Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia ArchiwalneZMIANY:
2020-12-31 10:22:59: Usunięto plik PRZEDMIAR CZ NR 1 CZ NR 2 załącznik nr 2.doc
2020-12-31 10:22:49: Usunięto plik Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx
Więcej >>>
2020-12-31 10:22:36: Usunięto plik oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia załącznik nr 4.docx
2020-12-31 10:22:16: Usunięto plik Oświadczenie RODO załącznik nr 8.docx
2020-12-31 10:22:04: Usunięto plik Oświadczenie - grupa kapitałowa - załącznik nr 6.doc
2020-12-31 10:21:49: Usunięto plik Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki udzialu w postępowaniu - załącznik nr 3.docx
2020-12-31 10:21:18: Usunięto plik Klauzula RODO.docx
2020-12-31 10:21:05: Usunięto plik Formularz oferty załącznik nr 1.doc
2020-12-31 10:20:45: Usunięto plik ZGK siwz.doc
2020-12-31 10:18:38: Usunięto plik Oświadczenie RODO załącznik nr 8.docx
2020-12-31 10:18:25: Usunięto plik PROJEKT UMOWY załącznik nr 5.doc
2020-12-31 10:18:14: Usunięto plik Zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr 7.docx
2020-12-31 10:13:31: Dodano plik PRZEDMIAR CZ NR 1 CZ NR 2 załącznik nr 2.doc
2020-12-31 10:13:00: Dodano plik Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx
2020-12-31 10:12:38: Dodano plik PROJEKT UMOWY.doc
2020-12-31 10:12:13: Dodano plik Oświadczenie RODO załącznik nr 8.docx
2020-12-31 10:11:48: Dodano plik Oświadczenie - grupa kapitałowa - załącznik nr 6.doc
2020-12-31 10:11:23: Dodano plik Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki udzialu w postępowaniu - załącznik nr 3.docx
2020-12-31 10:11:03: Dodano plik oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia załącznik nr 4.docx
2020-12-31 10:10:43: Dodano plik Klauzula RODO.docx
2020-12-31 10:09:38: Dodano plik Formularz oferty załącznik nr 1.doc
2020-12-31 10:08:31: Dodano plik ZGK siwz.doc
2.1 Przedmiotem zamówienia obejmuje sukcesywną, w miarę występowania potrzeb dostawę fabrycznie nowych studzienek oraz zaworów podciśnieniowych przeznaczonych do rozbudowy sieci kanalizacji podciśnieniowej na terenie gminy Wiązownica, wg. zakresu ilościowego określonego w załączniki do SIWZ. W skład jednego kompletu wchodzi studzienka podciśnieniowa + zawór podciśnieniowy +adapter PE/PCVd 90/75 2.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: CZĘŚĆ NR 1 OBEJMUJE DOSTAWĘ STUDZIENEK ORAZ ZAWORÓW PODCIŚNIENIOWYCH DO ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ W M. WIĄZOWNICA. 2.2.1 Parametry techniczne studni zaworowej Roediger Typ G 65 2,5 (nieprzejezdna) lub równoważna § studzienka wykonana jako dwu-komorowa zapewniająca wyraźne fizyczne, poziome oddzielenie pomiędzy komorą zbiorczą ścieków a komorą zaworową w celu uzyskania łatwego i niezależnego dostępu do komór studzienki zbiorczej (np. komora zbiorcza jest dostępna bez wchodzenia do komory zaworowej). § komory zaworowe muszą być oddzielone od komór ściekowych dzięki czemu zawory podciśnieniowe są czyste, suche i higieniczne. § zawór podciśnieniowy i sterownik muszą być łatwo dostępne. § studzienka musi uniemożliwiać infiltrację wód gruntowych wykonana jest z PE-MD zabezpieczona pokrywą przed wodą deszczową. § studzienka zbiorcza winna mieć zwartą budowę mając kształt pozwalający na samooczyszczanie. § podłączenie rurociągu grawitacyjnego odprowadzającego ścieki z budynku posiada średnicę DN 200. § komora zaworowa musi posiadać korek na dolocie podciśnienia umożliwiający odcięcie zaworu w celu jego obsługi, lub podczas budowy, przy pomocy korka przerywającego doprowadzenie podciśnienia. Korka można używać także wraz ze specjalną rurą umożliwiającą usuwanie przeszkód z komory ścieków do, której ścieki napływają grawitacyjnie . § zawór o nominalnym gabarycie 2,5” 65 mm jest zaworem membranowym wykonanym z tworzywa ABS . § rurę czujnika (rura sensorowa ) należy podłączyć pionowo (pod kątem 90°) do poziomej części rury ssawnej. Tym sposobem rura czujnika samo-oczyszcza się za każdym razem cyklu zaworowego (zassania ścieków) i unika się gromadzenia tłuszczu. 