URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


2.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piwoda, Manasterz, Wiązownica, Cetula, Radawa, Nielepkowice i Ryszkowa Wola. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 odrębne części. CZĘŚĆ NR 1 ROZBUDOWA OŚWIETLENIA TERENU PRZY BUDYNKU DOMU KULTURY W M. PIWODA Zakres robót obejmuje wykonanie rozbudowy oświetlenia terenu przy budynku Domu Kultury, na działkach nr ewid. 1015, 1016 i 1021 na dł. L=181/213 m. Zasilanie i sterowanie projektowanego oświetlenia terenu policznikowo z RG na budynku Domu Kultury. 1) projektowane obwody oświetleniowe wykonać należy kablem ziemnym YAKXs 4x16mm2 w wykopie o gł. ok. 70 cm. po trasie dz. nr 1015, 1016 i 1021 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) jako punkty oświetlenia przewidziano słupy ocynkowane (parkowe) o wys. 4 m. typu S-40C bez wysięgników, na fundamentach typu F 75/200 i oprawy parkowe typu OCP-160-PA/II z lampami energooszczędnymi o mocy 23W. Usytuowania poszczególnych słupów i opraw należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 3) w miejscach skrzyżowania trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu zastosować rury ochronne „AROT” DVK 50 oraz SRS 75 przy przekroczeniach dróg i wjazdów, 4) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych i elementów dekoracyjnych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. 5) złącza, oprawy i gniazda na słupie należy połączyć przewodami YDY 3x2,5 mm2. 6) całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 7) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,7 m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla 4x16mm2 w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza, Część Nr 2 ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI GMINNEJ W M. MANASTERZ Zakres robót obejmuje wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr ewid. 548 w miejscowości Manasterz na dł. L=1168/1272 m. Zasilanie projektowanego oświetlenia z istniejącego słupa oświetleniowego nr 16 – stacja transformatorowa Manasterz 2. 1) projektowany obwód oświetleniowy wykonać należy kablem ziemnym YAKXs 4x25mm2 w wykopie o gł. ok. 70 cm. po trasie ( dz. nr 548) zgodnej z projektem zagospodarowania terenu. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) jako punkty oświetlenia przewidziano słupy ocynkowane (parkowe) o wys. 4 m. typu S-40C bez wysięgników, na fundamentach typu F 75/200 i oprawy parkowe typu OCP-160-PA/II z lampami energooszczędnymi o mocy 23W. Usytuowania poszczególnych słupów i opraw należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 3) w miejscach skrzyżowania trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu zastosować rury ochronne „AROT” DVK 50 oraz SRS 75 przy przekroczeniach dróg i wjazdów, 3) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. 4) połączenia wewnątrz słupów należy wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm2. 5) całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 6) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,7m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. Część Nr 3 ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI GMINNEJ W M. WIĄZOWNICA Zakres robót obejmuje wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej – ul. Sportowa na działce nr ewid. 87/13 i 1952/1 w miejscowości Wiązownica na dł. L=346/386 m. Zasilanie projektowanego oświetlenia z istniejącego słupa oświetleniowego nr 2 – stacja trafo Wiązownica 6. 1) projektowany obwód oświetleniowy wykonać należy kablem ziemnym YAKXs 4x25mm2 w wykopie o gł. ok. 70 cm. po trasie zgodnej z projektem zagospodarowania terenu. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) jako punkty oświetlenia przewidziano słupy ocynkowane (parkowe) o wys. 4 m. typu S-40C bez wysięgników, na fundamentach typu F 75/200 i oprawy parkowe typu OCP-160-PA/II z lampami energooszczędnymi o mocy 23W. Usytuowania poszczególnych słupów i opraw należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 3) w miejscach skrzyżowania trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu zastosować rury ochronne „AROT” DVK 50 oraz SRS 75 przy przekroczeniach dróg i wjazdów, 3) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. 4) połączenia wewnątrz słupów należy wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm2. 5) całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 6) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,7m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. Część Nr 4 ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI GMINNEJ W M. CETULA Zakres robót obejmuje wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej, na działce nr ewid. 596, 597 i 606 w miejscowości Cetula na dł. L=857/961 m. Zasilanie projektowanego oświetlenia z istniejącego słupa oświetleniowego nr 1/3/37 – stacja trafo Cetula 1. 1) projektowany obwód oświetleniowy wykonać należy kablem ziemnym YAKXs 4x25mm2 w wykopie o gł. ok. 70 cm. po trasie zgodnej z projektem zagospodarowania terenu. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) jako punkty oświetlenia przewidziano słupy ocynkowane (parkowe) o wys. 4 m. typu S-40C bez wysięgników, na fundamentach typu F 75/200 i oprawy parkowe typu OCP-160-PA/II z lampami energooszczędnymi o mocy 23W. Usytuowania poszczególnych słupów i opraw należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 3) w miejscach skrzyżowania trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu zastosować rury ochronne „AROT” DVK 50 oraz SRS 75 przy przekroczeniach dróg i wjazdów, 3) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. 