Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
1 2 ... 11 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-09-23
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-09-23 10:36
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-09-22
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-09-22 14:37
LŚ.6220.04.05.2022.MB                                                                                    Wiązownica, dnia 20 września 2022 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody            
na realizację przedsięwzięcia
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-09-20
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-09-20 12:26
LŚ.6220.04.03.2022.MB                                                                                         Wiązownica, dnia 05.08.2022 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek firmy PV 1760 Sp. z o.o. z siedzibą: Warszawa ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Marka Przytułę i Pana Adama Mazura zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Szówsko, gmina Wiązownica” realizowanego na działach o następujących numerach ewidencyjnych gruntu: 1608, 1610/2 i 1610/4 położonych w miejscowości Szówsko, gmina Wiązownica oraz działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 1609, 1670, 1673 i 1702 położone w miejscowości Szówsko, które mogą być wykorzystane w ramach realizacji inwestycji, iż postępowanie dowodowe zostało zakończone.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-08-05
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-08-05 13:44
LŚ.6220.01.01.2022.MB                                                                                           Wiązownica, dnia 18.03.2022 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-07-14
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-07-14 11:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-07-14
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-07-14 10:59
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminy Wiązownica
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska 17
Wiązownica, dnia 01.07.2022 r.


 
 

                                                                                        
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA  STANOWISKO
 Inspektor ds. technicznych i zaopatrzenia
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
 
 
 
Dyrektor ZGK Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan:
 
 
Imię i nazwisko:                                      miejsce zamieszkania:

Pawliszak Mariusz                                     Łuczyce
 

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pan Mariusz Pawliszak wykazał się znajomością omawianych zagadnień. Kandydat posiada odpowiednie wykształcenie oraz umiejętności i doświadczenie, aby w sposób prawidłowy wykonywać powierzone zadania i obowiązki. W związku z powyższym pozytywnie oceniono kwalifikacje kandydata do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 
 
 
                                                                                               Dyrektor ZGK
Gminy Wiązownica
Artur Żołyniak
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłDariusz GRZEŚ - Pracownik ZGK2022-07-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-07-01 10:34
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-07-01 10:35
                                               Wiązownica, dnia 20.06.2022 r.
 
 
 

 
LISTA  KANDYDATÓW  SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE
 
 
na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. technicznych i zaopatrzenia
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica

więcej
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłArtur ŻOŁYNIAK - Dyrektor ZGK2022-06-20
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-06-20 12:56
LŚ.6220.01.03.2022.MB                                                                                             Wiązownica, dnia 13.06.2022 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek firmy PREIS Paweł Preisner z siedzibą w Rzeszowie ul. Kwiatkowskiego 38/44, 35-311 Rzeszów, reprezentowanej przez Pana Pawła Preisnera w sprawie zmiany decyzji środowiskowej wydanej przez Wójta Gminy Wiązownica w dniu 13.05.2020 r. znak: LŚ.6220.16.04.2019.MB dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 57 budynków rekreacji indywidualnej wraz z towarzysząca infrastrukturą w Radawie, gmina Wiązownica, powiat jarosławski, województwo podkarpackie” realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 687 i 691 położonych w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica na przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa kompleksu rekreacyjnego wraz z częścią usługowo-handlową i towarzyszącą infrastrukturą w Radawie, gmina Wiązownica, powiat jarosławski” realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 687/1, 687/2, 687/3, 687/4, 687/5, 687/6, 687/7, 687/8, 687/9, 687/10, 687/11, 687/12, 687/13, 687/14, 687/15, 687/16, 687/17, 687/18, 687/19, 687/20, 687/21, 687/22, 687/23, 687/24, 687/25, 687/26, 687/27, 687/28, 687/29, 691/1, 691/2, 691/3, 691/4, 691/5, 691/6, 691/7, 691/8, 691/9, 691/10, 691/11, 691/12, 691/13, 691/14, 691/15, 691/16, 691/17, 691/18, 691/19, 691/20, 691/21, 691/22, 691/23, 691/24, 691/25, 691/26, 691/27, 691/28, 691/29, 691/30, 691/31, 691/32, 691/33, 691/34, 691/35, 691/36, 691/37, 691/38, 691/39, 691/40, 691/41, 691/42, 691/43 i 691/44 położonych w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica, powstałych po podziale działek 687 i 691, iż postępowanie dowodowe zostało zakończone.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-06-13
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-06-13 11:04
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
 z siedzibą 37-522  Wiązownica
ul. Warszawska 17
 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. technicznych i zaopatrzeniowych
w pełnym wymiarze czasu pracy
więcej
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłArtur ŻOŁYNIAK - Dyrektor ZGK2022-06-01
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-06-01 08:51
LŚ.6220.02.05.2022.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 30 maja 2022 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
                Na podstawie art. 49, art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 2373 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-05-30
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-05-30 11:39
Zarządzenie Nr 74/2022
Wójta Gminy Wiązownica
 z dnia 26 maja 2022 r.
 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych.
 