2.2.2 Wielkości/gabaryty Komory dla studni zbiorczych mają głębokość około 550 mm oraz pojemność około 30 litrów poniżej dolnej części przyłącza rury odpływowej. Rurociąg grawitacyjny z budynku zazwyczaj podłącza się do komory ścieków studzienki zbiorczej na głębokości 1500 mm poniżej wysokości gruntu. Podłączenie grawitacyjne pomiędzy budynkiem a odpornymi na zalewanie (uszczelnionymi) zaworami podciśnieniowymi powinno mieć dodatkowy przewód zasilający powietrzem, aby umożliwić działanie zaworu podciśnieniowego Rurociąg z domu może wejść do studzienki na głębokości nawet 700 mm pod powierzchnią gruntu a dno studzienki może się znajdować nawet na głębokości 1200 mm. 2.2.3 Zawór podciśnieniowy do studzienki G-65 2,5”– membranowy Zawory podciśnieniowe membranowe to zawory przeponowe lub zaciskowe wykonane z tworzywa ABS i dostępne w znormalizowanym gabarycie: 2.5”. Zawory podciśnieniowe muszą działać bez użycia energii elektrycznej. Sekwencja działania dla zaworu jest następująca: § ciecz grawitacyjnie wpływa do studzienki. W miarę jak poziom cieczy w studzience się podnosi, spręża powietrze w rurze czujnika. § ciśnienie powietrza jest przekazywane za pośrednictwem rury i węża do sterownika zamontowanego przy zaworze. § ciśnienie powietrza uruchamia sterownik oraz połączony z nim trójdrożny zawór, który doprowadza podciśnienie z rurociągu do korpusu zaworu. § powoduje to pełne otwarcie zaworu i uruchamia regulowany timer w sterowniku. § po upływie nastawionego czasu zawór podciśnieniowy się zamyka. 2.2.4 Jak tylko zawartość studzienki zostanie wyssana, przez zawór podciśnieniowy wpuszczona zostanie pewna ilość powietrza atmosferycznego stanowiącego napęd dla przepływu cieczy. Źródłem owego powietrza atmosferycznego jest wlot usytuowany jak to opisano powyżej. Urządzenia zaworowe mogą działać w warunkach ich zalania jeżeli są podłączone do rury odpowietrznika gwarantującego wentylację do środowiska. Zawór przeponowy otwiera się całkowicie, więc nie ma niebezpieczeństwa wystąpienia drgań (uderzenia hydraulicznego), które mogłoby uszkodzić materiały systemu lub mieć niekorzystny wpływ na warunki przepływu. § zawory winny być uruchamiane urządzeniem pneumatycznym bez potrzeby korzystania z energii elektrycznej. Uruchamianie mechaniczne lub pływakiem jest niedopuszczalne z uwagi na możliwość zablokowania. § zawory podciśnieniowe membranowe to zawory typu przeponowego lub zaciskowego otwierające się i zamykające w kierunku pionowym, co zapewnia taką sytuację, iż żadne ścieki ani zanieczyszczenia nie mogą przedostać się do działających części mechanicznych. § zawory nie mogą się zakleszczać ani blokować (np. przez odpady zwierzęce, piasek czy żwir). § zawory nie mogą posiadać nurnika ani tłoka będącego w kontakcie ze ściekami ani ruchomych pierścieni uszczelniających wymagających regularnej konserwacji. § korpus zaworu winien być wykonany z tworzywa ABS. Przepony winny być wykonane z materiału EPDM odpornego na działanie ścieków. § zawory powinny być wodoszczelne. § zawory powinny być zwartej budowy, zajmować mało miejsca i mieć mały ciężar, aby łatwo można je było poddawać serwisowi. § konieczne jest istnienie możliwości odcięcia zaworu od doprowadzeń podciśnienia przykładowo przy pomocy jakiegoś korka. Odcięcie od podciśnienia umożliwi dokonanie obsługi zaworu w suchej komorze. § zawory powinny być poddane próbom i certyfikacji na 300,000 cykli bezawaryjnej pracy(zgodnie z normą PN EN 1091). Wyniki prób winny być sprawdzane przez uprawnione niezależne instytucje. § każdy