Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 5 lat położonych w miejscowości Surmaczówka, Nielepkowice, Cetula.

ZMIANY:
2014-01-28 14:04:35: 3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 250,00zł/1ha. Miejscowość Surmaczówka: -  działki nr 190/2 ustalona została na kwotę 4325,00zł (słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć złoty 0 groszy) rocznie Miejscowość Nielepkowice: -  działki nr 153/1 ustalona została na kwotę 225,00zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć złoty      0 groszy) rocznie -  działki nr 257/2 ustalona została na kwotę 280,00zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złoty          0 groszy) rocznie Miejscowość Cetula: -  działki nr 254/3 ustalona została na kwotę 32,50zł (słownie: trzydzieści dwa złoty 50 groszy) rocznie -  działki nr 438/1 ustalona została na kwotę 52,50zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złoty 50 groszy) rocznie -  działki nr 421 ustalona została na kwotę 165,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć złoty 0 groszy) rocznie Zmiana stawki czynszu nastąpi nie częściej niż raz w roku wg wskaźnika stopnia inflacji ogłaszanego przez GUS.
2014-01-28 08:15:51: utworzono dokument

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY


na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 5 lat stanowiących własność Gminy Wiązownica
           Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/tj. z 2013r Dz. U. poz.594 z późn. zm./ oraz art.6 ust.4, ust.10, art.13 ust.1art. 25 ust.2 w zw. z art.23 ust.1 pkt.7a oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 Nr 207 poz. 2108), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XXXIII/295/2013 z dnia 3 grudnia 2013r., i Zarządzenia Nr 139/13 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 6 grudnia 2013 r.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1.Sąd Rejonowy w  JAROSŁAWIU  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:
- Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 190/2 położonej w miejscowości Surmaczówka  KW  17942
- Dla nieruchomości oznaczonych jako działka nr 153/1, nr 257/2 położonych w miejscowości Nielepkowice KW  19045
- Dla nieruchomości oznaczonych jako działka nr 254/3, nr 438/1, nr 421 położonych w miejscowości Cetula KW  19045
2.  Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy:
Miejscowość Surmaczówka: część działki  nr  190/2 -  17,30 ha,
Miejscowość Nielepkowice: działki  nr  153/1 -  0,90 ha, nr 257/2 – 1,12ha
Miejscowość Cetula: działki  nr  254/3 -  0,13 ha, nr 438/1 – 0,21ha, nr 421 – 0,66ha
3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 250,00zł/1ha.
Miejscowość Surmaczówka:
-  działki nr 190/2 ustalona została na kwotę 4325,00zł (słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć złoty 50 groszy) rocznie
Miejscowość Nielepkowice:
-  działki nr 153/1 ustalona została na kwotę 225,00zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć złoty      0 groszy) rocznie
-  działki nr 257/2 ustalona została na kwotę 280,00zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złoty          0 groszy) rocznie
Miejscowość Cetula:
-  działki nr 254/3 ustalona została na kwotę 32,50zł (słownie: trzydzieści dwa złoty 0 groszy) rocznie
-  działki nr 438/1 ustalona została na kwotę 52,50zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złoty 50 groszy) rocznie
-  działki nr 421 ustalona została na kwotę 165,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć złoty 0 groszy) rocznie
Zmiana stawki czynszu nastąpi nie częściej niż raz w roku wg wskaźnika stopnia inflacji ogłaszanego przez GUS.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

 WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY


na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 5 lat stanowiących własność Gminy Wiązownica
           Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/tj. z 2013r Dz. U. poz.594 z późn. zm./ oraz art.6 ust.4, ust.10, art.13 ust.1art. 25 ust.2 w zw. z art.23 ust.1 pkt.7a oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 Nr 207 poz. 2108), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XXXIII/295/2013 z dnia 3 grudnia 2013r., i Zarządzenia Nr 139/13 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 6 grudnia 2013 r.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1.Sąd Rejonowy w  JAROSŁAWIU  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:
- Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 190/2 położonej w miejscowości Surmaczówka  KW  17942
- Dla nieruchomości oznaczonych jako działka nr 153/1, nr 257/2 położonych w miejscowości Nielepkowice KW  19045
- Dla nieruchomości oznaczonych jako działka nr 254/3, nr 438/1, nr 421 położonych w miejscowości Cetula KW  19045
2.  Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy:
Miejscowość Surmaczówka: część działki  nr  190/2 -  17,30 ha,
Miejscowość Nielepkowice: działki  nr  153/1 -  0,90 ha, nr 257/2 – 1,12ha
Miejscowość Cetula: działki  nr  254/3 -  0,13 ha, nr 438/1 – 0,21ha, nr 421 – 0,66ha
3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 250,00zł/1ha.
Miejscowość Surmaczówka:
-  działki nr 190/2 ustalona została na kwotę 4325,00zł (słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć złoty 50 groszy) rocznie
Miejscowość Nielepkowice:
-  działki nr 153/1 ustalona została na kwotę 225,00zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć złoty      0 groszy) rocznie
-  działki nr 257/2 ustalona została na kwotę 280,00zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złoty          0 groszy) rocznie
Miejscowość Cetula:
-  działki nr 254/3 ustalona została na kwotę 32,50zł (słownie: trzydzieści dwa złoty 0 groszy) rocznie
-  działki nr 438/1 ustalona została na kwotę 52,50zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złoty 50 groszy) rocznie
-  działki nr 421 ustalona została na kwotę 165,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć złoty 0 groszy) rocznie
Zmiana stawki czynszu nastąpi nie częściej niż raz w roku wg wskaźnika stopnia inflacji ogłaszanego przez GUS.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej     na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   lub  w Kasie Urzędu   Gminy  w terminie  do dnia   20 lutego  2014r.  
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
5. Przetarg odbędzie się dnia 26 lutego 2014 r. ( środa )  o godz. 10ºº  w budynku Urzędu Gminy          w   Wiązownicy, pokój nr  14.Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
6. Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego.
7. Wójt  Gminy  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje na temat warunków  umowy  dzierżawy udziela  pracownik  ds. Gospodarki mieniem komunalnym,  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Data składania ofert:
2014-02-26 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2014-02-20 15:30:00
powrót
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłKowal Iwona 2014-01-24 08:00:00
PublikującyIwona Kowal 2014-01-28 08:15:51
Modyfikował(a) Iwona Kowal 2014-01-28 14:04:35

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 06:18:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.