Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
1 ... 5 6 7 ... 10 
Zarządzenie Nr10/2018
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 31 stycznia 2018 r. 
 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów skladania dokumentów do
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2018/2019.
 
 
            Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59), zarządza się, co następuje:
 
§ 1.Ustala się harmonogram czynności w postępowania rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica:
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2018-02-01
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-02-01 15:20
Modyfikacja Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-02-02 08:20
Wyniki I etapu konkursu na stanowiska lokalnych animatorów sportu w kompleksach sportowych
,, Moje Boisko – ORLIK 2012”  w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa
w ramach Programu ,, Sport dla Wszystkich” – Projekt ,, Lokalny Animator Sportu 2018”


 
Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowiska wpłynęło 4 oferty spełniające wymagania formalne, po jednej do danego kompleksu sportowego:
1. Socha Sebastian       – kompleks sportowy w Radawie
2. Feldman Jerzy           – kompleks sportowy w Wiązownicy
3. Winiarski Jakub         – kompleks sportowy w Zapałowie
4. Kardynał Krystian      – kompleks sportowy w Piwodzie
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 29.01.2018 r. o godz. 14 00 w sali narad Urzędu Gminy w Wiązownicy.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2018-01-26
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-01-26 15:35
Modyfikacja Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-01-29 09:04
Zarządzenie nr 4/2018
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 18 stycznie 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska lokalnych animatorów sportu w kompleksach sposrtowych w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa w ramach programu "Sportu dla Wszystkich" - Projekt "Lokalny Animator Sportu 2018".

 

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2018-01-19
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-01-19 14:03
Modyfikacja Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-01-19 14:24
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-12-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-12-29 10:28
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-12-01 10:29
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2017-11-09
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2017-11-09 15:30
Wójt Gminy Wiązownica Wiązownica 17.08.2017r   

                                                 
 
                                                     INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
 
Na stanowisko Kierownika  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownicy .
 

Informuje, że w wyniku ogłoszonego konkursu na w/w stanowisko pracy została wybrana :
 
P. Marta Kruk-Kędzior zam. Manasterz
 
Kandydatka uzyskała satysfakcjonującą ocenę w przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych z pracą jako Kierownik GOPS.
 
 
Sekretarz Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyCentrum Usług Wspólnych
WytworzyłMaria Tabin-Matusz - Kierownik CUW2017-08-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-08-17 16:20
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-08-17 16:21
Wójt Gminy Wiązownica Wiązownica, 8.08.2017r


 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA FORMALNE
 
 
 
na stanowisko Kierownika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownicy.
 
 
         Informuje, że w wyniku ogłoszonego konkursu na w/w stanowisko pracy wpłynęła jedna oferta, która spełnia wymogi formalne.
 
 1. Pani Marta Kruk-Kędzior- zam. Manasterz
 
Rozmowa kwalifikacyjna z w/w kandydatką zostanie przeprowadzona w dniu 17.08.2017r. o godz. 14.00.
 
 
                                                                                               
                                                                                            Sekretarz Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyCentrum Usług Wspólnych
WytworzyłMaria Tabin-Matusz - Kierownik CUW2017-08-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-08-09 15:35
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-08-09 15:35
CUW. 2111.1.2017 Wiązownica, 24.07.2017 r.
 
Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy.

Nazwa jednostki:
Wójt Gminy Wiązownica
37-522 Wiązownica ul. Warszawska 15

Wójt Gminy Wiązownica ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy.

 
więcej
Podmiot publikującyCentrum Usług Wspólnych
WytworzyłMaria Tabin-Matusz - Kierownik CUW2017-07-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-07-26 11:01
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-08-04 10:20

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizacje zadania ,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica’’

Wójt Gminy Wiązownica ogłasza  nabór wniosków o przyznanie dofinansowania organizacji imprezy sportowo – rekreacyjnej pn. ,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica ( w formie zawodów sportowych) w miejscowości Wiązownica” w roku 2017.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-07-12
Publikujący -

Ogłoszenie

 

       Wójt Gminy Wiązownica informuje, że poszukuje kandydata na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownicy. osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w tut. Ośrodku. Wszelkie informacje będą udzielane pod numerem telefonu 16-622 36 31 wew. 141.

