Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
1 2 ... 9 
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.293  ze zm.), zawiadamia, że w dniu 21.01.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  „Budowa  gazociągu zasilającego  średniego ciśnienia, na dz. nr ewid.  408/1, 408/6, 409/5, 409/3 obr. Wiązownica, gm. Wiązownica”.
W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13), w godzinach pracy urzędu tj.7:30 -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020.256), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-01-21
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-01-22 14:41
OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.293  ze zm.), zawiadamia, że w dniu 21.01.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  „Budowa  gazociągu zasilającego  średniego ciśnienia, na dz. nr ewid.  666, 667, 704/2, 705/2 obr. Wiązownica, gm. Wiązownica”.
W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13), w godzinach pracy urzędu tj.7:30 -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020.256), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt  Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-01-21
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-01-22 14:39
OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.293  ze zm.), zawiadamia, że w dniu 21.01.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  „Budowa  gazociągu zasilającego  średniego ciśnienia, na dz. nr 2002/1, 2000/5 obr. Szówsko, gm. Wiązownica”.
W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13), w godzinach pracy urzędu tj.7:30 -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020.256), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-01-21
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-01-21 14:36
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.293  ze zm.), zawiadamia, że w dniu 21.01.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, na dz. nr 465/4, 465/5, 465/6, 465/7, 466/8  obr. Manasterz, gm. Wiązownica”.
W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13), w godzinach pracy urzędu tj.7:30 -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020.256), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-01-21
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-01-22 14:42
OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.293  ze zm.), zawiadamia, że w dniu 20.01.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, na dz. nr 896/2, 895/3, 895/1, 894, 893/1, 891/5, 891/1, 890, 889/8, 889/1, 889/2, 889/3, 887/1, 884, 881 obr. Szówsko, gm. Wiązownica”.
W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13), w godzinach pracy urzędu tj.7:30 -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica,
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020.256), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-01-20
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-01-21 11:50
OBWIESZCZENIE
 
 
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020.293) zawiadamia się, że na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul.  Floriańska 112, 38-200 Jasło, Pełnomocnik P. Agata Ampulska, Rozbórz 584a, 37-200 Przeworsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa  gazociągu zasilającego  średniego ciśnienia, na dz. nr ewid. 492/1, 662, 716, 715/3, 715/4  obr. Wiązownica, gm. Wiązownica”.
            Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w wnioskiem w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 i ewentualnie wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotu postępowania.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-01-18
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-01-18 13:55
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłIwona Kowal - Pracownik UGW2021-01-18
Publikujący Iwona Kowal - Gospodarka Mieniem 2021-01-18 10:03
Modyfikacja Iwona Kowal - Gospodarka Mieniem 2021-01-18 10:04
OBWIESZCZENIE
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020.293) zawiadamia się, że na wniosek  PGE DYSTRYBUCJA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A Pełnomocnik P. Dariusz Jędruszczak , ul. Elektrowniana 4, 37-500 Jarosław,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV typu STSRu 20/250 „ Radawa 16”, linii kablowych nN 0,4 kV wraz z urządzeniami do rozdziału i pomiaru energii elektrycznej dla zasilania nowych budynków letniskowych, na działkach nr 535, 536, 537, 538, 526, 525/3 obr.  Radawa, gm. Wiązownica”.
            Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w wnioskiem w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 i ewentualnie wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotu postępowania.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian  Jerzy Ryznar
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-01-18
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-01-18 13:47
Modyfikacja Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-01-18 13:49
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłIwona Kowal - Pracownik UGW2021-01-18
Publikujący Iwona Kowal - Gospodarka Mieniem 2021-01-18 09:59
Modyfikacja Iwona Kowal - Gospodarka Mieniem 2021-01-18 10:00
OBWIESZCZENIE
 
