09:18:20 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 24 May 2023 08:21:43 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 19 May 2023 12:39:20 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... O B W I E S Z C Z E N I E przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy Thu, 18 May 2023 08:51:32 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Mon, 15 May 2023 13:17:51 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Fri, 12 May 2023 12:23:41 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Zakresy czynności - GOPS Wed, 10 May 2023 13:13:09 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-41 Pani: Marta KRUK-KĘDZIOR Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   I. Zakres  podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określają: 1. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań kompetencji określonych w...... Gospodarka Komunalna Wed, 10 May 2023 12:48:21 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-212 ... Oświata , Sport Wed, 10 May 2023 12:47:43 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-195 ... Świadczenia rodzinne, wychowawcze, dobry start oraz fundusz alimentacyjny Wed, 10 May 2023 12:47:23 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-192 ... Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego Wed, 10 May 2023 12:46:21 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-192 ... Inspektor ds. budownictwa i inwestycji Wed, 10 May 2023 12:45:46 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-398 ... Referent ds. inwestycji i zamówień publicznych Wed, 10 May 2023 12:45:28 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-398 ... Inspektor ds. budownictwa i inwestycji Wed, 10 May 2023 12:44:59 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-398 ... Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych Wed, 10 May 2023 12:44:39 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-398 ... Inspektor d/s Informatyki,obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - Daniel Mścisz Wed, 10 May 2023 12:44:00 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-194 ... Inspektor ds. informatyki Wed, 10 May 2023 12:43:32 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-194 ... OSP Wed, 10 May 2023 12:43:12 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-134 ... Gospodarka Mieniem Komunalnym Wed, 10 May 2023 12:42:50 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-34 ... Inspektor ds. obsługi sekretariatu Wed, 10 May 2023 12:42:32 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-37 ... Kadry, Obsługa Rady Wed, 10 May 2023 12:42:10 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Budownictwo i Geodezja Wed, 10 May 2023 12:41:45 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-196 ...