 

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
WytworzyłMarta Kruk-Kędzior - Kierownik GOPS2017-06-22
Publikujący -

Urząd Gminy Wiązownica                                                                 Wiązownica, 17.05.2016 r.

37 – 522 Wiązownica

ul. Warszawska 15

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU

 NA  STANOWISKO

  referenta ds. świadczeń wychowawczych w Urzędzie Gminy Wiązownica

 

 

 

Wójt Gminy Wiązownica informuje: 

 

że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko:                                                    miejsce zamieszkania:

 

P. Małgorzata Żelazko                              Wiązownica

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.

 

 

 

 

                                                                                                         Podpisał:

                                                                                                   Wójt Gminy Wiązownica

                                                                                                    Marian Jerzy Ryznar

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłŁukasz Kubiszyn - Pracownik UGW2017-05-19
Publikujący -

                                                                                                                                         Załącznik Nr 4 do Zarządzenia

                                                                                                                                         Wójta Gminy Wiązownica Nr  59/12

                                                                                                                                         z dnia 29.06.2012 r.

Urząd Gminy Wiązownica

37-522 Wiązownica

ul. Warszawska 15

 

LISTA   KANDYDATÓW   SPEŁNIAJĄCYCH

WYMAGANIA  FOLMALNE

 

 

na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Urzędzie Gminy Wiązownica

 

 

Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęły 3 oferty

spełniające wymagania formalne.

 

Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowali się:

 

 

Lp.     Imię i nazwisko                                        Miejsce zamieszkania

 

 1. P. Monika Nieckarz                                  Cewków
 2. P. Andżelika Rumak                                 Cetula
 3. P. Małgorzata Żelazko                              Wiązownica

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2017-05-15
Publikujący -

KR.2110.1.2017.A.K.                                                                       Wiązownica, 28.04.2017 r.  

 

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA

OGŁASZA  NABÓR

 

 

 na stanowisko – referenta do spraw świadczeń wychowawczych.

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica 208

 

 1. Określenie stanowiska:  referent ds. realizacji programu ,, Rodzina 500 plus,,

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2017-05-04
Publikujący -

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji

oraz statystycznej liczbie uczniów w 2017 r. w Gminie Wiązownica

 

Podstawa prawna: art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2016, poz. 1943 z późn.zm.)

Dane do wyliczenia dotacji obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-04-07
Publikujący -

Zarządzenie Nr   24/2017

Wójta Gminy Wiązownica

z dnia  27 marca 2017 r. 

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz  klas pierwszych szkół podstawowych.

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-04-03
Publikujący -

                                                                                               Wiązownica, dnia 27.03.2017r.

BG.6733.3.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 04 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 778) zawiadamia się, że w dniu 27.03.2017r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbudowa sieci kablowej SN, budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowa sieci kablowej nN, na terenie działki ewid. nr: 1063/1, 1022, 1039/1, 1038, 1036/3, 1069, 1064/1, 1055/1, 1048, 1056, 1065, 1045, 1046, 1047, 1057, 1050, 1062/1, 1049, 1061/1, 1066/1, 919 obr. Piwoda, gm. Wiązownica”

 

 

 

                W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w  siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica (pokój nr 13) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, wnoszonego za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

               Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23), uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBożena Golba - Pracownik UGW2017-03-29
Publikujący -

                                                                                               Wiązownica, dnia 27.03.2017r.

BG.6733.1.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 04 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 778) zawiadamia się, że w dniu 27.03.2017r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.:Budowa linii kablowej 15kV, na terenie działki ewid. nr: 113/41, 45, 145/22, 150, 149/2, obr. Radawa, gm. Wiązownica”.

