Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
1 ... 4 5 6 ... 9 
O g ł o s z e n i e
o wynikach naboru
 
Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznychw zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej pn. ,,Puchar Wójta Gminy Wiązownica’’ ( w formie zawodów sportowych ) w miejscowości Szówsko. W ramach ogłoszonego naboru wniosków Zarządzeniem Nr  65/2018 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 09 lipca 2018 r. o dofinansowanie złożono jeden wniosek. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Rady Gminy Wiązownica ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny, decyzją Wójta Gminy Wiązownica przyznano  Klubowi Sportowemu Szówsko dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł.
 
 
Wiązownica, 19.07.2018 r.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2018-07-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-07-19 15:18
Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018r.
 
W ramach ogłoszonego naboru Zarządzeniem  Nr 41/2018 z dnia 7 maja 2018r. o udzielenie dotacji celowej
z budżetu Gminy Wiązownica na „propagowanie zdrowego stylu życia  i pielęgnację tradycji regionalnych” złożono dwanaście wniosków. Po pozytywnym zaopiniowaniu ich przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 42/2018 z dnia 7 maja 2018r., decyzją Wójta Gminy Wiązownica przyznano dotację:
 
 
Koło Gospodyń Wiejskich Nielepkowice  - 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Aktywne Emerytki  2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Aktywni Ryszkowa Wola - 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Cetulanki – 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Radawiacy -  2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Mołodyczu –  2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Manasterz – 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Kreatywna Piwoda – 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Surmaczówce –  2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Szulanki – 2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Zapałowie – 2 000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wiązownica – 2 000,00                                                                                    Podpisał:
                                                                        Wójt Gminy Wiązownica
                                                                           Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2018-05-25
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-05-25 14:08
Urząd Gminy Wiązownica                                                                                       10.05.2018 r.
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska  15                                                                                                   
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA  STANOWISKO
 
referenta ds. księgowości  i windykacji należności cywilnoprawnych
w Urzędzie Gminy Wiązownica
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje: 
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 
 
 
Imię i nazwisko                                                    miejsce zamieszkania:
 
Małgorzata Ożga                                                         Zapałów
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-05-11
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-05-11 11:23
Urząd Gminy Wiązownica                                                                            Wiązownica, 08.05.2018 r.
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
                                                                                                                       
 
LISTA   KANDYDATÓW  SPEŁNIAJACYCH
 WYMAGANIA  FORMALNE
 
 
 
Na stanowisko referenta ds. księgowości i windykacji należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Wiązownica.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-05-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-05-09 13:30
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-05-09 13:31
Uchwała 11/11/2018
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
Skłądu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie


w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Wiązownica z wykonania budżetu za 2017 rok.
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2018-05-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-05-07 08:22
Zarządzenie Nr  41/2018
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 7 maja 2018 r.
 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych.
 


 

Załączniki:

Zarządzenie Nr 41/2018 Plik pdf 1.13 MB
UMOWA Plik doc 17.75 KB
Rozliczenie Plik pdf 528.32 KB
Wniosek o dofinansowanie zadania Plik pdf 1.27 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata Karakuła - Pracownik UGW2018-05-07
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-05-07 13:15
Modyfikacja Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-05-07 13:23
OŚWIADCZENIE   MAJĄTKOWE
 
 Radnego Gminy Wiązownica za 2017 rok.


 
 

Załączniki:

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Plik doc 20.93 KB
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Plik pdf 320.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-04-20
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-04-20 14:26
Modyfikacja Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-04-20 14:27
KR .2110.1.2018.K. A.                                                                      Wiązownica, 16.04.2018r.  
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
ogłasza nabór
 
 
 
na stanowisko – referenta ds. księgowości i windykacji należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Wiązownica - w pełnym wymiarze czasu pracy.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2018-04-16
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-04-16 10:26
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-04-16 10:26
        Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Wyniki naboru: 
/fck_pliki/20180309141240746.pdf
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłŁukasz Kubiszyn - Pracownik UGW2018-03-09
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-03-09 14:24
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Wiązownica ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Szówsku.
Organ prowadzący szkołę: Gmina Wiązownica adres: Wiązownica ul. Warszawska 15,
37 – 522 Wiązownica

 
Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Szówsku, adres: Szówsko ul. Lubelska 115, 37-522 Wiązownica.

