Wiadomości http://bip.wiazownica.com pl-PL Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 30 Jul 2021 13:11:09 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 30 Jul 2021 13:09:05 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 30 Jul 2021 13:07:25 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Thu, 29 Jul 2021 08:34:42 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Wed, 28 Jul 2021 13:59:34 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Mon, 26 Jul 2021 14:51:53 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi Mon, 26 Jul 2021 08:52:26 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Mon, 19 Jul 2021 19:52:47 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęło 8 ofert spełniających wymagania formalne.   Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby:   Lp. Imię i nazwisko Miejsce...... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Mon, 19 Jul 2021 15:05:45 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Thu, 15 Jul 2021 13:55:37 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 14 Jul 2021 10:47:14 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław Wed, 07 Jul 2021 08:52:00 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie Tue, 06 Jul 2021 15:23:18 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107   z a w i a d a m i a iż, w dniu 02 lipca 2021 r. została wydana decyzja znak: LŚ.6220.02.07.2019.MB, o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej...... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Tue, 06 Jul 2021 15:15:18 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107   z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu 1 lipca 2021 r. decyzji znak: LŚ.6220.01.08.2019.MB o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki 332/3 w miejscowości Nielepkowice, gmina...... Obwieszczenie Tue, 06 Jul 2021 15:09:27 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Wójt Gminy Wiązownica. Organami opiniującymi i dokonującymi  oraz Dyrektor Regionalnego...... Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi Mon, 05 Jul 2021 13:59:35 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Wymagania niezbędne:   Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ), wykształcenie: wyższe preferowane ekonomiczne lub administracyjne, pełna...... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Mon, 28 Jun 2021 14:53:35 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Mon, 28 Jun 2021 14:05:38 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Mon, 28 Jun 2021 14:02:43 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Mon, 28 Jun 2021 13:50:09 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Wed, 23 Jun 2021 12:07:56 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Thu, 17 Jun 2021 09:32:19 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Tue, 15 Jun 2021 12:44:09 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Mon, 14 Jun 2021 15:09:04 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Fri, 11 Jun 2021 13:17:57 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Budowa placów zabaw wraz z dostawą wyposażenia w m. Mołodycz, Nielepkowice i Manasterz Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-100 ...