Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Piwoda

ZMIANY:
2024-02-16 12:09:04: Dodano wynik do przetargu
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Piwoda
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021.2213), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr LXXIV/538/2023 z dnia 28 września 2023r.
 
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Przetarg jest ograniczony do właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych do przedmiotowej działki, z uwagi na kształt i położenie działki w terenie.
I. 1. Dla  działki nr 1005/1, położonej w miejscowości Piwoda  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  78944/0.
2.  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 1005/1- 0,0327ha,
3. Opis nieruchomości – działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, ze względu na kształt, wielkość i położenie, brak dostępu do drogi, nie daje możliwości odrębnej zabudowy.
4.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszar zabudowy osadniczej i tereny rolne.
5.  Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 1005/1 – 4 200,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
II. 1. Dla  działki nr 1005/2, położonej w miejscowości Piwoda  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  78944/0.
2.  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 1005/2- 0,1406ha,
3. Opis nieruchomości – działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, ze względu na kształt, wielkość i położenie, brak dostępu do drogi, nie daje możliwości odrębnej zabudowy.
4.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszar zabudowy osadniczej i tereny rolne.
5.  Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 1005/2 –  18 000,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
III. 1. Dla  działki nr 1002/4, położonej w miejscowości Piwoda  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  78944/0.
2.  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 1002/4- 0,0701ha,
3. Opis nieruchomości – działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, ze względu na kształt, wielkość i położenie, brak dostępu do drogi, nie daje możliwości odrębnej zabudowy.
4.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszar zabudowy osadniczej i tereny rolne.
5.  Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 1002/4 – 11 000,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
IV. 1. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążona prawami osób trzecich             i     nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nią.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-  przedłożenie komisji przetargowej oświadczenia potwierdzającego posiadanie prawa własności/współwłasności do działki graniczącej bezpośrednio z działką nr 1005/1, nr 1005/2, nr 1002/4,  położoną   w Piwodzie w terminie do 12 lutego 2024r.
 - wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką) w wysokości 10% ceny działki– na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001   w Banku Spółdzielczym   w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie  do dnia  13 lutego 2024r. 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone    przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny    nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne                  z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 16 lutego 2024r. (piątek)  o godz. 11°°  w budynku Urzędu Gminy                w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad) .
 Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,                                 w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  Kierownik RRG  pokój nr 15, nr tel. 622 36 31 lub 604 293 500.
 
 
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Piwoda
  2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent


Data wpłaty wadium:
2024-02-13 15:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKOWAL Iwona 2024-01-16 08:29:00
PublikującyIwona Kowal 2024-01-16 08:28:00
Modyfikował(a) Iwona Kowal 2024-02-16 12:09:04

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 15 kwietnia 2024r. 11:49:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.