Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
1 ... 8 9 

Uchwała Nr XLIII/394/2013
Rady Powiatu Jarosławskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

 

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia całodobowego dostępu do aptek w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2014 roku.

więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2014-01-22
Publikujący -

Uchwała Nr 11/16/2013
z dnia 08 stycznia 2014r.
Składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2014 rok.

więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2014-01-10
Publikujący -

Uchwała Nr 11/28/2013
z dnia 23 grudnia 2013r.
Składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

W sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wiązownica na lata 2014-2023.

więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2013-12-27
Publikujący -

Kontrola dotycząca utrzymania czystości i porządku w gminach

 

     Celem kontroli jaka została przeprowadzona na terenie Gminy Wiązownica było do przeprowadzenia przez Inspekcję Ochrony Środowiska ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm. ).

Załączniki:

Protokół kontroli Plik pdf 12.62 MB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2013-10-01
Publikujący -

Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowościach: Wiązownica, Szówsko, Zapałów, Piwoda, Ryszkowa Wola, Mołodycz, Cetula, Manasterz.

Załączniki:

Wyniki naboru Kluby 2013 Plik doc 27.50 KB
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2013-03-21
Publikujący -

Uchwała Nr 11/39/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.

Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

W sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wiaązownica na lata 2013 - 2022

więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2013-02-27
Publikujący -

Uchwała Nr 11/22/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.   

Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

W  sprawie   opinii  o   możliwości  sfinansowania   deficytu  budżetu,   przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wiązownica na 2013 rok.
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2013-02-27
Publikujący -
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2012-11-30
Publikujący -

KR.210.2.2012.A.K.                                                                 Wiązownica, 16.06.2012 r.   


                                                      Wójt Gminy Wiązownica

                                                          OGŁASZA  NABÓR


 na stanowisko – referenta ds. inwestycji i zamówień publicznych.

I.    Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica 208

II.    Określenie stanowiska: referent ds. inwestycji i zamówień publicznych.

III.    Wymagania niezbędne:

a)    Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458. z późń. zmian. )
b)    wykształcenie: wyższe ,
c)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d)    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)    nieposzlakowana opinia,
f)    doświadczenie: 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2012-07-16
Publikujący -
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłArtur Żołyniak - Dyrektor ZGK2012-01-16
Publikujący -

 LŚ.6220.15.03.2011.MB                                                            Wiązownica, dnia 10 października 2011r.

 
 
P O S T A N O W I E N I E
 
                Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227ze zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r Nr 213 poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez BOMI Spółka Jawna, 39-200 Dębica – Nagawczyna 330, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, p.n.: „Wydobywanie piasku wydmowego z części złoża „Góra Bubnowa” w obrębie działek 1704 i 1705 w miejscowości Mołodycz”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2011-10-10
Publikujący -
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 12 maja 2021r. 06:19:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.