Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

LŚ.6220.17.10.2019.MB                                                                       Wiązownica, dnia 14 października 2021 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody            
na realizację przedsięwzięcia
 
 
                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.), oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,

z a w i a d a m i a
o wydaniu w dniu 14 października 2021 r. decyzji znak: LŚ.6220.17.09.2019.MB o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nowych obiektów rekreacyjno-hotelowych i usługowo-handlowo-gastronomicznych oraz rozbudowa i przebudowa istniejącego kompleksu rekreacyjno-hotelowego Bacówka Radawa & SPA wraz z towarzysząca infrastrukturą w Radawie, gmina Wiązownica, powiat jarosławski, województwo podkarpackie” dla wniosku złożonego przez firmę PREIS Paweł Preisner z siedzibą w Rzeszowie ul. Kwiatkowskiego 38/44, 35-311 Rzeszów, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Artura Dudek. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 585/2, 585/27, 585/32, 598/3, 598/4, 598/2 oraz na części działki 583/31, położonych w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami dokonanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w Przemyślu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędzie Gminy Wiązownica, I piętro, pokój nr 26 w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiązownicy, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiązownicy: www.bip.wiazownica.com, oraz na tablicach ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia tj. w miejscowości Radawa. 
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.
 
Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 14.10.2021 r.
Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 14.10.2021 r. do 27.10.2021 r. 

 

Pełniący Funkcję Wójta Gminy Wiązownica

Maria Tabin-Matusz
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2021-10-14
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2021-10-14 14:42
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 29 listopada 2021r. 05:51:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.