zawór powinien być sprawdzany fabrycznie. § zawory muszą być produkowane przez posiadający certyfikat zakład zgodnie z międzynarodową normą ISO 9000. § przepona musi mieć gładką powierzchnię wewnętrzną i nie może hamować przepływu wody przy otwartym zaworze. § wymiana przepony musi być łatwa i trwać tylko kilka minut przy demontażu i montażu. § nie powinno być potrzeby uszczelniania kolby ani też odprowadzania przecieku. § zawór podciśnieniowy połączony jest poprzez kształtki gumowe (proste, kolano ). Prosta kształtka gumowa z trójnikiem serwisowym, kolano gumowe z rurą ssawną za pomocą opasek zaciskowych. § zawory podciśnieniowe membranowe nie powinny mieć kolb wchodzących w korpus zaworu. Ruchome części zaworu powinny być oddzielone od ścieków przeponą (membraną). 2.2.5 Sterownik standardowy KPS Sterownik ROEDIGER lub równoważny: wykonany poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Jest standardowo połączony z obudową zaworu podciśnieniowego mechanicznie przy pomocy specjalnego prowadzenia oraz pneumatycznie za pomocą wężyków, ma na celu otworzyć zawór podciśnieniowy, gdy poziom ścieków w zbiorniku osiągnie zadana wartość. Odessanie zadanej ilości ścieków w ciągu 1 cyklu pracy oraz doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza o ciśnieniu atmosferycznym po odessaniu porcji ścieków. Sterownik jest aktywny gdy podciśnienie w sieci wynosi min. 0.22 bar. Czas otwarcia podciśnieniowego zestawu zaworowego wynosi ok 5 sekund, w przypadku konieczności możliwa jest regulacja sterownika celem optymalizacji jej pracy. 2.2.6 Sterownik ma 4 króćce do podłączenia wężyków są to: U – podłączenie podciśnienia (wężyk połączony jest z korkiem na trójniku serwisowym) AV – podłączenie z zaworem podciśnieniowym (wężyk połączony jest z zaworem) A – podłączenie do atmosfery (wężyk A jest połączony wyłącznie w sytuacji gdy zestaw zaworowy musi pracować w warunkach zalania. W normalnych warunkach pracy wężyk ten nie jest podłączony CZĘŚĆ NR 2 OBEJMUJE DOSTAWĘ STUDZIENEK ORAZ ZAWORÓW PODCIŚNIENIOWYCH DO ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ W M. SZÓWSKO. 2.2.7 Parametry techniczne zaworu podciśnieniowego ISEKI dz 90mm lub równoważny: § średnica zaworu 90mm. § wyposażony w licznik wbudowany w korpus zaworu pozwalający na automatyczne zliczenie ilości cykli pracy. § powinien mieć przycisk do ręcznego załączania w celach regulacyjno -serwisowych wbudowany w głowicę zaworu. § spełniać wymagania normy PN-EN 16932:2018. § mieć trwałość udokumentowaną pracę w ilości co najmniej 250 000 cykli roboczych bez potrzeby wymiany elementów zaworu. § wykonany z materiałów przystosowanych do pracy w warunkach „atmosfery ściekowej” oraz ich konstrukcja powinna ograniczać możliwość blokady gniazda zaworu. § mieć konstrukcję zapewniającą, aby szczelina niedomkniętego grzybka zaworu nie rejestrowana przez sensor monitoringu wynosiła maksymalnie 6mm. § powinien mieć przepustowość zapewniającą przepływ maksymalno godzinowy w wysokości 0,5l/s przy zasysaniu w jednym cyklu porcji ścieków 40l. § mieć możliwość łatwego oczyszczania mambranki sensorowej celem regeneracji i czyszczenia bez konieczności demontażu obudowy sterownika. § zaworek zwrotny winien być rozbieralny celem okresowego oczyszczania i regeneracji. § minimalne podciśnienie otwarcia powinno wynosić 20kPa. § zawór musi zapewniać bezpośredni dostęp do gniazda zaworu w celach serwisowych bez konieczności odłączania od sieci dolnej części korpusu oraz demontażu układu zamykająco-otwierającego (membrana, sprężyna). § elementy składowe zaworu podciśnieniowego ISEKI przedstawiono w załącznikach do siwz.(rys. techn. urządzeń). 2.3 Zakres i zasady dostawy studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji podciśnieniowej 1. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty. 2. Dostawa studzienek zaworowych oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji podciśnieniowej odbywać się będzie sukcesywnie według zapotrzebowania. 3. Informacja o dostawie będzie przekazywana dostawcy z czterodniowym wyprzedzeniem określającym termin, ilość i miejsce dostawy.      4. Zamawiający może zgłaszać zapotrzebowanie na materiały kanalizacji podciśnieniowej od zawarcia umowy do dnia 14.12.2021r. 5. Do każdej dostawy wykonawca dołączy atest PZH, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności wyrobu z aprobatą techniczną lub certyfikat zgodności z normą na dostarczane wyroby. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu dostawy w przypadku braku zapotrzebowania. 7. Koszty dostawy obciążają Wykonawcę.     8. W związku z ograniczeniem zakresu dostawy Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego. 9. Wykonawca udzieli na w/w przedmiot zamówienia 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty odbioru. 10. W razie dostarczenia przedmiotu umowy z wadami jakościowymi lub ilościowymi, Zamawiający odmawia przyjęcia dostarczanej partii w całości bądź w części.

Data składania ofert:
2021-01-25 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-12-29 08:34:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-12-31 10:22:59
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 297.00 KbPlik doc
2. Formularz cenowy 14.66 KbPlik doc
3. Formularz oferty 51.00 KbPlik doc
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 20.79 KbPlik doc
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 21.88 KbPlik doc
6. Załącznik nr 6 do siwz - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 36.00 KbPlik doc
7. Projekt umowy 83.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
3.1  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług geodezyjnych, polegających na  opracowaniu map do celów projektowych, wykonaniu  podziałów geodezyjnych nieruchomości oraz wznowieniu granic nieruchomości.
3.2    Szczegółowy  przedmiotu zamówienia w zakresie usług geodezyjnych  obejmuje:        
1. Mapa jednostkowa do celów projektowych do 1 ha.
2. Mapa jednostkowa do celów projektowych do 2 ha.
3. Mapa do celów projektowych pow. 2 ha. dla inwestycji liniowej – za każdy następny ha.
3.3       Szczegółowy przedmiot zamówienia w zakresie podziałów nieruchomości obejmuje:
1. Podział działki na 2 części.
2. Podział działki na 3-5 części.
3. Wznowienie granic działki za pierwszy punkt
4. Wznowienie granic działki – za każdy kolejny punkt
3.4   Przedmiot zamówienia będzie realizowany na  podstawie  kolejnych zleceń  Zamawiającego,       w których będzie określony zakres  opracowań.
 1. Zamawiający  informuje, że przedmiot zamówienia będzie realizowany do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu usług ze względu na  zmniejszone zapotrzebowanie.
 3. Dane zawarte w formularzu dostaw mają charakter szacunkowy i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń co do ilości faktycznie zamawianych przez Zamawiającego usług geodezyjnych         w ciągu roku.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych  między poszczególnymi rodzajami opracowań w przypadku uzasadnionych potrzeb, pod warunkiem, że przesunięcia te nie przekroczą maksymalnej kwoty wynagrodzenia ustalonego w umowie.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w przypadku, gdy           z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych  powodów, będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
 6. W związku z ograniczeniem zakresu dostaw Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta musi obejmować wszystkie wymienione w opisie danej części pozycje – w przeciwnym przypadku, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.