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020.293) zawiadamia się, że na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul.  Floriańska 112, 38-200 Jasło, Pełnomocnik P. Agata Ampulska, Rozbórz 584a, 37-200 Przeworsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa  gazociągu zasilającego  średniego ciśnienia, na dz. nr ewid. 1880/1, 1880/2, 1881/1, 1881/5, 1881/6, 1881/2, 1883/2, 1883/1  obr. Szówsko, gm. Wiązownica”.
            Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w wnioskiem w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 i ewentualnie wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotu postępowania.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-01-18
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-01-18 13:52
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłIwona Kowal - Pracownik UGW2021-01-18
Publikujący Iwona Kowal - Gospodarka Mieniem 2021-01-18 10:05
Modyfikacja Iwona Kowal - Gospodarka Mieniem 2021-01-18 10:09
OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.293  ze zm.), zawiadamia, że w dniu 15.01.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, na dz. nr 1300/6, 1300/5, 1300/4, 1300/3, 1300/2, 1300/8, 1300/9 obr. Zapałów, gm. Wiązownica”.
W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13), w godzinach pracy urzędu tj.7:30 -15:30.
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica,w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020.256), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jezry Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-01-15
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-01-15 13:39
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.),w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j.Dz.U.2020.293 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz projektem decyzji i analizą przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Budowa  gazociągu zasilającego  średniego ciśnienia, na dz. nr ewid.  666, 667, 704/2, 705/2 obr. Wiązownica, gm. Wiązownica” oraz o  możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica, pokój nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-01-11
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-01-11 12:47
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.),w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j.Dz.U.2020.293 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz projektem decyzji i analizą przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Budowa  gazociągu zasilającego  średniego ciśnienia, na dz. nr 2002/1, 2000/5 obr. Szówsko, gm. Wiązownica” oraz o  możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica, pokój nr 13,
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-01-11
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-01-11 12:42
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.),w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j.Dz.U.2020.293 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz projektem decyzji i analizą przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Budowa  gazociągu zasilającego  średniego ciśnienia, na dz. nr ewid.  408/1, 408/6, 409/5, 409/3 obr. Wiązownica, gm. Wiązownica” oraz o  możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiązownica, pokój nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-01-11
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-01-11 12:44
OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020.293) zawiadamia się, że na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul.  Floriańska 112, 38-200 Jasło, Pełnomocnik P. Agata Ampulska, Rozbórz 584a, 37-200 Przeworsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa  gazociągu zasilającego  średniego ciśnienia, na dz. nr ewid. 1733/2, 1733/1, 1732, 1735, 1736  obr. Wiązownica, gm. Wiązownica”.
            Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w wnioskiem w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13) od poniedziałku do piątku w godz.  7:30-15:30 i ewentualnie wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotu postępowania.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-01-11
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-01-11 12:40
Wiązownica dnia, 21.12.2020 r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
 
referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Urzędzie Gminy Wiązownica
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 
Imię i nazwisko miejsce zamieszkania:
Anna Lampart Nielepkowice
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata Karakuła - Pracownik UGW2020-12-21
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-12-21 14:21
Modyfikacja Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-12-21 14:22
Wiązownica dnia, 15.12.2020 r.
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE
 
na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęło 6 ofert spełniających wymagania formalne.
 
Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby:
 
Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
 
1. Anna Lampart Nielepkowice
2. Agnieszka Stupak-Sutkowy Szówsko
3. Katarzyna Zygmunt Mołodycz
4. Mariola Pieniążek Wiązownica
5. Katarzyna Hajda Wiązownica
6. Justyna Ożga Rozbórz
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 17.12.2020 r. (czwartek) o godz. 900 w Sali Narad Urzędu Gminy Wiązownica.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata Karakuła - Pracownik UGW2020-12-15
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-12-15 12:50
Modyfikacja Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2020-12-15 12:50
LŚ.6220.17.05.2019.MB                                                                                     Wiązownica, dnia 11.12.2020r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 04.12.2020 r. do tut. Urzędu został złożony raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowych obiektów rekreacyjno-hotelowych i usługowo-handlowo-gastronomicznych oraz rozbudowa i przebudowa istniejącego kompleksu rekreacyjno-hotelowego Bacówka Radawa & SPA wraz z towarzysząca infrastrukturą w Radawie, gmina Wiązownica, powiat jarosławski, województwo podkarpackie”.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2020-12-11
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2020-12-11 09:44
KR.2110.1.2020        
Wiązownica, 03.12.2020 r. 
 
 
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA  NABÓR
 
na stanowisko – referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 

  1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica, ul. Warszawska 15
  1. Określenie stanowiska:  referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata Karakuła - Pracownik UGW2020-12-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-03 11:54
Zakład Gospodarki Komunalnej
     Gminy Wiązownica
     37-522 Wiązownica
       ul. Warszawska 17 
Wiązownica, dnia 26.11.2020 r.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA  STANOWISKO
Referent ds. księgowych i administracyjnych
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
 
 
 
Dyrektor ZGK Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 
 
Imię i nazwisko:                                      miejsce zamieszkania:
 Anna Kłak                                                       Wiązownica
 

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Kłak była jedynym kandydatem spełniającym wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze na przedmiotowe stanowisko .
Posiada wymagane wykształcenie oraz staż pracy na podobnym stanowisku.
Dyrektor ZGK Gminy Wiązownica po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z w/w kandydatem kierował się kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym. 
 