 

 

                W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w  siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica (pokój nr 13) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, wnoszonego za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

               Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23), uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBożena Golba - Pracownik UGW2017-03-29
Publikujący -

Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

W ramach ogłoszonego naboru Zarządzeniem Nr  15/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.
o dofinansowanie złożono osiem wniosków, po jednym do danego zadania. Po pozytywnym zaopiniowaniu ich przez Komisję Rady Gminy Wiązownica ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych
i Rodziny , decyzją Wójta Gminy Wiązownica przyznano dotację:

1. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Wiązownica – Klub Sportowy Wiązownica - 173 000 zł,

2. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Szówsko – Klub Sportowy Szówsko - 48 000 zł,

3. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Zapałów – Ludowy Klub Sportowy ,,ORKAN ‘’ZAPAŁÓW - 21 000 zł,

4. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Piwoda – Klub Sportowy
,, SANTOS ‘’PIWODA -70 000 zł,

5. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Mołodycz – Ludowy Klub Sportowy Mołodycz - 20 000 zł,

6. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Cetula – Ludowy Klub Sportowy ,,DĄB ” - 19 000 zł,

7. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Manasterz- Ludowy Klub Sportowy w Manasterzu - 42 000 zł,

8. Organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego – Uczniowski Klub Sportowych ORLIK Wiązownica – 3 000 zł.

                                                                                                                  

 

                                                                                                                   Wójt

                                                                                                                    Marian jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-03-08
Publikujący -

LŚ.6344.01.2017.MB                                                                       Wiązownica, dnia 06.03.2017 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 34 a ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)

 

Wójt Gminy Wiązownica

podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Wiązownica w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wiązownica na rok 2017.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wiązownica, Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica lub drogą elektroniczną na adres e-mail: srodowisko@wiazownica.com w terminie do dnia 28 marca 2017 r. Przekazane opinie i uwagi mogą dotyczyć tylko zakresu przedłożonego do konsultacji dokumentu. Wójt Gminy Wiązownica rozpatrzy uwagi oraz propozycje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie i projekt uchwały zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Gminy Wiązownica oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy oraz w miejscu planowanego kąpieliska.

 

                                                                                                                                     Wójt

                                                                                                                                Marian jerzy Ryznar

 

 

Załączniki:

Projekt Uchwały Plik doc 32.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2017-03-07
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica poszukuje osoby do pracy na stanowisku: konserwator, operator (równiarka, koparka).

 

więcej
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłArtur Żołyniak - Dyrektor ZGK2017-03-03
Publikujący -

Uchwała Nr XXX/209/2017
Rady Gminy Wiązownica

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.2016.446 z późn.zm.) oraz art.206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U.2017.60) Rada Gminy Wiązownica uchwala, co następuje:

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-03-02
Publikujący -

image description


image description                                                                                         37-522 Wiązownica ul. Warszawska 17

                                                                                                                                                                                                                                                                                   tel./fax (0160 622 36 99 NIP 792-18-81-594

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Konto: BS Jarosław o/Wiązownica 43 90961014-2002140002280001

                                                                                                                                                                                                                                                                                   e-mail: wiazownica@op.pl


                                                                                                                                                     Wiązownica, dnia 22.02.2017r.

                                     

  

              PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

 

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (usługa, dostawa, robota budowlana)

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

  

     CPV

Orientacyjna wartość zamówienia

netto w PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania                  w 2017 roku

 

 

1

 

Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej

 

       dostawa

 

przetarg nieograniczony

 

09130000-9

 

     145 000,00

 

         wrzesień

   

 

 

 

 

SPORZĄDZIŁ:

Dariusz Grześ                                                                                                                                                                                        ZATWIERDZAM

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                              DYREKTOR

                                                                                                                                                                                                                                                  ARTUR ŻOŁYNIAK

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.).

Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2017-02-23
Publikujący -

PLAN POSTĘPOWAŃ  O UDZIELENIE4 ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH NA 2017 R

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

(robota budowlana, dostawa,

usługa)

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia brutto

w PLN

Przewidywany

termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym / miesięcznym

UWAGI

 

1

Wykonawstwo prac z zakresu hodowli lasu z dostawą sadzonek, ochrony

lasu i użytkowania lasów na terenie lasów komunalnych gminy Wiązownica

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

346 120 PLN

I kwartał 2017

 

2

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Ryszkowa Wola

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

100 000 PLN

II kwartał 2017

 

3

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wiązownica

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

320 000 PLN

 

I kwartał 2017

 

4

Budowa  budynku magazynowo – gospodarczego w miejscowości Wiązownica

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

250 000 PLN

I kwartał 2017

Zamówienie

udzielane w częściach

5

Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie gminy Wiązownica

Usługa

Przetarg nieograniczony

913 537 PLN

I kwartał 2017

 

6

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wiązownica

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

105 000 PLN

I kwartał 2017

 

7

Budowa chodników  w miejscowościach na terenie gminy Wiązownica

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

125 000 PLN

II kwartał 2017

 

8

Wykonanie elewacji budynku administracyjnego ZGK

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

20 000 PLN

II kwartał 2017

Zamówienie

udzielane w częściach

9

Wykonanie sceny wolnostojącej w miejscowości Manasterz

i Szówsko

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

160 000 PLN

 II kwartał 2017

 

10

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli

i Surmaczówce

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

100 000 PLN

II kwartał 2017

 

11

Budowa trybun na stadionie sportowym w Mołodyczu

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

115 000 PLN

II kwartał 2017

 

12

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków gminy Wiązownica   

Dostawa

Przetarg nieograniczony

          85 000 PLN

IV kwartał 2017

 

13

 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mienia komunalnego z terenu Gminy Wiązownica
 

Usługa

Przetarg nieograniczony

700 000 PLN

IV kwartał 2017

 

14

Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Radawie z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu  dla osób starszych  

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

          50 000 PLN

IV kwartał 2017

 

15

Budowa placu zabaw dla dzieci w Woli Mołodyckiej 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

          50 000 PLN

III kwartał 2017

 

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2017-02-23
Publikujący -
Wyniki II etapu konkursu na stanowiska lokalnych animatorów sportu w kompleksach sportowych
,, Moje Boisko – ORLIK 2012”  
w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa
w ramach Programu
,, Sport Wszystkich Dzieci” – Projekt ,, Lokalny Animator Sportu”

 

W wyniku zakończenia  procedury naboru na ww. stanowiska z dniem 1 marca 2017 r. zostaną zatrudnione następujące osoby:

1. Kardynał krystian        – obiekt sportowy w Piwodzie
2. Feldman Jerzy              – obiekt sportowy w Wiązownicy
3. Winiarski Jakub           – obiekt sportowy w Zapałowie
4. Socha Sebastian          – obiekt sportowy w RadawieWójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-02-22
Publikujący -

Wyniki I etapu konkursu na stanowiska lokalnych animatorów sportu w kompleksach sportowych
,, Moje Boisko – ORLIK 2012”  w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa
w ramach Programu ,, Sport Wszystkich Dzieci” – Projekt ,, Lokalny Animator Sportu”

 

Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowiska wpłynęło 4 oferty spełniające wymagania formalne, po jednej do danego kompleksu sportowego:

1. Socha Sebastian       – kompleks sportowy w Radawie
2. Feldman Jerzy           – kompleks sportowy w Wiązownicy
3. Winiarski Jakub         – kompleks sportowy w Zapałowie
4. Kardynał Krystian      – kompleks sportowy w Piwodzie

 

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 21.02.2016 r. o godz. 8 00 w sali narad Urzędu Gminy w Wiązownicy.

 

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-02-17
Publikujący -

Zarządzenie Nr 12/2017
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 6 lutego 2017 r.

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu na stanowiska lokalnych animatorów sportu w kompleksach sportowych w miejscowościach : Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa w ramach Programu ,,Sportu Wszystkich Dzieci” – Projekt ,, Lokalny Animator Sportu”.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-02-09
Publikujący -

Zarządzenie Nr 11/2017
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 6 lutego  2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska lokalnych animatorów sportu w kompleksach sportowych w miejscowościach : Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa w ramach Programu "Sportu Wszystkich Dzieci"- Projekt "Lokalny Animator Sportu".

Załączniki:

Zał. nr 1 do ogłoszenia konkursu Plik doc 14.48 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-02-09
Publikujący -
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 27 października 2021r. 11:03:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.