Data składania ofert:
2021-01-21 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2021-01-13 12:42:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2021-01-21 13:25:52
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja zapytania ofertowego 41.17 KbPlik doc
2. Formularz oferty 17.75 KbPlik doc
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 15.21 KbPlik doc
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 17.12 KbPlik doc
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 15.33 KbPlik doc
6. Oświadczenie RODO 13.57 KbPlik doc
7. Projekt umowy 73.50 KbPlik doc
8. Wykaz osób 14.13 KbPlik doc
9. Zakres usługi - do wyceny 20.25 KbPlik doc
10. Informacja z otwarcia ofert 14.64 KbPlik doc

Rejestr zmian
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczestników Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ z poszczególnych miejscowości na terenie gminy do DDP „SENIOR+” w miejscowości Radawa, w okresie  od dnia 02.01.2021 r.  do dnia 31.12.2021 r.
 2. Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia rozliczana będzie na koniec każdego miesiąca.                         Szacunkowa dzienna łączna ilość kilometrów dla wszystkich tras (tj. przywozy i odwozy) wynosić będzie 115 km.
         Ilość dni dowozu i odwozu – 254 dni (kursów)
 1. Dowóz i odwóz uczestników Dziennego Domu Pobytu SENIOR+  odbywał się będzie  przez ww. okres, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem  sobót, niedziel, dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Usługa świadczona będzie zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1983 ze zm.) oraz  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.).
 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów w czasie dowozu do Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ w m. Radawa.
 4. Wykonawca, który będzie świadczył usługę dowozu, będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc siedzących, dostosowaną do ilości dowożonych osób.
 5. Dowóz będzie realizowany według opracowanego przez Zamawiającego harmonogramu dowozu.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin przywozu i odwozu uczestników Dziennego Domu Pobytu w Radawie. Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego.
 6. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na niżej wyszczególnionych trasach dowozu.
 7. Pojazdy przeznaczone do wykonywania zamówienia  muszą być  zarejestrowane, posiadać aktualne badania techniczne, posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego.
 8. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze gminy Wiązownica.
 9. W przypadku awarii autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 godziny od powstania awarii, autobus spełniające właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego.
 10. Wykonawca zobowiązany jest przez okres trwania niniejszej umowy posiadać polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
 11. Szacunkowa liczba  uczestników Dziennego Domu Pobytu SENIOR+, które korzystać będą dowozu i odwozu wynosi  20  osób.      
Liczba osób jest  prognozowana i orientacyjna, które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
3. Dowozem objęci będą uczestnicy zakwalifikowani do Dziennego Domu Pobytu SENIOR+  zamieszkali           w miejscowościach na terenie gminy Wiązownica.
Data składania ofert:
2020-12-16 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-12-08 10:28:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-12-16 12:06:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja zapytania ofertowego 45.75 KbPlik doc
2. Formularz oferty 19.62 KbPlik doc
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 15.64 KbPlik doc
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 15.68 KbPlik doc
5. Oświadczenie RODO 13.73 KbPlik doc
6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 17.40 KbPlik doc
7. Projekt umowy 61.50 KbPlik doc
8. Informacja z otwarcia ofert 34.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu, transporcie i  wydaniu na miejscu  ciepłych posiłków dla 20  uczestników  Dziennego Domu Pobytu „SENIOR+”  w Radawie.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje  przygotowanie ciepłych posiłków w postaci jednodaniowego obiadu oraz  podwieczorku oraz dostarczenie  do miejsca przeznaczenia własnym transportem.
3.3       Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i zgodność z warunkami jakościowymi  przygotowywanych posiłków, opisanymi w przedmiocie zamówienia.
3.4       Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę  podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
3.5                   Wykonawca zobowiązany jest  do przygotowania posiłków o  najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa.
3.6       Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach    zbiorowego żywienia tj. posiłki winny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności.
3.7       Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczanego produktu, terminowość dostaw oraz      zgodność z obowiązującymi normami i wymogami sanitarnymi.
