Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-10-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-10-17 15:40
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-10-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-10-17 15:38
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-10-02
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-10-02 08:49
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-10-02 08:51
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-10-02
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-10-02 08:24
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-10-02 08:49
INFORMACJA
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 2 października 2018 r.

dotycząca udostępnienia spisu wyborców dla mieszkańców Gminy Wiązownica w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego informuję, o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego. Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w dniach od 2 do 15 października 2018 r., w godzinach pracy urzędu (ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, parter, pokój nr 10).

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-10-02
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-10-02 09:08
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-10-02 09:09
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Wiązownicy
z dnia 1 października 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Gminy Wiązownica zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

                       
Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Wiązownicy podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-10-01
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-10-01 13:41
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-10-02 08:21
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Przemyślu
z dnia 25 września 2018 r.
 
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Wiązownica obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Przemyślu informuje, co następuje:
 
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27 września 2018 r. do godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 6, w liczbie 1, 
- Nr 7, w liczbie 2, 
- Nr 10, w liczbie 2, 
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 4, w liczbie 1,
- Nr 5, w liczbie 1,
- Nr 7, w liczbie 1,

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
 

Komisarz Wyborczy
w Przemyślu
 
Krzysztof Tryksza
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-09-25
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-09-25 10:55
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-09-25
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-09-25 14:11
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-09-25 14:12
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-09-25
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-09-25 14:10
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-09-25 14:12
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 15 września 2018 r.


o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-09-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-09-19 12:29
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-09-21 13:34
HARMONOGRAM DYŻURÓW
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na wójta
 
Lp. Data Godziny pracy Osoby przyjmujące
1. 24.09.2018 r.
(poniedziałek)
13.30-15.30 Gilarski Bogusław Mieczysław
Bujar Jolanta Maria
Mazur-Skrzypek Jolanta Agnieszka             
2. 25.09.2018 r.
(wtorek)
12.00-15.30 Siry Barbara Maria    
Szymuś Monika
Brodowicz Maria Katarzyna 
Mosur Marcin Szczepan    
3. 26.09.2018 r.
(środa)
10.00-24.00 Pełny skład
 
 
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są na Sali Narad Urzędu Gminy Wiązownica , ul. Warszawska 15 , I piętro , pokój Nr 25
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-09-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-09-18 15:30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-09-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-09-18 14:58
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-09-18 14:58
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-09-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-09-14 14:49
HARMONOGRAM DYŻURÓW
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych


Lp. Data Godzina pracy Zespoły przyjmujące
1. 13.09.2018 r.
(czwartek)
12.00-15.30 Mazur –Skrzypek Jolanta
Brodowicz Maria Katarzyna
Siry Barbara Maria                                
2. 14.09.2018 r.
(piątek)
12.00-15.30 Bujar Jolanta Maria
Gilarski Bogusław Mieczysław
Mosur Marcin Szczepan   
Brodowicz Maria Katarzyna         
3. 15.09.2018 r.
(sobota)
10.00-13.00 Foryś Lucyna
Szymuś Monika
4. 17.09.2018 r.
(poniedziałek)
Ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń
10.00-24.00 Pełny skład

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Sali Narad Urzędu Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15  , I piętro , pokój Nr 25
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-09-12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-09-12 15:31
SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WIĄZOWNICY
 
 
 
Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. SIRY BARBARA MARIA Przewodnicząca
2. BUJAR JOLANTA MARIA Zastępca przewodniczącej
3. BRODOWICZ MARIA KATARZYNA Członek komisji
4. FORYŚ LUCYNA Członek komisji
5. GILARSKI BOGUSŁAW MIECZYSŁAW
 
Członek komisji
6. MAZUR-SKRZYPEK JOLANTA AGNIESZKA Członek komisji
7. MOSUR MARCIN SZCZEPAN Członek komisji
8. STASIENKO EWA Członek komisji
9. SZYMUŚ MONIKA Członek komisji
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-09-12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-09-12 15:22
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-09-13 10:18
Wykaz Urzędników wyborczych działających na terenie Gminy Wiązownica.
Zgodnie z art. 191c § 3 Kodeksu wyborczego podaje się do publicznej wiadomości  wykaz urzędników wyborczych działających na terenie Gminy Wiązownica
 
Urzędnik wyborczy – Elżbieta Stefania KOCIELSKA
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-08-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-08-29 07:44
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-08-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-08-24 08:24
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-08-24 08:28
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA

z dnia 22 sierpnia 2018 r.
 
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754, 1000 i 1349), Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wiązownicy w wyborach do Rady Gminy Wiązownica zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-08-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-08-24 08:43
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-08-24 08:47
OBWIESZCZENIE
STAROSTY JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
 
Działając na podstawie art. 422 w związkuz z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą Nr LIII/342/2018 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Jarosławskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rad powiatu, w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiató, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018 r. poz. 1561)
 
podaje do publicznej wiadomości
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-08-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-08-27 14:46
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-08-27 14:59
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2021-04-14
Newsletter
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 08 maja 2021r. 09:42:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.