Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
wprowadź dane
1 ... 6 7 8 ... 13 
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wiązownica dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Wiązownica zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutów
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
Wytworzył2019-08-22
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2019-08-22 14:17
Modyfikacja Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2019-08-29 07:51
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
Wytworzył2019-07-04
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2019-07-04 09:26
Modyfikacja Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2019-07-04 09:27
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 49/2019 Plik pdf 4.42 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata KARAKUŁA - Kierownik CUW GW2019-05-10
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2019-05-10 14:37
Modyfikacja Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2019-05-10 14:38
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku na terenie gminy Wiązownica.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 50/2019 Plik pdf 222.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata KARAKUŁA - Kierownik CUW GW2019-05-10
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2019-05-10 14:40
Modyfikacja Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2019-05-10 14:40
Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji w 2019 r. w Gminie Wiązownica

Podstawowa kwota dotacji 2019 Gmina Wiązownica
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2019-03-14
Publikujący Anna FLOREK - Anna Florek 2019-03-14 14:43
Modyfikacja Anna FLOREK - Anna Florek 2019-03-14 14:44
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Wiązownica ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu adres: Manasterz 57, 37-522 Wiązownica
Organ prowadzący szkołę: Gmina Wiązownica adres: Wiązownica ul. Warszawska 15, 37 – 522 Wiązownica

 
Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
Szkoła  Podstawowa im.   Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu adres: Manasterz 57 ,
37-522 Wiązownica
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2019-02-27
Publikujący Anna FLOREK - Anna Florek 2019-02-27 14:54
Modyfikacja Anna FLOREK - Anna Florek 2019-02-27 15:03
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Wiązownica ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej im.  Jana Pawła II w Zapałowie adres : Zapałów 159, 37-544 Zapałów
Organ prowadzący szkołę: Gmina Wiązownica adres: Wiązownica ul. Warszawska 15,
37 – 522 Wiązownica
Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
Szkoła Podstawowa im.  Jana Pawła II w Zapałowie, adres: Zapałów 159 ,37-544 Zapałów
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2019-02-27
Publikujący Anna FLOREK - Anna Florek 2019-02-27 14:42
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Wiązownica ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej w Mołodyczu adres: Mołodycz 84, 37-523 Radawa
Organ prowadzący szkołę: Gmina Wiązownica adres: Wiązownica ul. Warszawska 15,37 – 522 Wiązownica

 
Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
Szkoła Podstawowa w Mołodyczu ; Mołodycz 84, 37-523 Radawa
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2019-02-27
Publikujący Anna FLOREK - Anna Florek 2019-02-27 14:58
Modyfikacja Anna FLOREK - Anna Florek 2019-02-27 15:04
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Wiązownica ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej im.  Ks. Stanisława Sudoła w Wiązownicy, ul. Szkolna 14,  37-522 Wiązownica
Organ prowadzący szkołę: Gmina Wiązownica adres: Wiązownica ul. Warszawska 15,
37 – 522 Wiązownica


 
Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
Szkoła Podstawowa im.  Ks. Stanisława Sudoła w Wiązownicy, ul. Szkolna 14, 37-522 Wiązownica
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2019-02-27
Publikujący Anna FLOREK - Anna Florek 2019-02-27 14:50
Modyfikacja Anna FLOREK - Anna Florek 2019-02-27 15:01
Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
W ramach ogłoszonego naboru Zarządzeniem Nr 7/2019 z dnia 18 styczeń 2019 r. o dofinansowanie złożono osiem wniosków, po jednym do danego zadania. Po pozytywnym zaopiniowaniu ich przez Komisję Rady Gminy Wiązownica ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny , decyzją Wójta Gminy Wiązownica przyznano dotację:
1. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Wiązownica – Klub Sportowy Wiązownica - 200 000 zł,
2. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Szówsko – Klub Sportowy Szówsko - 55 000 zł,
3. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Zapałów – Ludowy Klub Sportowy ,,ORKAN ‘’ZAPAŁÓW - 28 000 zł,
4. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Piwoda – Klub Sportowy
,, SANTOS ‘’PIWODA - 48 000 zł,

5. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Mołodycz – Ludowy Klub Sportowy Mołodycz - 23 000 zł,
6. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Cetula – Ludowy Klub Sportowy ,,DĄB ” -23 000 zł,
7. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Manasterz- Ludowy Klub Sportowy w Manasterzu – 46 000 zł,
8. Organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego – Uczniowski Klub Sportowych ORLIK Wiązownica – 3 000 zł.
 
Wiązownica, 08.02.2019 r
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2019-02-18
Publikujący Anna FLOREK - Anna Florek 2019-02-18 13:46
Znak: IZ.271.3.2019                                                              Wiązownica, 15.02.2019r.
 
 
 
 
INFORMACJA
O  UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
 
 
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  świadczenie usług pocztowych
              w obrocie krajowym i zagranicznym dla  Urzędu Gminy Wiązownica.
 
 
 
W nawiązaniu do prowadzonego na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pod nazwą: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla  Urzędu Gminy Wiązownica, informujemy, że w dniu 14.02.2019r. została zawarta umowa o udzielenie ww. zamówienia z Wykonawcą:
 
Poczta Polska SA
00-940 Warszawa
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Rejon Sprzedaży Rzeszów
ul. Asnyka 9,  35-959 Rzeszów
 
 
 
 
 
 Wójt Gminy Wiązownica
     Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2019-02-15
Publikujący Józef Osowski - Józef Osowski 2019-02-15 14:54
Rekrutacja  do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2019/2020
 
Zarządzenie Nr 11/A/2019
Wójta Gminy Wiązownica
Z dnia 31 stycznia 2019 r. 
 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów skladania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2019/2020.
 
            Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996), zarządza się, co następuje:
 
§ 1.Ustala się harmonogram czynności w postępowania rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica:
 
 
Lp.
 
Rodzaj czynności
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowanie   uzupełniające
 
1.
Składanie przez rodzica/ prawnego opiekuna deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej
 
 
   od 11.02.2019 r.
 do 15.02.2019 r.
 
 
 
-
 
2.
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w  szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym
 
 od 25.02.2019 r.
 do 22.03.2019 r.
 
  od 06.05.2019 r.
  do 13.05.2019 r.
 
 
3.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
 
 od 03.04.2019 r.
 do 05.04.2019 r.
 
   od 16.05.2019 r.
   do 17.05.2019 r.
 
 
4.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 

09.04.2019 r.
 
 
20.05.2019 r.


 
 
5.
Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 
 
 od 10.04.2019 r.
 do 17.04.2019 r.
 
od 21.05.2019 r.
do 28.05.2019 r.
 
6.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 
 
     19.04.2019r.
 
04.06.2019r.

 
 
 
§ 2.Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica
 
 
 
Lp.
 
Rodzaj czynności
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu  uzupełniającym
 
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I   szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
 
od 11.02.2019 r.
do 13.03.2019 r.
 
 
  od 13.05.2019 r.
  do 17.05.2019 r.
 
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną     wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 
 
    od 15.03.2019 r.
    do 29.03.2019 r.
 
   od 20.05.2019 r.
   do 03.06.2019 r.
 
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 
 
03.04.2019 r.
 
 
04.06.2019 r.
 
 
4.
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 
 
od 04.04.2019 r.
do 12.04.2019 r.
 
     od 05.06.2019 r.
   do 07.06.2019 r.
 
 
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 
 
15.04.2019 r.
 
 
10.06.2019 r.
 
 
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązownica.
                                                                                                                                                      Zastępca Wójta 
                                                                                                                                                    Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2019-02-08
Publikujący Anna FLOREK - Anna Florek 2019-02-08 14:32
Modyfikacja Anna FLOREK - Anna Florek 2019-02-08 14:35
Urząd Gminy Wiązownica                                                                 Wiązownica, 29.01.2019 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 NA STANOWISKO
  referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
Wytworzył2019-01-30
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2019-01-30 11:28
Modyfikacja Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2019-01-30 11:27
LŚ.6344.01.2019.MB Wiązownica, dnia 24.01.2019 r.
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 

Działając na podstawie art. 37 ust. 10, ustawy z dnia 20 lipca 20017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),
 
Wójt Gminy Wiązownica
podaje do publicznej wiadomości projekt Uchwały Rady Gminy Wiązownica w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Wiązownica oraz określenia sezonu kąpielowego.
Uwagi oraz propozycje zmian do projektu Uchwały mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wiązownica, Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica lub drogą elektroniczną na adres e-mail: srodowisko@wiazownica.com w terminie do dnia 18 lutego 2019 r. Przekazane opinie i uwagi mogą dotyczyć tylko zakresu przedłożonego do konsultacji dokumentu.
Wójt Gminy Wiązownica rozpatrzy uwagi oraz propozycje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostają bez rozpatrzenia.
Niniejsze obwieszczenie i projekt Uchwały zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązownica oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy oraz w miejscu planowanego kąpieliska.

Zastępca Wójta Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Załączniki:

projekt Uchwały Plik doc 37.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2019-01-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-02-13 15:38
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-02-13 15:41
Urząd Gminy Wiązownica                                                        Wiązownica, 22.01.2019 r.
37-522 Wiązownica, ul. Warszawska 15                                                                                                                               
 
 
LISTA   KANDYDATÓW   SPEŁNIAJĄCYCH 
WYMAGANIA  FORMALNE
 
 
na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Urzędzie Gminy Wiązownica
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
Wytworzył2019-01-24
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2019-01-24 07:41
Urząd Gminy Wiązownica                                                                 Wiązownica, 18.01.2019 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 NA STANOWISKO
  referenta ds. oświaty i sporu w Urzędzie Gminy Wiązownica

więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
Wytworzył2019-01-21
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2019-01-21 11:25
                                        Zarządzenie Nr  7 /2019                                                            
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu .
                                                                                                    
Na podstawie § 3 ust.2 uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 28 stycznia 2011r.  w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica, zarządzam, co następuje:                                                                                                                                            
                                                                                              § 1.                                                                                      
1. Ogłaszam nabór wniosków – ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu
w Gminie Wiązownica w 2019 r.                                                                                                                                        
  2. Przedmiotem naboru wniosków jest rozwój sportu w Gminie poprzez:                                                     
 a) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Wiązownica,                                 
b)zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe,                                                                                                                                                            
c) podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców uprawiających sport amatorsko oraz działających na terenie Gminy stowarzyszeń i klubów sportowych.                                                                                    
3. Nabór będzie przeprowadzony na zasadach i trybie określonym Uchwałą Nr IV/18/2011 z dnia
28 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu
w Gminie Wiązownica, zwaną dalej Uchwałą.                                                                                 
                                                                                                            § 2.                                                                                                              
1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami ( w zapieczętowanej kopercie
z opisem, odpowiednio do zadania - ,, Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości ………………”lub ,, Organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci
i młodzieży oraz udział w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego  ) należy złożyć w terminie do 28 stycznia 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Wiązownicy do godz. 15.30                   
3. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu do urzędu gminy.
4.Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.                                        
5.Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.                               
6.Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.                                         
7.Wójt Gminy Wiązownica może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku. Niedokonanie uzupełnień lub sprostowań wniosku w określonym terminie powoduje jego odrzucenie.
 § 3.
1. Do wniosku należy dołączyć :
a) aktualny odpis z Karowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez starostę,,
b) aktualny statut,
c) wykaz kadry szkoleniowej udokumentowany jej uprawnieniami,
d) oświadczenie, że oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku,
e) oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno- prawnych.
2. Dokumenty wyszczególnione w ust.1 należy dołączyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentowania.
§ 4.
1.Maksymalna kwota środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego naboru w poszczególnych miejscowościach Gminy to:
 
Kwota dotacji w zł Zadanie realizowane Rodzaj dotacji
 
 
200 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Wiązownica
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
55 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Szówsko
 
Celowa na zadanie zlecone
               
 
 28 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Zapałów
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
48 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Piwoda
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
3 000,00
Organizacja różnych form
współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział
w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem
Szkolnego Związku Sportowego 
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
23 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
 w miejscowości Mołodycz
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
23 000,00
Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Cetula
 
Celowa na zadanie zlecone
 
 
 
 
46 000,00
 Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych
w miejscowości Manasterz
 
Celowa na zadanie zlecone
 
  
 
 
§ 5.
Termin realizacji projektu – od daty podpisania umowy do 30 listopada 2019 r.
    § 6.
Projekt i objęte nim przedsięwzięcie powinno spełniać następujące warunki merytoryczne:
1.Opisane w projekcie przedsięwzięcie winno być przeznaczone na dofinansowanie co najmniej jednego z poniższych wydatków , przeznaczonych na :
a) przygotowanie wnioskodawcy do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,
- ilość drużyn uczestniczących w rozgrywkach( seniorów, juniorów, młodzików),
- klasa rozgrywkowa ( ilość spotkań w roku),
- ilość zawodników trenujących,
- ilość zajęć treningowych w tygodniu,
- ilość spotkań turniejowych, gier kontrolnych.
b) udział wnioskodawcy w rozgrywkach, zawodach, w tym kosztów: opłat związkowych
( rejestracja, ubezpieczenie zawodników, składka członkowska, wpisowe, opłaty regulaminowe- licencja),delegacji sędziowskich, transportu zbiorowego zawodników, zabezpieczenia medycznego, ochrony,
- delegacje sędziowskie w rozbiciu dla wszystkich rozgrywek, turniejów i gier kontrolnych,
- transport zbiorowy zawodników ( mecze ligowe, turniejowe, pucharowe),
- transport zawodników na treningi, zwrot kosztów przejazdu,
- wyżywienie zawodników biorących udział w zawodach i turniejach sportowych(zakończenie
  sezonu),
- udział własny w przewozach ( wolontariat), zwrot kosztów zakupu paliwa,
- zabezpieczenie medyczne na zawodach,
- ochrona ( mecze podwyższonego ryzyka- udział własny członków).
c) szkolenie, w tym kosztów: wynagrodzeń wraz z pochodnymi szkoleniowców oraz trenerów, okresowych badań lekarskich zawodników, wody mineralnej, napojów gorących, stypendiów sportowych,
- ilość uprawnionych trenerów instruktorów prowadzących szkolenia,
- napoje zimne i gorące w czasie trwania rozgrywek, zawodów,
- stypendia sportowe, nagrody i umowy amatorskie wg odrębnego regulaminu.
d) utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu,
- wykaz prac wykonanych przez wolontariat ( zawodników),
- użyczenie sprzętu porządkowego,
- zakup wapna, nawozów, środków chwastobójczych,
- zwrot kosztów paliwa,
- zakup sprzętu przeznaczonego do utrzymania porządku, konserwacja, naprawa,
- środki czystości do utrzymania porządku w obiekcie sportowym,
- pranie strojów zawodników.
e) zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników,
- asortyment, planowana ilość,
- zakup sprzętu pomocniczego,
- naprawa, konserwacja.
f) obsługę księgową i biurową, utrzymanie rachunku bankowego, zakup artykułów biurowych, odprowadzenie należności podatkowych.
O wysokości wnioskowanej dotacji celowej na zadanie zlecone decyduje:
a) klasa rozgrywkowa,
b) ilość drużyn w rozgrywkach,
c) ilość zawodników trenujących,
d) obiekt sportowy.
2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:
a) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
b) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
c) zobowiązania tego klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu oraz kosztów obsługi zadłużenia,
d) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
3. Projektem winna być objęta drużyna lub indywidualni zawodnicy klubu sportowego nienależącego do sektora finansów publicznych i niedziałającego w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Wiązownica prowadzi działalność sportową.
4.Szkolenie zawodników objętych projektem powinny prowadzić wyłącznie osoby posiadające tytuły zawodowe trenera lub instruktora sportu.
§ 7.
1.Projekt i objęte nim przedsięwzięcie powinno spełniać następujące warunki finansowe:
a) wskazane jest określenie w projekcie wielkości wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy, jaki chce wnieść wnioskodawca do realizacji projektu,                
b)przedstawiona we wniosku kalkulacja kosztów realizacji projektu powinna odpowiadać zakresowi rzeczowemu projektu.                                                                                                         
2.Formę wypłaty dotacji przyznanej z budżetu stanowi przekazanie wnioskodawcy po podpisaniu umowy, środków na poczet dofinansowania kosztów realizacji projektu.                                       
 3. Dotacja jest przekazana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie.
4. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.                                                                              
 § 8.      
1. Każdy ze zgłoszonych wniosków o dofinansowanie projektu, przed jego rozpatrzeniem, podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rady Gminy Wiązownica ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych   i Rodziny.                                                                                                                                                                          
2.W przypadku, gdy Komisja nie zaopiniuje przedłożonego jej wniosku o dofinansowanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, przyjmuje się, że nie wniosła ona żadnych zastrzeżeń.
3.Po dokonaniu wyboru wniosku lub wniosków Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie zamieszczane w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiązownicy informację o wnioskodawcach, którym przyznał dotację wraz z podaniem kwot przyznanej dotacji, wskazując jednocześnie tytuł projektu. Ponadto w sposób określony wyżej podaje informację
o projektach, które zostały odrzucone. Informację w zakresie jak wyżej Wójt przesyła na piśmie wnioskodawcom, którzy złożyli wniosek.                                                                                               
4.W przypadku, gdy dotacja została przyznana w mniejszej wysokości niż wnioskowana, przed zawarciem umowy Wójt uzgadnia z wnioskodawcą, któremu przyznał dotację zakres przedsięwzięcia uwzględniając przy tym wysokość przyznanej dotacji.
                                                                                              § 9.
 Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe Wójt Gminy Wiązownica uwzględnia następujące kryteria:
a) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Wiązownica;
b) wysokość środków budżetowych do rozdysponowania w ramach wezwania;
c) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu(kosztorys projektu), w związku
z zakresem rzeczowym projektu;
d) zdolność realizacji przedsięwzięcia przez podmiot ubiegający się o dotację;
e) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Wiązownica.
                                                                                              § 10.
 1.Dopuszcza się unieważnienie naboru i niezwłoczne rozwiązanie umowy na skutek:
a) stwierdzenia naruszenia prawa przy składaniu wniosków lub w działalności wnioskodawcy;
b) wystąpienia okoliczności powodującej, że zakończenie procedury wyboru wniosku , zawarcie
i realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, lub narusza, pomniejsza, czy jest sprzeczne
z interesami Gminy Wiązownica.
                                                                                        § 11.
Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg naboru wniosków – ofert odpowiedzialny jest pracownik urzędu ds. oświaty i sportu.                                                                                           
                                            § 12.                                                                                   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2019-01-18
Publikujący Anna FLOREK - Anna Florek 2019-01-18 12:35
Modyfikacja Anna FLOREK - Anna Florek 2019-01-18 13:16
                               Wiązownica, 17.01.2019 r.
 
Urząd Gminy Wiązownica 37-522
Wiązownica, ul. Warszawska 15                                                                                                                              
 
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FOLMALNE
 
 
na stanowisko referenta ds. oświaty i sporu w Urzędzie Gminy Wiązownica
 
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
Wytworzył2019-01-17
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2019-01-17 13:17
Modyfikacja Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2019-01-17 13:24
Wyniki II etapu konkursu na stanowiska Lokalnych Animator Sportu  2019
w kompleksach boisk na terenie gminy Wiązownica w miejscowościach :
Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa
 
W wyniku zakończenia  procedury naboru na ww. stanowiska z dniem 1 marca 2019 r. zostaną zatrudnione następujące osoby:
 
1.  Krystian Kardynał – kompleks sportowy w Wiązownicy
2.  Socha Sebastian – kompleks sportowy w Piwoda
3.  Olga Sokolenko  – kompleks sportowy w Radawie
4.  Winiarski Jakub   – kompleks sportowy w Zapałowie
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2019-01-17
Publikujący Anna FLOREK - Anna Florek 2019-01-17 07:46
Wyniki I etapu konkursu na stanowiska Lokalnych Animator Sportu 2019 w kompleksach boisk na terenie gminy Wiązownica w miejscowościach : Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa

Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowiska wpłynęło 4 oferty spełniające wymagania formalne, po jednej do danego kompleksu sportowego:

1.  Krystian Kardynał – kompleks sportowy w Wiązownicy
2.  Socha Sebastian   – kompleks sportowy w Piwoda
3.  Olga Sokolenko   – kompleks sportowy w Radawie
4.  Winiarski Jakub   – kompleks sportowy w Zapałowie


Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 16.01.2019 r. o godz. 9 00 w sali narad Urzędu Gminy w Wiązownicy


Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2019-01-15
Publikujący Anna FLOREK - Anna Florek 2019-01-15 11:38
Zarządzenie Nr 2/2019
Wójta Gminy Wiązownica  z dnia 09 styczeń 2019
 
 
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska Lokalnych Animatorów sportu  dla kompleksów boisk na terenie Gminy Wiązownica
w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda,  Radawa
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2019-01-09
Publikujący Anna FLOREK - Anna Florek 2019-01-09 09:08
Modyfikacja Anna FLOREK - Anna Florek 2019-01-11 11:09
KR.2110.2.2019.A.K.                                                                       Wiązownica, 07.01.2019 r.  
 

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA NABÓR
  
na stanowisko – referenta do spraw świadczeń rodzinnych, i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
Wytworzył2019-01-07
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2019-01-07 13:54
KR .2110.1.2019.K. A.                                                                      Wiązownica, 03.01.2019 r.  
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
ogłasza nabór
 
 
 
na stanowisko – referenta ds. oświaty i sportu  w Urzędzie Gminy Wiązownica - w pełnym wymiarze czasu pracy
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
Wytworzył2019-01-03
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2019-01-03 12:33
Modyfikacja Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2019-01-09 07:55
WYKAZ
decyzji o warunkach zabudowy, które wygasły z dniem 01.01.2018 r. zgodnie z art. 546 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268 t.j.)
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna WAŃCIO - Pracownik UGW2018-12-31
Publikujący Justyna Wańcio - Inspektor 2018-12-31 08:37
Modyfikacja Justyna Wańcio - Inspektor 2019-01-10 08:39
Urząd Gminy Wiązownica                                                                    28.12.2018 r.
37-522 Wiązownica 
ul. Warszawska 15                                                                                                    
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA  STANOWISKO
 
referenta ds. promocji i reklamy
w Urzędzie Gminy Wiązownica
 
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
Wytworzył2018-12-28
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2018-12-31 11:39
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2018-12-19
Publikujący Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2018-12-19 11:55
Modyfikacja Marta Dobrucka - Marta Dobrucka 2018-12-19 11:55
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
Wytworzył2018-12-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-14 09:19
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-17 09:36
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 01 grudnia 2023r. 10:07:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.