Wiadomości http://bip.wiazownica.com pl-PL OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Fri, 30 Oct 2020 09:33:34 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Fri, 30 Oct 2020 09:31:51 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Thu, 22 Oct 2020 13:49:21 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Thu, 22 Oct 2020 13:44:18 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... obwieszczenie przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy Thu, 22 Oct 2020 13:42:26 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Fri, 09 Oct 2020 10:43:09 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Fri, 09 Oct 2020 10:40:36 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 02 Oct 2020 09:05:02 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Wed, 30 Sep 2020 14:45:36 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 30 Sep 2020 14:43:38 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 30 Sep 2020 14:40:47 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Nabór na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior+” w Radawie Wed, 30 Sep 2020 08:06:43 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Wymiar etatu: 1/2 Zatrudnienie: umowa o pracę Miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom „Senior+” w Radawie, ul. Letniskowa 35, 37-523 Radawa   I. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, osoba posiadająca tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający...... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Mon, 28 Sep 2020 08:10:33 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Wed, 16 Sep 2020 12:27:27 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Tue, 15 Sep 2020 11:15:53 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds budownictwa i inwestycji Mon, 14 Sep 2020 13:14:41 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Mon, 14 Sep 2020 12:47:00 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Thu, 10 Sep 2020 15:11:51 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Thu, 10 Sep 2020 15:09:48 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Nabór na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior+” w Radawie Thu, 10 Sep 2020 12:00:03 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 . Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, osoba posiadająca tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego uzyskany w wyniku ukończenia szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej, preferowane...... LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Thu, 03 Sep 2020 08:20:41 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Mon, 31 Aug 2020 12:34:17 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 28 Aug 2020 13:31:12 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Fri, 28 Aug 2020 13:22:57 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Fri, 28 Aug 2020 13:18:14 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-100 ...