Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

ZARZĄDZENIE Nr 84/2015
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum zarządzonego na dzień 06 września 2015 r.

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. – o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. , poz. 318) Wójt Gminy Wiązownica zarządza , co następuje:

§ 1

Powołuje obwodowe komisje wyborcze do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. w składach określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2015-08-17
Publikujący -

ZARZĄDZENIE Nr 83/2015
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Wiązownica miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zmianami) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz.U. z 2015 r., poz. 852) Wójt Gminy Wiązownica z a r z ą d z a co następuje:


§1

Wyznacza miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum w poszczególnych miejscowościach:
1. Tablice ogłoszeń - 4 szt i słup ogłoszeniowy w Sołectwie Wiązownica
2. Tablice ogłoszeń - 3 szt w Sołectwie Manasterz
3. Tablice ogłoszeń - 3 szt w Sołectwie Radawa
4. Tablice ogłoszeń - 3 szt w Sołectwie Cetula
5. Tablice ogłoszeń - 3 szt w Sołectwie Mołodycz
6. Tablice ogłoszeń - 5 szt w Sołectwie Zapałów
7. Tablice ogłoszeń - 2 szt w Sołectwie Wólka Zapałowska
8. Tablica ogłoszeń - 1 szt w Sołectwie Surmaczówka
9. Tablice ogłoszeń - 6 szt w Sołectwie Ryszkowa Wola
10. Tablice ogłoszeń - 4 szt w Sołectwie Piwoda
11. Tablice ogłoszeń - 8 szt w Sołectwie Szówsko
12. Tablice ogłoszeń - 2 szt w Sołectwie Nielepkowice

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wiązownica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej .

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wiązownica.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Wiązownica
mgr Marian Jerzy Ryznar
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2015-08-03
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA

z dnia 24 lipca 2015 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

          Na podstawie art. 6 ust.5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. – o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 318) podaje się do wiadomości osób uprawnionych do udziału w referendum informację: o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, lokalach głosowania dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, obwodowych komisjach wyznaczonych dla celów głosowania korespondencyjnego, możliwości głosowania przez pełnomocnika oraz głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień na dzień 6 września 2015 r.

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej
Komisji ds. Referendum

1

 Sołectwo WIĄZOWNICA

Dom Kultury w Wiązownicy*,    Wiązownica 208

2

Sołectwo MANASTERZ

Świetlica Wiejska w Manasterzu *,

Manasterz 59

3

Sołectwo RADAWA

Świetlica Wiejska w Radawie,

Radawa 46

4

Sołectwo CETULA

Świetlica Wiejska w Cetuli,

Cetula  61

5

Sołectwo MOŁODYCZ

Świetlica Wiejska w Mołodyczu,

Mołodycz 84

6

Sołectwa: ZAPAŁÓW, WÓLKA ZAPAŁOWSKA, SURMACZÓWKA

Dom Kultury w Zapałowie,
Zapałów 134

7

Sołectwo RYSZKOWA WOLA

Świetlica Wiejska w Ryszkowej Woli*, Ryszkowa Wola 59

8

Sołectwo PIWODA

Dom Kultury w Piwodzie,

Piwoda 82

9

Sołectwo SZÓWSKO, ulice: Dojazdowa, Farmerów, Floriańska, Kasztanowa, Koniaczowska, Kościelna, Lubelska od
Nr 34- do Nr 270 (do końca), Łąkowa, Misztale, Osiedle, Parkowa, Pieczarkowa, Pogodna, Polna, Sanowa, Setna, Słoneczna, Społeczna, Sportowa, Wiosenna, Wola, Wolska, Wrzosowa, Zielona.

Dom Kultury w Szówsku*,

Szówsko, ul. Sportowa 5

10

Sołectwo SZÓWSKO, ulice: Adama Chmielowskiego, Kardynała Wyszyńskiego, Książąt Czartoryskich, Kwiatowa, Lubelska od Nr 2 – do Nr 33, Ogrodowa, Osiedle Milenijne, Nowa, Sadowa, Zamojska

Świetlica Środowiskowa przy kościele pw. św. Brata Alberta
w Szówsku, ul. Zamojska 6

11

Sołectwo NIELEPKOWICE

Dom Kultury w Nielepkowicach*,

Nielepkowice 71

*        Lokale obwodowych komisji ds. referendum nr 1 w Wiązownicy, nr 2 w Manasterzu, nr 7 w Ryszkowej Woli, nr 9 w Szówsku i nr 11 w Nielepkowicach dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

1.        Obwodowe komisje ds. referendum, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, są komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego.

2.        Osoba niepełnosprawna, uprawniona do udziału w referendum, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat i jest uprawniona do udziału w referendum, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu. Wniosek należy złożyć wójtowi najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015 r.

3.        Każda osoba, uprawniona do udziału w referendum, może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania należy zgłosić wójtowi najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2015 r.

4.        Lokale obwodowych komisji ds. referendum w dniu głosowania 6 września 2015 r. otwarte będą w godzinach od 600 do 2200.

 

                                                                                                                          WÓJT GMINY

                                                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2015-07-27
Publikujący -

 

 

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
6 WRZEŚNIA 2015 r.
GŁOSUJEMY W GODZ. 6.00 — 22.00

 

 
Dnia 17 czerwca 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził ogólnokrajowe referendum, wyznaczając jego datę na 6 września 2015 r. Postanowienie o zarządzeniu referendum zostało ogłoszone w Dz. U. poz. 852.
 
 
W referendum odpowiemy na trzy pytania:
 
Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”
 

Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”
 
Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2015-07-23
Publikujący -
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 08 maja 2021r. 09:26:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.