Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Radawie

ZMIANY:
2012-06-05 14:30:10: WÓJT GMINY WIĄZOWNICA OGŁASZA NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Radawa Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XIX/145/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., i Zarządzenia Nr 39/12 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 9 maja 2012 r. Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu: 1.Dla nieruchomości oznaczonej jako działki nr, nr 1005/2, 1005/3, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1005/7,  1005/8, 1005/9, 1005/10, 1005/11 położonych w miejscowości Radawa Sąd Rejonowy w  JAROSŁAWIU  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  29779 2.Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów, działki nr, nr  1005/2 – 0,1136 ha,  1005/3 – 0,0833 ha, 1005/4– 0,0711 ha,  1005/5 – 0,0711 ha, 1005/6 – 0,0710 ha, 1005/7 – 0,0710 ha, 1005/8 – 0,0709 ha, 1005/9 – 0,0709 ha, 1005/10 – 0,0709 ha, 1005/11 – 0,0804 ha, 3.Opis nieruchomości – Aktualny MPZP -kontur 17ZR- przeznaczenie na indywidualną  zabudowę rekreacyjną domkami letniskowymi. Działki położone na prawym brzegu rzeki Lubaczówka ,  posiadają dobry dostęp do drogi  gminnej. Teren płaski, kształt działek foremny , prostokątny, o  granicach widocznych, z dostępem do mediów usytuowanych przy granicach działki macierzystej.  Teren częściowo porośnięty samosiejkami sosny , nierówny ,  częściowo wymagający podwyższenia poziomu gruntu . 4.Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej .
2012-06-04 08:47:49: utworzono dokument

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Radawa

Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XIX/145/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., i Zarządzenia Nr 39/12 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 9 maja 2012 r.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

1.Dla nieruchomości oznaczonej jako działki nr, nr 1005/2, 1005/3, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1005/7,  1005/8, 1005/9, 1005/10, 1005/11 położonych w miejscowości Radawa Sąd Rejonowy w  JAROSŁAWIU  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  29779
2.Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów, działki nr, nr  1005/2 – 0,1136 ha,  1005/3 – 0,0833 ha, 1005/4– 0,0711 ha,  1005/5 – 0,0711 ha, 1005/6 – 0,0710 ha, 1005/7 – 0,0710 ha, 1005/8 – 0,0709 ha, 1005/9 – 0,0709 ha, 1005/10 – 0,0709 ha, 1005/11 – 0,0804 ha, 3.Opis nieruchomości – Aktualny MPZP -kontur 17ZR- przeznaczenie na indywidualną  zabudowę rekreacyjną domkami letniskowymi. Działki położone na prawym brzegu rzeki Lubaczówka ,  posiadają dobry dostęp do drogi  gminnej. Teren płaski, kształt działek foremny , prostokątny, o  granicach widocznych, z dostępem do mediów usytuowanych przy granicach działki macierzystej.  Teren częściowo porośnięty samosiejkami sosny , nierówny ,  częściowo wymagający podwyższenia poziomu gruntu .
4.Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej .
5.Cena wywoławcza nieruchomości  działki nr, nr  1005/2 -   36 300,00 zł,  1005/3 – 26 400,00 zł, 1005/4 – 23 100,00 zł, 1005/5– 23 100,00 zł, 1005/6 – 23 100,00 zł, 1005/7 -  23 100,00 zł, 1005/8 – 23 100,00  zł,  1005/9 – 23 100,00  zł, 1005/10 – 23 100,00 zł, 1005/11 – 26 400,00 zł,
Do ceny wynegocjowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
6.Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążone prawami osób trzecich  i   nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar


 

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Radawa

Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XIX/145/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., i Zarządzenia Nr 39/12 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 9 maja 2012 r.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

1.Dla nieruchomości oznaczonej jako działki nr, nr 1005/2, 1005/3, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1005/7,  1005/8, 1005/9, 1005/10, 1005/11 położonych w miejscowości Radawa Sąd Rejonowy w  JAROSŁAWIU  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  29779
2.Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów, działki nr, nr  1005/2 – 0,1136 ha,  1005/3 – 0,0833 ha, 1005/4– 0,0711 ha,  1005/5 – 0,0711 ha, 1005/6 – 0,0710 ha, 1005/7 – 0,0710 ha, 1005/8 – 0,0709 ha, 1005/9 – 0,0709 ha, 1005/10 – 0,0709 ha, 1005/11 – 0,0804 ha, 3.Opis nieruchomości – Aktualny MPZP -kontur 17ZR- przeznaczenie na indywidualną  zabudowę rekreacyjną domkami letniskowymi. Działki położone na prawym brzegu rzeki Lubaczówka ,  posiadają dobry dostęp do drogi  gminnej. Teren płaski, kształt działek foremny , prostokątny, o  granicach widocznych, z dostępem do mediów usytuowanych przy granicach działki macierzystej.  Teren częściowo porośnięty samosiejkami sosny , nierówny ,  częściowo wymagający podwyższenia poziomu gruntu .
4.Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej .
5.Cena wywoławcza nieruchomości  działki nr, nr  1005/2 -   36 300,00 zł,  1005/3 – 26 400,00 zł, 1005/4 – 23 100,00 zł, 1005/5– 23 100,00 zł, 1005/6 – 23 100,00 zł, 1005/7 -  23 100,00 zł, 1005/8 – 23 100,00  zł,  1005/9 – 23 100,00  zł, 1005/10 – 23 100,00 zł, 1005/11 – 26 400,00 zł,
Do ceny wynegocjowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
6.Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążone prawami osób trzecich  i   nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.
7.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   lub  w Kasie Urzędu   Gminy  w terminie    do dnia   02 lipca 2012 r. 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
8. Wadium ulega przepadkowi w razie rezygnacji z uczestnictwa w przetargu oraz uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał..
9. Przetarg odbędzie się dnia 05 lipca 2012 r. (czwartek)  o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy   w   Wiązownicy   pokój nr  25   (Sala Narad) . Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
10. Wójt  Gminy  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  bez podania przyczyny.
Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu, w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .

Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik  ds. gospodarki komunalnej  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.


Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Data składania ofert:
2012-07-05 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2012-07-02 08:00:00
powrót
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłKowal Iwona 2012-06-04 08:00:00
PublikującyIwona Kowal 2012-06-04 08:47:49
Modyfikował(a) Admin Administrator 2012-06-05 14:30:10

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 23 czerwca 2024r. 10:04:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.