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1057 ze zm.) działu IV Uchwały Nr XLII/305/2022 Rady Gminy Wiązownica z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 oraz Uchwały Nr XLII/300/2022 Rady Gminy Wiązownica z dnia 18 stycznia 2022 r.  w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2022 rok., zarządzam, co następuje:

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-05-26
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-05-26 08:28
LŚ.6220.03.06.2021.MB                                                                                    Wiązownica, dnia 23 maja 2022 r
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody            
na realizację przedsięwzięcia
 
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2373 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-05-23
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-05-23 12:46
OBWIESZCZENIE z dnia 19 maja 2022 r.

Na podstawie art. 1 If ust. 3 i ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA
o wydaniu decyzji
znak: N-V111.7820.1.21.2021, z dnia 04.05.2022 r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa — Jarosław od km 0+000,00 do km 2+353,08 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Koniaczów i Szówsko — etap III”, na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2022-05-20
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-05-20 12:52
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-05-20
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-05-20 15:39
LŚ.6220.04.01.2022.MB                                                                                             Wiązownica, dnia 16.05.2022 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-05-16
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-05-16 09:22
LŚ.6220.09.05.2021.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 06.04.2022 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
                Zgodnie z art. 38, art. 86d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 2373 ze zm.), oraz art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-04-06
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-04-06 12:47

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji w 2022 r. w Gminie Wiązownica
więcej
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2022-04-05
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-04-05 12:36
Znak: ZGK.26.01L.2022                                                                        Wiązownica 01.04.2022r.                                                                                                                                                        
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJA)
na sprzedaż równiarki samobieżnej SVEDALA ARBRA DS4
więcej
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłDariusz GRZEŚ - Pracownik ZGK2022-04-01
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-04-01 13:35
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-04-01 13:36
LŚ.6220.01.01.2022.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 18.03.2022 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-03-18
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-03-18 14:55
LŚ.6220.02.01.2022.MB Wiązownica, dnia 18.03.2022 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-03-18
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-03-18 13:03
Wiązownica 16.03.2022r.                                              Znak: ZGK.26.01L.2022DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY WIAZOWNICA OGŁASZA
NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż równiarki samobieżnej SVEDALA ARBRA DS4

więcej
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłArtur ŻOŁYNIAK - Dyrektor ZGK2022-03-17
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-03-17 16:19
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-03-18 13:27
LŚ.6220.07.05.2021.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 25 lutego 2022 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody            
na realizację przedsięwzięcia
 
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.), oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-02-25
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-02-25 13:31
 
Wiązownica dnia, 23.02.2022 r.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
 
Referent ds. wymiaru podatku i opłat
 

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna WAŃCIO - Pracownik UGW2022-02-23
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-02-23 12:51
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko Referenta ds. wymiaru podatku i opłat
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna WAŃCIO - Pracownik UGW2022-02-15
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-02-15 12:33
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 01 października 2022r. 07:53:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.