Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OGŁOSZENIE W SPRAWIE DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu  i opieki dla dzieci niepełnosprawnych  jest art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm. ), zwanej dalej ustawą.
 
Art.32. Ust. 6 Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
 
Art.31 ust. 2 W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 38.
 
Art. 39 ust. 4
pkt. 1 Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
pkt. 2  Zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom
i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

  1. 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  2. 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW  NA  ROK  SZKOLNY  2022/2023 W SPRAWIE DOWOZU DZIECKA/UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY/OŚRODKA LUB PRZEDSZKOLA W GMINIE WIĄZOWNICA

 
Rodzice lub opiekunowie prawni zainteresowani dowozem dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka powinni złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wiązownica,
 
W przypadku bezpłatnego dowozu - specjalistycznym samochodem( bus):

  • Prośbę do Wójta Gminy Wiązownica o bezpłatny dowóz wraz z wymaganymi dokumentami  do 13 sierpnia 2023 r. na rok szkolny 2023/2024
  • Kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
  • Potwierdzenie przyjęcia lub kontynuacji nauki w placówce oświatowej.
W przypadku zwrotu kosztów dowozu własnym środkiem transportu, środkiem transportu publicznego:
  • Prośbę do Wójta Gminy Wiązownica o zwrot kosztów przejazdu ucznia/dziecka niepełnosprawnego oraz rodzica/opiekuna prawnego własnym samochodem lub środkiem transportu publicznego wraz z  uzasadnieniem do 20 sierpnia 2023 r. na rok szkolny 2023/2024
 
Po pozytywnej akceptacji prośby o zwrot kosztów dowozu dziecka własnym samochodem lub środkiem transportu publicznym, następuje złożenie wniosku u dyrekcji szkoły podstawowej w obwodzie szkoły do której uczeń należy,  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 117/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. ,wraz z wymaganymi  dokumentami;

  • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia.
  • Kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie  kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
  • Potwierdzenie przyjęcia lub kontynuacji nauki w placówce oświatowej.
 
Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie  nr 117/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wiązownica oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i  obowiązku nauki,  jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie  prawni

1. Zarządzenie nr 117 TUTAJ
2. Wniosek TUTAJ
3. Rozliczenie własnym samochodem TUTAJ
4. Rozliczenie środkiem transportu publicznego TUTAJ


Podmiot publikujący
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-07-17 00:00
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-07-17 13:45
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 23 lutego 2024r. 07:37:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.