3.8       Obiad powinny odpowiadać następującym kryteriom:
- zawartość energii – 850 kcal;
- udział energii z białka – nie mniej niż 12% wartości energetycznej posiłku;
- udział białka zwierzęcego – średnio 50% ogólnej ilości białka zawartego w posiłku;
- udział energii z tłuszczu – do 30%.
3.9       Przewidywana ilość posiłków do wydania w okresie obowiązywania umowy wynosi 5 080  posiłków.
3.10     Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby posiłków w zależności od zaistniałych potrzeb. W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania wykonawcy nie będzie przysługiwać  wynagrodzenie za nie zrealizowaną usługę.
 
3.11   Sposób przygotowywania obiadów
3.11.1  Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze pro zdrowotnym poprzez:
- stosowanie tłuszczów roślinnych;
- ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych;
- umiarkowane stosowanie mięsa „czerwonego”;
- stosowanie mięsa drobiowego;
- stosowanie ryb;
- umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli;
- duży udział warzyw i owoców w posiłkach, w tym także nasion roślin strączkowych.
3.11.2  Do  przygotowywania   posiłków   należy   używać   produktów   wysokiej    jakości, 
             posiadających   aktualne  terminy  ważności.
     3.11.3   Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania posiłków  na bazie „Fastwood”,
                  „Instant”  oraz z produktów gotowych tzw. „mrożonek”.
3.11.4  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań sprawdzających    
             jakość przygotowywanych posiłków pod względem  kaloryczności, gramatury itp.
3.12     Wykonawca winien komponować jadłospisy w sposób zapewniający odpowiednią kaloryczność  obiadu, zgodną z normami obiadowymi oraz uwzględniać rację pokarmową dla osób powyżej 60 roku życia, przy zachowaniu następującej gramatury zestawu obiadowego:
 1. Obiad mięsny:            zupa  0.5 l na osobę,
mięso  15 dkg na osobę,
ziemniaki, kasza, ryż, makaron 30 dkg na osobę,
 1. Obiad bezmięsny:      pierogi, naleśniki, krokiety itp.  35 dkg na osobę,
 2. Podwieczorek jogurt, galaretka, budyń  oraz owoce (jabłko. banan, mandarynka itp.
 
3.13   Harmonogram  i ilość dostarczanych posiłków:
W ramach zamówienia Wykonawca  zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia  ogółem 5 080  posiłków w ciągu roku, w tym:
 - zupa                         2 030 posiłków
 - danie mięsne                       2 030 posiłków
 - danie bezmięsne      1 020 posiłków
 - podwieczorek          5 080 posiłków
1)  dwa razy w tygodniu (poniedziałek, środa) - zupa i pieczywo.
Pod pojęciem pożywna zupa należy rozumieć zupę z tzw. mięsną wkładką podaną ze  świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego.  
Zupy należy przygotować na wywarach jarskich (warzywnych) lub mięsnych z dodatkiem  głównego składnika. Zupy na wywarach z kości w ograniczonych ilościach.
Podprawianie zup niskotłuszczową śmietaną lub mlekiem, albo masłem czy mąką, sporadycznie zasmażka. Przeciętna waga 1 porcji zupy – 500 g.
           2)  dwa  razy w  tygodniu  (wtorek, czwartek)  obiad  mięsny  z  surówką  bądź  dotowanymi
                warzywami,
           Drugie danie - powinno składać się z produktów białkowych, najlepiej pochodzenia zwierzęcego (mięso, ryby, drób) produktów bogatych w węglowodany złożone (ziemniaki, kasza, ryż, makaron, kluski itp.) oraz dodatków warzywnych (surówki, warzywa gotowane)
 3)   jeden raz  w tygodniu (piątek) danie bezmięsne
                Przez danie bezmięsne należy rozumieć np. pierogi, naleśniki, krokiety itp.
 
3.14   Warunki przygotowania posiłków:
1.  Posiłki wydawane będą w dniach od poniedziałku do piątku przez cały okres obowiązywania umowy tj. od dnia 02.01.2021 r.  do 31.12.2021 r.  z wyłączeniem dni wolnych od pracy i dni świątecznych w  budynku  Dziennego Domu Pobytu „SENIOR+” w Radawie w godz. 11:30 – 12:30
2.  Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów pokonsumpcyjnych, które będą składowane w pojemniku  zabezpieczonym (dostarczonym) przez Wykonawcę .
