Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

W załączeniu Protokół Wyników Głosowania i Wyników Wyborów Wójta Gminy Wiązownica w ponownym głosowaniu:

 

www.bip.wiazownica.com/fck_pliki/file/Wybory/Wybory%20do%20samorz%C4%85du%202014/Protok%C3%B3%C5%82%20z%20Wybor%C3%B3w.pdf

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłDaniel Mścisz - Pracownik UGW2014-12-05
Publikujący -

U C H W A Ł A

Gminnej Komisji Wyborczej w Wiązownicy
z dnia 17 listopada 2014 r.
 
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Wiązownica w dniu 30 listopada 2014 r.
 
Na podstawie art. 473 § 6  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Wiązownicy stwierdza, co następuje:
 
§ 1
1.     1.     W wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. żaden z 4 kandydatów nie został wybrany na wójta gminy Wiązownica, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
        2.     W dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów , którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3.      3.      Kandydatami na wójta gminy Wiązownica w ponownym głosowaniu są:

- FEDOR MARIAN zgłoszony przez KWW MARIANA FEDORA

- RYZNAR MARIAN JERZY zgłoszony przez KWW MARIANA JERZEGO RYZNARA
 
4.     4.    Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniu 30 listopada 2014 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 16 listopada 2014 r.
 
§ 2
1.    1.        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
2.     2.       Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Wiązownica.
 
 
 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
w Wiązownicy

Stanisław Polański

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłDaniel Mścisz - Pracownik UGW2014-11-18
Publikujący -

 

OBWIESZCZENIE 

Gminnej Komisji Wyborczej w Wiązownicy
z dnia 27 października 2014 r.

 
o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Wiązownica
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłDaniel Mścisz - Pracownik UGW2014-10-27
Publikujący -

  Uchwała Nr 3/2014

  Gminnej Komisji Wyborczej

  z dnia 22.10.2014 r.

 
w sprawie: powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Wiązownica.
 
 

§1

 Na podstawie art. 182 §1 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Wiązownicy powołuje Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie Gminy Wiązownica w następującym składzie:

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłDaniel Mścisz - Pracownik UGW2014-10-23
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Wiązownicy

z dnia 23 października 2014 r.


o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Wiązownica
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Wiązownicy podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłDaniel Mścisz - Pracownik UGW2014-10-23
Publikujący -

 

Uchwała Nr  2 /2014
Gminnej Komisji Wyborczej w Wiązownicy
Z dnia 22 października 2014r.
W sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów Komitetów Wyborczych na radnych w wyborach do Rady Gminy Wiązownica na dzień  16 listopada 2014r.
 
Na podstawie art. 408 ptk 3 i art. 410 § 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. poz. 112 ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Wiązownicy uchwala, co następuje:

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłDaniel Mścisz - Pracownik UGW2014-10-22
Publikujący -

 INFORMACJA

 

Gminna Komisja Wyborcza w Wiązownicy informuje, że w dniu 22.10.2014r. (środa) o godzinie 15:15 w sali narad Urzędu I piętro pokój numer 25, odbędzie się losowanie numerów dla zarejestrowanych kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Wiązownica. 

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej 

Stasniław Polański

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłŁukasz Kubiszyn - Pracownik UGW2014-10-21
Publikujący -

 Lista kandydatów w wyborach samorządowych 2014r.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów do Rady Gminy Wiązownica i wyborów Wójta Gminy Wiązownica, w tym nazwiska kandydatów, podział na okręgi wyborcze oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej klikając na link - wybory2014.pkw.gov.pl/pl/gminy/view/180411

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłŁukasz Kubiszyn - Pracownik UGW2014-10-20
Publikujący -

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 10 października  2014 r.
 
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 
                      Na podstawie art.16 § 1 i art. 61a § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację: o numerach i granicach obwodów głosowania , wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych , lokalach wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych, obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego, możliwości głosowania przez pełnomocnika oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Nr obwodu głosowania Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1 Sołectwo: WIĄZOWNICA

Dom  Kultury   w Wiązownicy*,

Wiązownica 208

2 Sołectwo: MANASTERZ

Świetlica Wiejska  w Manasterzu,

Manasterz 59

3 Sołectwo: RADAWA

Świetlica Wiejska w Radawie,

Radawa 46

4 Sołectwo: CETULA

Świetlica Wiejska w Cetuli,

Cetula  61

5 Sołectwo: MOŁODYCZ

Świetlica Wiejska  w Mołodyczu,

Mołodycz 84

6

Sołectwa: ZAPAŁÓW, WÓLKA ZAPAŁOWSKA, SURMACZÓWKA

Dom Kultury w Zapałowie,

Zapałów 134

7 Sołectwo: RYSZKOWA WOLA

Świetlica Wiejska w Ryszkowej Woli*,

Ryszkowa Wola 59

8 Sołectwo: PIWODA

Dom Kultury w Piwodzie,

Piwoda 82

9 Sołectwo: SZÓWSKO ulice : Dojazdowa ,Farmerów, Floriańska, Kasztanowa, Koniaczowska, Kościelna, Lubelska od Nr 34- do Nr 270 (końca) , Łąkowa ,Misztale, Osiedle, Parkowa, Pieczarkowa, Pogodna, Polna, Sanowa, Setna, Słoneczna, Społeczna,  Sportowa, Wiosenna, Wola, Wolska, Wrzosowa, Zielona.

Dom Kultury w Szówsku*,

Szówsko, ul. Sportowa 5

10 Sołectwo: SZÓWSKO ulice: Adama Chmielowskiego, Kardynała Wyszyńskiego, Książąt Czartoryskich, Kwiatowa, Lubelska od Nr 2 – do Nr 33 , Ogrodowa, Osiedle Milenijne, Nowa, Sadowa, Zamojska Świetlica Środowiskowa przy kościele pw. św. Brata Alberta w Szówsku, ul. Zamojska 6