Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu  i opieki dla dzieci niepełnosprawnych  jest art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm. ), zwanej dalej ustawą.
 
Art.32. Ust. 6 Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
 
Art.31 ust. 2 W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 38.
 
Art. 39 ust. 4
pkt. 1 Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
pkt. 2  Zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom
i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

  1. 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  2. 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW  NA  ROK  SZKOLNY  2022/2023 W SPRAWIE DOWOZU DZIECKA/UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY/OŚRODKA LUB PRZEDSZKOLA W GMINIE WIĄZOWNICA

 
Rodzice lub opiekunowie prawni zainteresowani dowozem dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka powinni złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wiązownica,
 
W przypadku bezpłatnego dowozu - specjalistycznym samochodem( bus):

  • Prośbę do Wójta Gminy Wiązownica o bezpłatny dowóz wraz z wymaganymi dokumentami  do 13 sierpnia 2023 r. na rok szkolny 2023/2024
  • Kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
  • Potwierdzenie przyjęcia lub kontynuacji nauki w placówce oświatowej.
W przypadku zwrotu kosztów dowozu własnym środkiem transportu, środkiem transportu publicznego:
  • Prośbę do Wójta Gminy Wiązownica o zwrot kosztów przejazdu ucznia/dziecka niepełnosprawnego oraz rodzica/opiekuna prawnego własnym samochodem lub środkiem transportu publicznego wraz z  uzasadnieniem do 20 sierpnia 2023 r. na rok szkolny 2023/2024
 
Po pozytywnej akceptacji prośby o zwrot kosztów dowozu dziecka własnym samochodem lub środkiem transportu publicznym, następuje złożenie wniosku u dyrekcji szkoły podstawowej w obwodzie szkoły do której uczeń należy,  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 117/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. ,wraz z wymaganymi  dokumentami;

  • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia.
  • Kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie  kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
  • Potwierdzenie przyjęcia lub kontynuacji nauki w placówce oświatowej.
 
Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie  nr 117/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wiązownica oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i  obowiązku nauki,  jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie  prawni

1. Zarządzenie nr 117 TUTAJ
2. Wniosek TUTAJ
3. Rozliczenie własnym samochodem TUTAJ
4. Rozliczenie środkiem transportu publicznego TUTAJ


powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-07-17
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-07-17 13:45
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-05-07
data dodania: 2024-03-13
data dodania: 2024-03-13
Newsletter
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 16 czerwca 2024r. 19:59:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.