URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Rekrutacja do ooddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych prowadzonych przez Gminę Wiazownica
Zarządzenie Nr 8/2020
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 29 stycznia 2020 r. 
 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów skladania dokumentów do
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2020/2021.
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), zarządza się, co następuje:
 
§ 1.Ustala się harmonogram czynności w postępowania rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica:
 
 
Lp.
 
Rodzaj czynności
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowanie   uzupełniające
 
1.
Składanie przez rodzica/ prawnego opiekuna deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej
 
od 10.02.2020 r.
do 14.02.2020 r.
 
 
--------------------
 
 
2.
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w  szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.
od 24.02.2020 r.
do 27.03.2020 r.
 
od 04.05.2020 r.
do 11.05.2020 r.
 
 
3.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 30.03.2020 r.
do 03.04.2020 r.
 
od 14.05.2020 r.
do 15.05.2020 r.
 
 
4.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 07.04.2020 r.
 
 
18.05.2020 r.


 
 
5.
Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  
od 08.04.2020 r.
do 15.04.2020 r.
 
od 19.05.2020 r.
do 26.05.2020 r.
 
6.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 17.04.2020 r.  

02.06.2020 r.

 
 
 
§ 2.Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica
 
 
Lp.
 
Rodzaj czynności
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu  uzupełniającym
 
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I   szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
od 10.02.2020 r.
do 13.03.2020 r.
 
od 11.05.2020 r.
do 15.05.2020 r.
 
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną     wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 
od 16.03.2020 r.
do 27.03.2020 r.
od 19.05.2020 r.
do 29.05.2020 r.
 
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  
01.04.2020 r.
 
 
02.06.2020 r.
 
 
4.
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 06.04.2020 r.
do 15.04.2020 r.

od 03.06.2020 r.
do 05.06.2020 r.
 
 
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  
17.04.2020 r.
 
 
08.06.2020 r.
 
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica.
 
§ 4.  Wprowadza się jednolity wzór wniosków rekrutacyjnych  dla szkół podstawowych z terenu gminy Wiązownica stanowiący:
 
załącznik nr 1 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego / klasy pierwszej*  z obwodu szkoły.
załącznik nr 2 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego spoza obwodu
załącznik nr 3 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej  spoza obwodu
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązownica.
Z up. Wójta  Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Zastępca Wójta
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2020-01-29
Publikujący Anna Florek - Anna Florek 2020-01-29 14:33
Modyfikacja Anna Florek - Anna Florek 2020-01-30 10:18
Dodano do archiwum Anna Florek - Anna Florek
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 11 lipca 2020r. 09:50:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.