  3.  Wykonawca  zabezpieczy  jednorazowe  naczynia i sztućce  do wydawania posiłków.
  4.  Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym  środkiem transportu przystosowanym do   przewozu   żywności,  spełniając    przy   tym   wszelkie   wymogi   sanitarno – higieniczne w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej ochrony, temperatury oraz jakości przewożonych posiłków.
Data składania ofert:
2020-12-16 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-12-08 09:01:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-12-16 12:00:51
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja zapytania ofertowego 336.03 KbPlik doc
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 15.57 KbPlik doc
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 15.66 KbPlik doc
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 17.39 KbPlik doc
5. Oświadczenie RODO 13.73 KbPlik doc
6. Projekt umowy 99.50 KbPlik doc
7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 20.06 KbPlik doc
8. Formularz oferty 19.68 KbPlik doc
9. Informacja z otwarcia ofert 34.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-12-10 11:54:45: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.doc
2.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na system kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami oraz przyłączami do budynków w m. Szówsko, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci, wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica. Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC kielichowych łączonych na uszczelkę o średnicy 200 mm. i jednolitej strukturze litej, natomiast przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kielichowych PVC o średnicy 160 mm. Rurociągi tłoczne należy wykonać z rur PE 100 SDR17 PN 1,0 MPA Ø 90 mm. łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. Przy zbliżeniach kanalizacji do istniejących sieci energetycznych, gazowych, wodociągowych, teletechnicznych zachować wymagane przepisami minimalne odległości, natomiast w przypadku skrzyżowań kanalizacji, przewody istniejących sieci zabezpieczyć rurami ochronnymi. 2.2 Zakres robót do wykonania obejmuje następujące elementy: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o długości 1 769 m. na co składa się: § rurociągi sanitarne grawitacyjne z rur PVC ø 200 mm. 1755 m. § rurociągi sanitarne z rur PE100 SDR17 ø 200 mm. (przewiert) 14m. § rurociągi sanitarne tłoczne z rur PE 100 SDR 17 PN 1,0 MPA ø 90 mm. 337 m. § przepompownie ścieków (kompletne) o śr. 1500 mm. z pełną instalacją wewnętrzną, armaturą hydrauliczną, z włączeniem przepompowni do funkcjonującego już systemu monitoringu i wizualizacji 2 szt. § zasilanie energetyczne pompowni – instalacja odbiorcza, § studnia rozprężna z kręgów betonowych o śr. 1200 mm. 1 szt. § studnie rozgałęźne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm. 5 szt. § studnie rozgałęźne PVC o śr. 600 mm. 7 szt. § studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o śr. 425 mm. 93 szt. § demontaż armatury i sterowników z przydomowych pompowni ścieków 37 szt. § demontaż istniejącej przepompowni ścieków P1 1 kpl. 2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące integralną część siwz. 2.4 Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać roboty budowlane opisane w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.5 Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia ( projekt budowlany, projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary robót) należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, wieloznaczności lub niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczać zakresu swojego zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego. 2.6 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji jakości.
Data składania ofert:
2020-12-10 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-12-10 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-11-25 12:17:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2020-12-10 11:54:45
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 131.99 KbPlik doc
2. STWiORB 269.51 KbPlik pdf
3. BIOZ 202.50 KbPlik pdf
4. Projekt budowlany 16.58 MBPlik pdf
5. PZT, przekroje, profile 21.64 MBPlik pdf
6. Przedmiar robót 300.98 KbPlik pdf
7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 21.22 KbPlik doc
8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 22.90 KbPlik doc
9. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w podatkach lokalnych 16.18 KbPlik doc
10. Wykaz osób 14.39 KbPlik doc
11. Wykaz wykonanych zamówień 15.55 KbPlik doc
12. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 19.91 KbPlik doc
13. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 36.50 KbPlik doc
14. Projekt umowy 151.00 KbPlik doc
15. Formularz oferty 19.76 KbPlik doc
16. Informacja z otwarcia ofert 41.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 23 stycznia 2021r. 14:21:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.