Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawa
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
DRUGI NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości RADAWA
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XXII/166/2020 z dnia 4 września 2020r.
I. Dane dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz warunki przetargu:
1.  Dla nieruchomości, którą tworzą działki n/w, położonej w miejscowości Radawa,  Sąd Rejonowy w  JAROSŁAWIU  – Wydział KW prowadzi  księgę  wieczystą:  KW 62527/6.                                                         
2. Cena wywoławcza (brutto)  działki:
nr 33/247 o pow. 0,0652 ha - 65 200,00zł ( cena zawiera 23% podatku VAT).
3.Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej.
4. Opis nieruchomości – Działka posiada kształt trójkąta, częściowo zakrzewiona, posiada dostęp do drogi gminnej, położenie w kompleksie działek zabudowanych domkami letniskowymi. Działka objęta jest MPZP „ Radawa 1/2013- etap I”. Teren oznaczony symbolem 9 MNL o przeznaczeniu – teren zabudowy mieszkaniowej - rekreacji indywidualnej. Główne ustalenia MPZP „ Radawa 1/2013-etap I” dotyczące w/w działki to – dopuszcza się budowę budynków o max dwóch kondygnacjach nadziemnych ( w tym jedna kondygnacja w dachu), bez podpiwniczenia, poziomy wymiar budynku nie może przekraczać 20 m, geometria dachów: dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci w granicach 20⁰-50⁰. Zakazuje się m.in. budowę ogrodzeń betonowych. Szczegółowe ustalenia dotyczące działek objętych planem zawarte są w MPZP   „ Radawa 1/2013-etap I”.
II. Nieruchomość   stanowiąca    przedmiot przetargu  nie  jest  obciążona prawami osób trzecich  i   nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przelewem lub gotówką wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica  w terminie     do dnia 17  maja 2021 r. ( w tytule wpłaty wskazać numer działki, której dotyczy). 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu    i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty notarialne ponosi nabywca.
2. Przetarg odbędzie się dnia 21 maja 2021 r. o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy   w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się    z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik  ds. gospodarki  nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica.
  2. Prasa lokalna.
  3. Biuletyn Informacji Publicznej UG Wiązownica.
Zastępca Wójta
Łukasz Kubiszyn
Data wpłaty wadium:
2021-05-17 15:30:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKowal Iwona 2021-04-20 07:30:00
PublikującyIwona Kowal 2021-04-20 07:30:00

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 08 maja 2021r. 09:02:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.