Wiadomości http://bip.wiazownica.com pl-PL Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Tue, 17 May 2022 09:22:48 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 13 May 2022 10:04:13 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Sesja Rady Gminy Wiązownica Fri, 13 May 2022 08:33:56 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-412 ... Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego Wed, 11 May 2022 13:39:06 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Mon, 09 May 2022 13:55:28 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 06 May 2022 14:34:28 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Fri, 06 May 2022 14:32:43 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Fri, 06 May 2022 08:21:31 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-330 W jaki sposób jest to weryfikowane? Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego...... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 04 May 2022 09:58:20 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Fri, 29 Apr 2022 15:29:12 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Zarządzenie Nr 68/2022 WGW z dnia 29 kwiecień 2022r. Fri, 29 Apr 2022 08:27:46 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-386 Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 29 kwiecień 2022r.     w sprawie wyników ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu przez Uczniowskie Kluby...... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Mon, 25 Apr 2022 15:10:06 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Thu, 21 Apr 2022 09:39:08 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Wed, 20 Apr 2022 10:52:11 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 20 Apr 2022 10:08:05 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Wed, 20 Apr 2022 10:06:13 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 20 Apr 2022 10:03:20 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 12.04.2022 r. Wed, 13 Apr 2022 11:36:33 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-386 Na podstawie art. 30 ust.1  ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2022 r.poz.559),oraz  § 6 ust.2 uchwały Nr XXXVII/287/2021 Rady Gminy Wiązownica z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica...... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Tue, 12 Apr 2022 15:30:44 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Tue, 12 Apr 2022 15:28:22 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wed, 06 Apr 2022 12:49:08 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107   z a w i a d a m i a iż, w dniu 6 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja znak: LŚ.6220.02.07.2019.MB, o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do...... OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego Wed, 06 Apr 2022 12:42:58 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 W związku z powyższym tut. organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.  W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia...... Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zagospodarowanie odwiertów Ryszkowa Wola 8, Zapałów 3K-KGZ Jarosław” w miejscowości Ryszkowa Wola. Wed, 06 Apr 2022 11:28:16 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... informacja o wydaniu decyzji poprzedzonej wydaniem decyzji środowiskowej Tue, 05 Apr 2022 14:57:04 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Tue, 05 Apr 2022 14:47:37 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ...