URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Obwieszczenie

LŚ.6220.13.07.2017.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 30.03.2020 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Wiązownica, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 30.05.2017 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Pana Macieja Kubejko zam. Jarosław ul. Leśna 14, 37-500 Jarosław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa czterech budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą”. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 711/3 położonej w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica, powiat jarosławski.

Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Wójt Gminy Wiązownica. Organami opiniującymi i dokonującymi uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydane dokumenty w sprawie powstałe w trakcie ww. postępowania, z którymi można się zapoznać, to:

·         wystąpienie z dnia 31.05.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (znak: LŚ.6220.13.02.2017.MB);

·         opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 05.06.2017 r. znak: PZNS.465-12/17 stwierdzająca, iż dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

·         postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 06.07.2017 r. znak: WOOŚ.4240.3.11.2017.AT.5 stwierdzające, iż dla wnioskowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

·         postanowienie Wójta Gminy Wiązownica z dnia 28.08.2017 r. znak: LŚ.6220.13.03.2017.MB nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalające zakres raportu;

·         raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz jego uzupełnienia;

·         opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 07.09.2019 r. znak: PZNS.465-05/19 opiniująca pozytywnie realizację przedsięwzięcia.

·         Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 04.03.2020 r. znak: WOOŚ.4240.3.8.2019.AT.11 uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia.

                Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej na adres: srodowisko@wiazownica.com i ustnej w terminie od 30.03.2020 r. do 30.04.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, pok. 26, w godz. 7:30 - 15:30. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Wiązownica przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązownica, wywieszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy Wiązownica oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji.
 

Z up. Wójta Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Zastępca Wójta

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2020-03-30
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2020-03-30 13:37
Dodano do archiwum
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 24 listopada 2020r. 09:45:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.