Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
wprowadź dane

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-07-17
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-07-17 13:45
Zarządzenie Nr 66 /2023
Wójta Gminy Wiązownica

z dnia 04 lipca 2023 r.
 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej pn. ,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica ( w formie zawodów sportowych) w 2023 r. w miejscowości Piwoda”.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-07-04
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-07-04 15:02
ZARZĄDZENIE  NR 65/2023
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 04.07.2023 r.
w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Szówsku.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-07-04
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-07-04 14:56
Wiązownica 17.04 2023r.
 
 
AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ
KWOTY DOTACJI W ROKU 2023

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-04-17
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-04-19 10:18
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-04-19 10:21
Zarządzenie Nr 21 /2023
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 9 luty 2023r.
 
 
w sprawie wyników ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-02-09
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-02-10 08:18
Zarządzenie Nr 13/2023
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 24 stycznia 2023r.
 
 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu  Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu .więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-01-24
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-01-24 12:32
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-01-24 12:39
AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ
KWOTY DOTACJI W ROKU 2022

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2022-10-19
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-10-20 07:51
STYPENDIUM SZKOLNE 2022/2023
 
Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wiązownica jak co roku mogą ubiegać się o Pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w formie Stypendium Szkolnego na podstawie:
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2021 r. poz.1915 ze zm.) – Rozdział  8a Pomoc materialna dla uczniów,
- Uchwały Nr XXXVIII/265/2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 3 sierpnia 2017  r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiązownica,
- Uchwała Nr XXXIX/276/2017  z dnia 31 sierpnia 2017 w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXVIII/265/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiązownica.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2022-08-05
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-08-05 13:42
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-08-05 13:42
ZARZĄDZENIE Nr 95 /2022
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 14.07.2022

 
 
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Plik pdf 106.56 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2022-07-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-07-15 11:33
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-07-15 11:34
Zarządzenie Nr 90/2022
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 29.06.2022 r.
 
 
 
w sprawie wyników ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej pn. „ Puchar Wójta Gminy Wiązownica ( w formie zawodów sportowych) w 2022 r w miejscowości Zapałów.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2022-06-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-06-29 14:08
Zarządzenie Nr 80/2022
Wójta Gminy Wiązownica

z dnia 08 czerwca 2022 r.
 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej pn. ,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica (w formie zawodów sportowych) w 2022 r w miejscowości Zapałów”.

Załączniki:

Załacznik nr 1 Plik pdf 148.60 KB
Załacznik nr 2 Plik pdf 187.92 KB
Załacznik nr 3 Plik pdf 184.57 KB
Załacznik nr 4 Plik pdf 215.08 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2022-06-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-06-08 14:24
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-06-08 14:24
Zarządzenie Nr 68/2022
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 29 kwiecień 2022r.
 
 
w sprawie wyników ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu przez Uczniowskie Kluby Sportowe.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2022-04-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-04-29 08:27
Zarządzenie Nr 60/2022
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 12.04.2022r.
 
 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu przez uczniowskie kluby sportowe.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2022-04-13
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-04-13 11:36
Wyniki II etapu konkursu na stanowisko Lokalny Animator Sportu
w kompleksach boisk sportowych ,, Moje Boisko - Orlik 2012”  na terenie Gminy Wiązownica w roku 2022 w miejscowościach :
Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa
 
 
W  związku z zakończeniem w dniu 15.02.2022r. procedury naboru na stanowiska Lokalny Animator Sportu w kompleksach boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012” na terenie Gminy Wiązownica w roku 2022 w miejscowościach : Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa zostały  wybrane  następujące osoby:
 
  1. Krystian Kardynał – kompleks sportowy ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w Piwodzie.
  2. Socha Sebastian   – kompleks sportowy ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w  Radawie.
  3. Hubert Kasia   – kompleks sportowy ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w Wiązownicy.
  4. Winiarski Jakub   – kompleks sportowy ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w Zapałowie.
 
W/w kandydaci zostaną zatrudnieni przez Wójta Gminy Wiązownica na kompleksach boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012” na terenie Gminy Wiązownica w roku 2022 w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa, pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2022-02-16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-02-17 08:03
Wyniki I etapu konkursu na stanowisko Lokalny Animator Sportu
w kompleksach boisk sportowych ,, Moje Boisko - Orlik 2012”  na terenie Gminy Wiązownica w roku 2022 w miejscowościach :
Wiązownica, Zapałów, Piwoda, RadawaWójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowiska wpłynęło 4 oferty spełniające wymagania formalne, po jednej do danego kompleksu sportowego:
 
  1. Krystian Kardynał – kompleks sportowy ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w Piwodzie
  2. Socha Sebastian   – kompleks sportowy ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w  Radawie
  3. Hubert Kasia   – kompleks sportowy ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w Wiązownicy
  4. Winiarski Jakub   – kompleks sportowy ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w Zapałowie
     
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 15.02.2022r. o godz. 9.00
w sali narad Urzędu Gminy w Wiązownicy.


Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2022-02-11
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-02-11 12:17
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-02-11 12:19
ZARZĄDZENIE Nr 19/2022
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 1 luty 2022r.
 
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2022 dla kompleksów boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012 ” na terenie Gminy Wiązownica
w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda,  Radawa

 w ramach Projektu: ,, Lokalny Animator sportu”  2022r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2022-02-01
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-02-01 10:52
Rekrutacja  do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i klas pierwszych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2022/2023
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2022-01-31
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-01-31 11:44
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-02-08 12:04
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Aktualizacja wysokości podstawowej kwoty dotacji w 2020 r. w Gminie Wiązownica Plik pdf 301.06 KB
Aktualizacja wysokości podstawowej kwoty dotacji w 2019 r. Plik pdf 348.87 KB
Aktualizacja Wysokości Podstawowej kwoty dotacji w roku 2021 Plik pdf 324.10 KB
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2023-09-13
Newsletter
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 25 września 2023r. 01:13:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.