Wiadomości http://bip.wiazownica.com pl-PL Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 22 Jan 2021 14:42:53 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 22 Jan 2021 14:41:05 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 22 Jan 2021 14:39:15 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 22 Jan 2021 14:36:50 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Thu, 21 Jan 2021 11:50:22 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Mon, 18 Jan 2021 13:55:10 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Mon, 18 Jan 2021 13:53:00 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Mon, 18 Jan 2021 13:49:25 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... decyzja Starosty Jarosławskiego znak GN.6810.19.2019 z dnia 14.01.2021r. o uznaniu za mienie gromadzkie działki nr 771 położonej w Mołodyczu Mon, 18 Jan 2021 10:10:00 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... decyzja Starosty Jarosławskiego znak GN.6810.20.2019 z dnia 14.01.2021r. o uznaniu za mienie gromadzkie działki nr 770 położonej w Mołodyczu Mon, 18 Jan 2021 10:04:32 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Decyzja Starosty Jarosławskiego znak GN.6810.21.2019 z dnia 14.01.2021r. o uznaniu za mienie gromadzkie działki nr 773/1 położonej w Mołodyczu Mon, 18 Jan 2021 10:01:15 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 15 Jan 2021 13:39:34 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Mon, 11 Jan 2021 12:46:55 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Mon, 11 Jan 2021 12:44:36 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Mon, 11 Jan 2021 12:41:53 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Mon, 11 Jan 2021 12:40:01 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NIEODPŁATNA MEDIACJA W POWIECIE JAROSŁAWSKIM Thu, 07 Jan 2021 15:08:47 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-330 KOMUNIKAT!!!     W związku z pandemią COVID-19  od dnia 17.03.2020r –                                  do odwołania  świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej                                        i ...... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Tue, 05 Jan 2021 15:16:28 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Tue, 05 Jan 2021 15:12:53 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Wed, 30 Dec 2020 15:08:33 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 30 Dec 2020 15:05:51 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Wed, 30 Dec 2020 15:02:24 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Wed, 30 Dec 2020 15:00:28 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... O B W I E S Z C Z E N I E Tue, 22 Dec 2020 09:44:56 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107         Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organem właściwym do wydania ww. decyzji jest Wójt Gminy Wiązownica. Organami opiniującymi i dokonującymi uzgodnień są:...... Ogłoszenie Mon, 21 Dec 2020 14:22:22 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ...