Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2022/2023
Rekrutacja  do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i klas pierwszych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2022/2023
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz.1082), podaje do wiadomości:
 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczbę punktów możliwych
  do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2022/2023;
 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych określone w n/w dokumentach:
 •  Zarządzeniu nr 14/2022 Wójta Gminy Wiązownica z dnia   31 stycznia  2022 roku
 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz  klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica.

 • Uchwale Nr XXXIII / 228 / 2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica, na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
 • Uchwale Nr XXIII / 229 / 2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
 
Zarządzenie Nr 14/2022
Wójta Gminy  Wiązownica
z dnia 28 stycznia 2022 roku.
 
 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do  oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica
na rok szkolny  2022/2023

 
Na podstawie art.154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) Wójt Gminy Wiązownica zarządza, co następuje:
 
§ 1.1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz  klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny  2022/2023.
2. Terminy postępowania rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 1 określa:
 

 1. dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - załącznik nr 1;
 2. dla klas I szkół podstawowych – załącznik nr 2.
 
§ 4.  Wprowadza się jednolity wzór wniosków rekrutacyjnych  dla szkół podstawowych z terenu Gminy Wiązownica:
 

 1. deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego - załącznik nr 3;
 2. zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej */ wniosek o przyjęcie dziecka  do oddziału przedszkolnego *- załącznik nr 4;
 3. wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu - załącznik nr 5;
 4. wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego spoza obwodu - załącznik nr 6.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie  na tablicy ogłoszeń urzędu gminy Wiązownica oraz  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, na tablicach ogłoszeń szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica.
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr14/2022
  Wójta GminyWiazownica z dnia 28 styczeń 2022 r.
 
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Lp. Rodzaj czynności  
Termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym
 
 
Termin 
w postępowaniu uzupełniającym
 
1.  
Składanie przez rodzica/ prawnego opiekuna deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej
od 14 do 21 lutego
2022 roku
 
--------------------------
2.  
Złożenie wniosku o przyjęcie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 28 lutego do
14 marca 2022 roku
 
od 4 do 6 maja 2022 roku
 
3.  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe
od 15  do 31 marca 2022 roku
 
od 9 do 24 maja 2022 roku
 
4.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
1 kwietnia 2022 roku
 
25 maja 2022 roku
 
5.  
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,  w postaci pisemnego oświadczenia
od 4 do 6 kwietnia 2022 roku
 
od 26 do 28 maja 2022 roku
 
6.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 
7 kwietnia 2022 roku
 
30 maja 2022 roku
 
 
 
Załącznik nr 2do Zarządzenia Nr14/2022
Wójta GminyWiazownica z dnia 28 styczeń 2022 r
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022 /2023.

Lp. Rodzaj czynności Termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym
 
Termin 
w postępowaniu uzupełniającym
 
1.  
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 28 lutego do
14 marca 2022 roku
 
od 4 do 6 maja 2022 roku
 
2.  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe
od 15  do 31 marca 2022 roku
 
od 9 do 24 maja 2022 roku
 
3.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
1 kwietnia 2022 roku
 
25 maja 2022 roku
 
4.  
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej,   w postaci pisemnego oświadczenia
od 4 do 6 kwietnia 2022 roku
 
od 26 do 28 maja 2022 roku
 
5.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 
7 kwietnia 2022 roku
 
30 maja 2022 roku
 

Pili do pobrania:
1.DEKLARACJA kontynuowania wychowania przedszkolnego: pobierz
2.Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej */ Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego: pobierz

3.Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu w Szkole Podstawowej: pobierz
4.
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego spoza obwodu: pobierz
5.Uchwała nr XXXII-228-2017: pobierz
6.Uchwała nr  XXXII-229-2017: pobierz


Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikujący
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2022-01-31 00:00
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-01-31 11:44
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-01-31 12:13
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 22 lipca 2024r. 03:18:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.