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2018-03-02
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-03-02 14:35
INFORMACJA
 
o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów do pełnienia funkcji urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu (miasto Przemyśl oraz miasta i gminy z powiatów jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego)

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-02-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-02-27 09:17
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-02-27 09:24
                                                  Zarządzenie Nr    17 /2018                                                         
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
                                                                                                    
Na podstawie § 3 ust.2 uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 28 stycznia 2011r.           w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica, zarządzam, co następuje:                                                                                                                                            
                                                                                              § 1.                                                                                      
1. Ogłaszam nabór wniosków – ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu
w Gminie Wiązownica w 2018 r.                                                                                                                                        2. Przedmiotem naboru wniosków jest rozwój sportu w Gminie poprzez:                                                        
a) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Wiązownica,                                  
b) zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe,                                                                                                                                                      
c) podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców uprawiających sport amatorsko oraz działających na terenie Gminy stowarzyszeń i klubów sportowych.                                                                                     
3. Nabór będzie przeprowadzony na zasadach i trybie określonym Uchwałą Nr IV/18/2011 z dnia
28 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu
w Gminie Wiązownica, zwaną dalej Uchwałą.                                  
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2018-02-23
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-02-23 15:30
Modyfikacja Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-02-23 15:39
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 
        Starostwo Powiatowe w Jarosławiu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2030) Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
         W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy na rok 2018 Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2018 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.
 
        Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2018-02-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-02-20 08:59
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-02-20 09:13
Zarządzenie Nr10/2018
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 31 stycznia 2018 r. 
 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów skladania dokumentów do
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2018/2019.
 
 
            Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59), zarządza się, co następuje:
 
§ 1.Ustala się harmonogram czynności w postępowania rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica:
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2018-02-01
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-02-01 15:20
Modyfikacja Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-02-02 08:20
Wyniki I etapu konkursu na stanowiska lokalnych animatorów sportu w kompleksach sportowych
,, Moje Boisko – ORLIK 2012”  w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa
w ramach Programu ,, Sport dla Wszystkich” – Projekt ,, Lokalny Animator Sportu 2018”


 
Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowiska wpłynęło 4 oferty spełniające wymagania formalne, po jednej do danego kompleksu sportowego:
1. Socha Sebastian       – kompleks sportowy w Radawie
2. Feldman Jerzy           – kompleks sportowy w Wiązownicy
3. Winiarski Jakub         – kompleks sportowy w Zapałowie
4. Kardynał Krystian      – kompleks sportowy w Piwodzie
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 29.01.2018 r. o godz. 14 00 w sali narad Urzędu Gminy w Wiązownicy.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2018-01-26
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-01-26 15:35
Modyfikacja Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-01-29 09:04
Zarządzenie nr 4/2018
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 18 stycznie 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska lokalnych animatorów sportu w kompleksach sposrtowych w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa w ramach programu "Sportu dla Wszystkich" - Projekt "Lokalny Animator Sportu 2018".

 

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2018-01-19
Publikujący Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-01-19 14:03
Modyfikacja Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-01-19 14:24
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-12-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-12-29 10:28
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-12-01 10:29
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2017-11-09
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2017-11-09 15:30
Wójt Gminy Wiązownica Wiązownica 17.08.2017r   

                                                 
 
                                                     INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
 
Na stanowisko Kierownika  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownicy .
 

Informuje, że w wyniku ogłoszonego konkursu na w/w stanowisko pracy została wybrana :
 
P. Marta Kruk-Kędzior zam. Manasterz
 
Kandydatka uzyskała satysfakcjonującą ocenę w przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych z pracą jako Kierownik GOPS.
 
 
Sekretarz Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyCentrum Usług Wspólnych
WytworzyłMaria Tabin-Matusz - Kierownik CUW2017-08-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-08-17 16:20
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-08-17 16:21
Wójt Gminy Wiązownica Wiązownica, 8.08.2017r


 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA FORMALNE
 
 
 
na stanowisko Kierownika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownicy.
 
