Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
ograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Manasterz

ZMIANY:
2022-05-23 08:39:18: Dodano wynik do przetargu
2022-05-19 10:35:44: Dodano plik wykaz osób dop. do przet. Manasterz.docx
Więcej >>>
2022-04-20 14:09:05: Dodano plik PROJEKT UMOWY.doc
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 5 lat stanowiących własność Gminy Wiązownica położonych w miejscowości Manasterz
           Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/Dz.U. 2022.559.t.j. ze zm./ oraz art.6 ust.4, ust.10, art.13 ust.1, art. 25 ust.2 w zw. z art.23 ust.1 pkt.7a oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021poz. 2213), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XLV/336/2022 z dnia 17 marca 2022r. i Zarządzenia Nr 47/2022 Wójta Gminy Wiązownica z dnia  23 marca 2022r.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
 Przetarg ogranicza się do mieszkańców miejscowości Manasterz gm. Wiązownica.
I. 1.Sąd Rejonowy w  JAROSŁAWIU  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:
- Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 77/1 położonej w miejscowości Manasterz         KW  82641/7.
2.  Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy z przeznaczeniem na cele związane   z prowadzeniem gospodarki rolnej.
Miejscowość Manasterz: część działki  nr  77/115,89 ha (PsIV-5,17ha; PsIII-0,40ha; PsV-15,17ha; PsVI-5,15ha)
II. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 500,00zł/1ha brutto ( podlega zwolnieniu   z podatku VAT) płatne raz w roku.
Zmiana stawki czynszu nastąpi po waloryzacja stawki czynszu o wskaźnik cen  towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS, raz w roku na dany rok.
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-  wpłacenie wadium w wysokości 100 zł przelewem lub gotówką     na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   lub  w Kasie Urzędu   Gminy  w terminie  do dnia   17 maja 2022r. W tytule wpłaty wadium należy podać : przetarg na nr działki i miejscowość.
   - przedłożenie komisji przetargowej zaświadczenia potwierdzającego posiadanie statusu mieszkańca wsi Manasterz, zgodnie z art. 25, art.28 Kodeksu cywilnego, w terminie do 17.05.2022r.
Komisja Przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i zakwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych i uprawnionych do przetargu będzie wywieszona w siedzibie właściwego urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego  warunki określone w przetargu.
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
 Nieruchomość   stanowiąca    przedmiot przetargu  nie  jest  obciążone prawami osób trzecich  i   nie ma przeszkód prawnych   w jej  rozporządzaniu.
2. Przetarg odbędzie się dnia 20 maja 2022 r. (piątek )  o godz. 12ºº  w budynku Urzędu Gminy  w   Wiązownicy, pokój nr  14. Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
3. Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy ( projekt umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia dostępny na stronie BIP Urząd Gminy w Wiązownicy).
Szczegółowe informacje na temat warunków  umowy  dzierżawy udziela  pracownik  ds. Gospodarki mieniem komunalnym,  pokój nr 14  lub pod nr tel. 16 622 36 31.
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica, sołectwa Manasterz.
  2. B I P, strona internetowa  UG Wiązownica.                                 Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                                             Krzysztof Strent
Data wpłaty wadium:
2022-05-17 15:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKOWAL Iwona 2022-04-20 13:53:00
PublikującyAdmin Administrator 2022-04-20 13:53:00
Modyfikował(a) Iwona Kowal 2022-05-23 08:39:18
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załącznik nr 1- projekt umowy dzierżawy 39.50 KbPlik doc
2. lista osób zakwalifikowanych do przetargu 13.68 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 04 marca 2024r. 12:58:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.