Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Ryszkowa Wola

ZMIANY:
2023-10-27 10:34:36: Dodano wynik do przetargu
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
DRUGI NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Ryszkowa Wola
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021 poz.2213), oraz Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr LXVI/489/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
Data pierwszego przetargu:3.07.2023r.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
I. 1. Dla  działki nr 33, położonej w miejscowości Ryszkowa Wola,  Sąd Rejonowy  w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  70888/3
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 33 - 0,46 ha ( ŁIV, ŁV, PsV, W, B-PsV).
Opis nieruchomości –działka położona w sąsiedztwie działek zabudowanych  budynkami mieszkalnymi.  Przeznaczenie  nieruchomości          w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszar zabudowy osadniczej. Brak MPZP  i decyzji   o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 33 – 55 200,00zł brutto.
2. Dla  działki nr 112/2, położonej w miejscowości Ryszkowa Wola,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  70888/3
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 112/2 - 0,93 ha ( RVI, ŁV,).
Opis nieruchomości –działka położona w sąsiedztwie działek użytkowanych rolniczo.  Przeznaczenie  nieruchomości  w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszary rolne . Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 112/2 – 36 468,00zł brutto.
Sprzedaż w/w działek zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek. Przy nabywaniu nieruchomości będą miały zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
II. 1. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążona prawami osób trzecich  i  nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w pieniądzu (przelewem lub gotówką)  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001   w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie  do dnia 23 października 2023r .W tytule wpłaty wpisać : wadium na zakup działki nr … i miejscowość…
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone    przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny    nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 27 października 2023r. o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy   w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad) .Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,  w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego  pokój nr 15  lub pod nr tel. 604 293 500.
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Ryszkowa Wola.
  2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.
  3. Prasa lokalna-wyciąg z ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Data wpłaty wadium:
2023-10-23 15:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKOWAL Iwona 2023-09-26 11:14:00
PublikującyIwona Kowal 2023-09-26 11:14:00
Modyfikował(a) Iwona Kowal 2023-10-27 10:34:36

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 07:05:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.