Wiadomości http://bip.wiazownica.com Plan zamówień publicznych na 2020 r. Mon, 27 Jan 2020 14:55:56 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-102 PLAN ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH NA 2020 R     Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (robota budowlana, dostawa, usługa) Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia brutto w...... Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu Mon, 27 Jan 2020 08:11:43 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Na podstawie § 3 ust.2 uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica, zarządzam, co następuje:   § 1.   Ogłaszam nabór wniosków – ofert na...... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Thu, 23 Jan 2020 08:55:39 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 22 Jan 2020 15:09:43 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Wed, 22 Jan 2020 15:07:43 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... obwieszczenie o sprostowaniu omyłki w decyzji inwestycji celu publicznego Wed, 22 Jan 2020 15:05:43 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Tue, 21 Jan 2020 15:29:17 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107   zawiadamia strony, iż: Na wniosek firmy PREIS Paweł Preisner z siedzibą w Rzeszowie ul. Kwiatkowskiego 38/44, 35-311 Rzeszów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Artura Dudek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych...... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Tue, 21 Jan 2020 12:45:46 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 zawiadamia strony, iż: Na wniosek  firmy PREIS Paweł Preisner z siedzibą w Rzeszowie ul. Kwiatkowskiego 38/44, 35-311 Rzeszów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Artura Dudek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych...... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Tue, 21 Jan 2020 09:15:36 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... ogloszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat Tue, 21 Jan 2020 09:03:40 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Mon, 20 Jan 2020 15:03:03 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Mon, 20 Jan 2020 14:24:22 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 zawiadamia strony, iż: Na wniosek  firmy Elektrownia PV 53 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Izę Michałek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych...... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Fri, 17 Jan 2020 14:31:48 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 17 Jan 2020 14:29:00 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 15 Jan 2020 07:50:51 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 10 Jan 2020 14:13:12 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Thu, 09 Jan 2020 15:13:12 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Thu, 09 Jan 2020 07:32:19 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Tue, 07 Jan 2020 15:19:42 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Thu, 02 Jan 2020 15:18:25 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Tue, 31 Dec 2019 09:15:30 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Tue, 31 Dec 2019 09:12:17 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Mon, 23 Dec 2019 15:22:12 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Thu, 19 Dec 2019 15:26:04 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Thu, 19 Dec 2019 15:23:25 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ...