Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

ZARZĄDZENIE Nr 100/2015

Wójta Gminy Wiązownica

z dnia 15 października  2015 r.

 

w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Wiązownica miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych  i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia  2011 r. Kodeks  wyborczy  (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zmianami) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP  (Dz.U. z 2015 r., poz.1017) Wójt Gminy Wiązownica  z a r z ą d z a  co następuje:

§1

Wyznacza miejsca  przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w poszczególnych miejscowościach:

 1. Tablice ogłoszeń - 4 szt i słup ogłoszeniowy w Sołectwie Wiązownica
 2. Tablice ogłoszeń - 3 szt  w Sołectwie Manasterz
 3. Tablice ogłoszeń -  3 szt  w Sołectwie Radawa
 4. Tablice ogłoszeń -  3 szt  w Sołectwie Cetula
 5. Tablice ogłoszeń -  3 szt  w Sołectwie Mołodycz
 6. Tablice ogłoszeń  - 5 szt w Sołectwie Zapałów
 7. Tablice ogłoszeń  - 2 szt  w Sołectwie Wólka Zapałowska
 8. Tablica ogłoszeń -  1 szt  w Sołectwie Surmaczówka
 9. Tablice ogłoszeń  - 6 szt  w Sołectwie Ryszkowa Wola
 10. Tablice ogłoszeń  - 4 szt  w Sołectwie Piwoda
 11. Tablice ogłoszeń  - 8 szt w Sołectwie Szówsko
 12. Tablice ogłoszeń  - 2 szt w Sołectwie Nielepkowice

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wiązownica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej .

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wiązownica.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2015-10-16
Publikujący -

ZARZĄDZENIE Nr 98/2015
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 05 października 2015 r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Wiązownica zarządza , co następuje:

§ 1
Powołuje obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w składach określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2015-10-06
Publikujący -

 

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA

informuje

W dniu 05.10.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Wiązownica odbędzie się  publiczne losowanie składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych powoływanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25października 2015 r.

Losowanie będzie dotyczyło następująch komisji wyborczych:

  1.     Wiązownica
  2.     Manasterz
  3.     Radawa
  4.     Cetula
  5.     Mołodycz
  6.     Zapałów
  7.     Ryszkowa Wola
  8.     Piwoda
  10.   Szówsko - Krzyżówka
  11.   Nielepkowice

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2015-10-02
Publikujący -

 OBWIESZCZENIE

 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 22 września 2015 r.
 
o obwodach głosowania oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
 
                Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)
podaje się do publicznej wiadomości
 
informację o obwodach głosowania utworzonych na terenie Gminy Wiązownica oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP , zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 
 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej
Komisji ds. Referendum

1

Sołectwo WIĄZOWNICA

Dom Kultury w Wiązownicy*,    Wiązownica 208

2

Sołectwo MANASTERZ

Świetlica Wiejska w Manasterzu *,

Manasterz 59

3

Sołectwo RADAWA

Świetlica Wiejska w Radawie,

Radawa 46

4

Sołectwo CETULA

Świetlica Wiejska w Cetuli,

Cetula 61

5

Sołectwo MOŁODYCZ

Świetlica Wiejska w Mołodyczu,

Mołodycz 84

6

Sołectwa: ZAPAŁÓW, WÓLKA ZAPAŁOWSKA, SURMACZÓWKA

Dom Kultury w Zapałowie,
Zapałów 134

7

Sołectwo RYSZKOWA WOLA

Świetlica Wiejska w Ryszkowej Woli*, Ryszkowa Wola 59

8

Sołectwo PIWODA

Dom Kultury w Piwodzie,

Piwoda 82

9

Sołectwo SZÓWSKO,ulice: Dojazdowa, Farmerów, Floriańska, Kasztanowa, Koniaczowska, Kościelna, Lubelska od
Nr 34- do Nr 270 (do końca), Łąkowa, Misztale, Osiedle, Parkowa, Pieczarkowa, Pogodna, Polna, Sanowa, Setna, Słoneczna, Społeczna, Sportowa, Wiosenna, Wola, Wolska, Wrzosowa, Zielona.

Dom Kultury w Szówsku*,

Szówsko, ul. Sportowa 5

10

Sołectwo SZÓWSKO, ulice: Adama Chmielowskiego, Kardynała Wyszyńskiego, Książąt Czartoryskich, Kwiatowa, Lubelska od Nr 2 – do Nr 33, Ogrodowa, Osiedle Milenijne, Nowa, Sadowa, Zamojska

Świetlica Środowiskowa przy kościele pw. św. Brata Alberta
w Szówsku, ul. Zamojska 6

11

Sołectwo NIELEPKOWICE

Dom Kultury w Nielepkowicach*,

Nielepkowice 71

 
*        Lokale obwodowych komisji wyborczych  nr 1 w Wiązownicy, nr 2 w Manasterzu, nr 7 w Ryszkowej Woli, nr 9 w Szówsku i nr 11 w Nielepkowicach dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 1. Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, są komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego.
 2. Każdy wyborca, może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania należy zgłosić wójtowi gminy ,najpóźniej do dnia 12 października 2015 r.
 3. Wyborca  posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców,  najpóźniej do dnia 16 października 2015 r.
 
                                                                                                                          WÓJT GMINY
                                                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2015-09-22
Publikujący -
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 08 maja 2021r. 10:07:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.