Wiadomości http://bip.wiazownica.com pl-PL Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Tue, 20 Apr 2021 14:33:48 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Nabór na stanowisko terapeuty w Dziennym Domu "Senior +" w Radawie Tue, 20 Apr 2021 09:13:12 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 I. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, osoba posiadająca tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego uzyskany w wyniku ukończenia szkoły policealnej publicznej lub...... Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy Wiązownica Fri, 16 Apr 2021 12:16:44 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-16 ... Inspektor ds. płac, podatku i ubezpieczeń społecznych Fri, 16 Apr 2021 12:13:26 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-28 ... obwieszczenie przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy Thu, 15 Apr 2021 14:37:05 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie Thu, 15 Apr 2021 10:53:31 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organem właściwym do wydania ww. decyzji jest Wójt Gminy Wiązownica. Organami opiniującymi i dokonującymi uzgodnień są: Regionalny...... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 14 Apr 2021 12:06:53 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 14 Apr 2021 12:04:34 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 14 Apr 2021 12:02:34 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 14 Apr 2021 12:00:18 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 14 Apr 2021 11:58:34 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 14 Apr 2021 11:56:01 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Thu, 08 Apr 2021 13:45:56 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Thu, 08 Apr 2021 13:45:23 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Thu, 08 Apr 2021 13:43:22 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Thu, 08 Apr 2021 13:41:39 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Thu, 08 Apr 2021 13:40:00 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Thu, 08 Apr 2021 13:37:04 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Thu, 08 Apr 2021 13:35:41 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Tue, 06 Apr 2021 14:08:18 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Thu, 01 Apr 2021 12:51:45 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-408 ... Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. budownictwa i inwestycji Tue, 30 Mar 2021 15:49:13 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Mon, 29 Mar 2021 12:17:15 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Mon, 22 Mar 2021 14:30:07 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Thu, 18 Mar 2021 12:50:15 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) na bieżące potrzeby gminy Wiązownica w 2021 r. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-100 ... Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-100 ...