 
 
                                                                                              Dyrektor ZGK
Gminy Wiązownica
Artur Żołyniak

Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłGrażyna Socha - Kadrowa ZGK2020-11-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-26 11:14
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-26 14:54
Urząd Gminy Wiązownica
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
Wiązownica,  dnia 26.11.2020 r.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
 
ds. gospodarki odpadami
w Urzędzie Gminy Wiązownica
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 
Imię i nazwisko                                                   miejsce zamieszkania
Anna Pawłowska                                                Wiązownica
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata Karakuła - Pracownik UGW2020-11-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-26 14:53
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-26 14:54
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                             Wiązownica, 23.11.2020 r.
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
                                                                                                                       
 
LISTA   KANDYDATÓW  SPEŁNIAJĄCYCH
 WYMAGANIA  FORMALNE
 
 
 
na stanowisko ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Wiązownica.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2020-11-23
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2020-11-23 11:47
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2020-11-23 11:48
Wiązownica, dnia 20.11.2020 r.
 
 
 
 
LISTA  KANDYDATÓW  SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE
 
 
na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. księgowych i administracyjnych
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
             Informujemy, że w odpowiedzi na ofertę pracy na w/w stanowisko wpłynęły 2 oferty:
 
 
L.p Imię i nazwisko     miejsce zamieszkania
1. Mariola Pieniążek Wiązownica
2. 782ZXa  
 
 
            W wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
 
Lp Imię i nazwisko   miejsce  zamieszkania
1. 782ZXa  
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 25.11.2020 r. o godz. 10:00
 
 
  
                                                                                                          Dyrektor  ZGK
                                                                                                          Gminy Wiązownica

Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłGrażyna Socha - Kadrowa ZGK2020-11-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-20 13:10


OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:


Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
 z siedzibą 37-522  Wiązownica
ul. Warszawska 17

 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. księgowych
 i administracyjnych
w pełnym wymiarze czasu pracy 
więcej
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłGrażyna Socha - Kadrowa ZGK2020-11-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-10 09:00
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-10 09:10


KR.2110.1.2020.A.K.  


Wiązownica, 09.11.2020 r.   
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA  NABÓR
 
 
na stanowisko – referenta do spraw gospodarki odpadami


 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2020-11-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-09 13:39
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2020-11-12 14:32
LŚ.6220.02.05.2020 .MB                                                                                     Wiązownica, dnia 9 listopada 2020 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia
 
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.), oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2020-11-09
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2020-11-09 08:34
Wójt Gminy Wiązownica
z upoważnienia
 
Kierownik Dziennego Domu „Senior+”
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior+” w Radawie
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMarian Jerzy Ryznar - Wójt Gminy Wiązownica2020-09-30
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2020-09-30 08:06
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2020-09-30 08:08
Urząd Gminy Wiązownica
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska  15
08.09.2020 r.

 

                                                                                        
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA  STANOWISKO
 
ds. budownictwa i inwestycji
w Urzędzie Gminy Wiązownica
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje: 
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 
 
 
Imię i nazwisko:                                      miejsce zamieszkania:
 
Natalia Mazur                                           Makowisko
 
 
 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę merytoryczną oraz praktyczną,  niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.
 
 
 
 
                                                                                                                          Podpisał:
                                                                                       Marian Jerzy Ryznar
                                                                                                  Wójt Gminy Wiązownica
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2020-09-11
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-14 13:14
Wójt Gminy Wiązownica
z upoważnienia
 
Kierownik Dziennego Domu „Senior+”
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior+” w Radawie
 
 
 
Wymiar etatu: 1/2
Zatrudnienie: umowa o pracę
Miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom „Senior+” w Radawie, ul. Letniskowa 35, 37-523 Radawa
 


więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMarian Jerzy Ryznar - Wójt Gminy Wiązownica2020-09-10
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2020-09-10 12:00
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2020-09-10 12:00
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 23 stycznia 2021r. 23:36:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.