 
         Informuje, że w wyniku ogłoszonego konkursu na w/w stanowisko pracy wpłynęła jedna oferta, która spełnia wymogi formalne.
 
  1. Pani Marta Kruk-Kędzior- zam. Manasterz
 
Rozmowa kwalifikacyjna z w/w kandydatką zostanie przeprowadzona w dniu 17.08.2017r. o godz. 14.00.
 
 
                                                                                               
                                                                                            Sekretarz Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyCentrum Usług Wspólnych
WytworzyłMaria Tabin-Matusz - Kierownik CUW2017-08-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-08-09 15:35
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-08-09 15:35
CUW. 2111.1.2017 Wiązownica, 24.07.2017 r.
 
Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy.

Nazwa jednostki:
Wójt Gminy Wiązownica
37-522 Wiązownica ul. Warszawska 15

Wójt Gminy Wiązownica ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy.

 
więcej
Podmiot publikującyCentrum Usług Wspólnych
WytworzyłMaria Tabin-Matusz - Kierownik CUW2017-07-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-07-26 11:01
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-08-04 10:20

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizacje zadania ,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica’’

Wójt Gminy Wiązownica ogłasza  nabór wniosków o przyznanie dofinansowania organizacji imprezy sportowo – rekreacyjnej pn. ,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica ( w formie zawodów sportowych) w miejscowości Wiązownica” w roku 2017.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-07-12
Publikujący -

Ogłoszenie

 

       Wójt Gminy Wiązownica informuje, że poszukuje kandydata na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownicy. osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w tut. Ośrodku. Wszelkie informacje będą udzielane pod numerem telefonu 16-622 36 31 wew. 141.

 

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
WytworzyłMarta Kruk-Kędzior - Kierownik GOPS2017-06-22
Publikujący -

Urząd Gminy Wiązownica                                                                 Wiązownica, 17.05.2016 r.

37 – 522 Wiązownica

ul. Warszawska 15

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU

 NA  STANOWISKO

  referenta ds. świadczeń wychowawczych w Urzędzie Gminy Wiązownica

 

 

 

Wójt Gminy Wiązownica informuje: 

 

że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko:                                                    miejsce zamieszkania:

 

P. Małgorzata Żelazko                              Wiązownica

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.

 

 

 

 

                                                                                                         Podpisał:

                                                                                                   Wójt Gminy Wiązownica

                                                                                                    Marian Jerzy Ryznar

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłŁukasz Kubiszyn - Pracownik UGW2017-05-19
Publikujący -

                                                                                                                                         Załącznik Nr 4 do Zarządzenia

                                                                                                                                         Wójta Gminy Wiązownica Nr  59/12

                                                                                                                                         z dnia 29.06.2012 r.

Urząd Gminy Wiązownica

37-522 Wiązownica

ul. Warszawska 15

 

LISTA   KANDYDATÓW   SPEŁNIAJĄCYCH

WYMAGANIA  FOLMALNE

 

 

na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Urzędzie Gminy Wiązownica

 

 

Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęły 3 oferty

spełniające wymagania formalne.

 

Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowali się:

 

 

Lp.     Imię i nazwisko                                        Miejsce zamieszkania

 

  1. P. Monika Nieckarz                                  Cewków
  2. P. Andżelika Rumak                                 Cetula
  3. P. Małgorzata Żelazko                              Wiązownica

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2017-05-15
Publikujący -

KR.2110.1.2017.A.K.                                                                       Wiązownica, 28.04.2017 r.  

 

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA

OGŁASZA  NABÓR

 

 

 na stanowisko – referenta do spraw świadczeń wychowawczych.

 

  1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica 208

 

  1. Określenie stanowiska:  referent ds. realizacji programu ,, Rodzina 500 plus,,

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2017-05-04
Publikujący -

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji

oraz statystycznej liczbie uczniów w 2017 r. w Gminie Wiązownica

 

Podstawa prawna: art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2016, poz. 1943 z późn.zm.)

Dane do wyliczenia dotacji obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-04-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 17 maja 2021r. 23:32:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.