4) połączenia wewnątrz słupów należy wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm2. 5) całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 6) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,7m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. Część Nr 5 ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI GMINNEJ W M. RADAWA Zakres robót obejmuje wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi do działek rekreacyjnych, na działce nr ewid. 635/3, 635/15, 635/20, 635/95 w miejscowości Radawa na dł. L=215/239 m. Zasilanie projektowanego oświetlenia z istniejącego słupa oświetleniowego nr 16/3 – stacja trafo Radawa 3. 1) projektowany obwód oświetleniowy wykonać należy kablem ziemnym YAKXs 4x25mm2 w wykopie o gł. ok. 70 cm. po trasie zgodnej z projektem zagospodarowania terenu. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) jako punkty oświetlenia przewidziano słupy ocynkowane (parkowe) o wys. 4 m. typu S-40C bez wysięgników, na fundamentach typu F 75/200 i oprawy parkowe typu OCP-160-PA/II z lampami energooszczędnymi o mocy 23W. Usytuowania poszczególnych słupów i opraw należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 3) w miejscach skrzyżowania trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu zastosować rury ochronne „AROT” DVK 50 oraz SRS 75 przy przekroczeniach dróg i wjazdów, 3) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. 4) połączenia wewnątrz słupów należy wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm2. 5) całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 6) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,7m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. Część Nr 6 ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI GMINNEJ W M. NIELEPKOWICE Zakres robót obejmuje wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej, na działce nr ewid. 30, 40 w miejscowości Nielepkowice na dł. L=872/948 m. Zasilanie projektowanego oświetlenia z istniejącego słupa oświetleniowego nr 2/3/20 – stacja trafo Nielepkowice 2. 1) projektowany obwód oświetleniowy wykonać należy kablem ziemnym YAKXs 4x25mm2 w wykopie o gł. ok. 70 cm. po trasie zgodnej z projektem zagospodarowania terenu. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) jako punkty oświetlenia przewidziano słupy ocynkowane (parkowe) o wys. 4 m. typu S-40C bez wysięgników, na fundamentach typu F 75/200 i oprawy parkowe typu OCP-160-PA/II z lampami energooszczędnymi o mocy 23W. Usytuowania poszczególnych słupów i opraw należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 3) w miejscach skrzyżowania trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu zastosować rury ochronne „AROT” DVK 50 oraz SRS 75 przy przekroczeniach dróg i wjazdów, 3) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. 4) połączenia wewnątrz słupów należy wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm2. 5) całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 6) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,7m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. Część Nr 7 ROZBUDOWA OŚWIETLENIA TERENU PRZY BUDYNKU DK W M. RYSZKOWA WOLA Zakres robót obejmuje wykonanie rozbudowy oświetlenia terenu przy budynku DK, na działce nr ewid. 241/1 w miejscowości Ryszkowa Wola na dł. L=138/156 m. Zasilanie projektowanego oświetlenia z istniejącej skrzynki ZPL 1 na budynku DK. 1) projektowany obwód oświetleniowy wykonać należy kablem ziemnym YAKXs 4x16 mm2 w wykopie o gł. ok. 70 cm. po trasie zgodnej z projektem zagospodarowania terenu. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) jako punkty oświetlenia przewidziano słupy ocynkowane (parkowe) o wys. 4 m. typu S-40C bez wysięgników, na fundamentach typu F 75/200 i oprawy parkowe typu OCP-160-PA/II z lampami energooszczędnymi o mocy 23W. Usytuowania poszczególnych słupów i opraw należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 3) w miejscach skrzyżowania trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu zastosować rury ochronne „AROT” DVK 50 oraz SRS 75 przy przekroczeniach dróg i wjazdów, 3) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. 4) połączenia wewnątrz słupów należy wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm2. 5) całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 6) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,7m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. Część Nr 8 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI GMINNEJ M. WIĄZOWNICA I PIWODA Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej – Obwód nr I , na działce nr ewid. 656 w miejscowości Wiązownica i działek nr ewid. 621 i 622 w miejscowości Piwoda na dł. L=806/890 m. Zasilanie projektowanego oświetlenia z projektowanej szafy SO-2c (Stacja Tr. Piwoda 1). 1) projektowany obwód oświetleniowy – Obwód nr I - wykonać należy kablem ziemnym YAKXs 4x25 mm2 w wykopie o gł. ok. 70 cm. po trasie zgodnej z projektem zagospodarowania terenu. Przebieg kabla oznakować dodatkowo folią ostrzegawczą koloru niebieskiego ułożoną ok. 25-30 cm nad kablem obwodu oświetleniowego i oznacznikami zawierającymi przekrój i długość kabla, właściciela, rok budowy i nazwę wykonawcy. 2) jako punkty oświetlenia przewidziano słupy ocynkowane (parkowe) o wys. 4 m. typu S-40C bez wysięgników, na fundamentach typu F 75/200 i oprawy parkowe typu OCP-160-PA/II z lampami energooszczędnymi o mocy 23W. Usytuowania poszczególnych słupów i opraw należy dokonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 3) w miejscach skrzyżowania trasy kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu zastosować rury ochronne „AROT” DVK 50 oraz SRS 75 przy przekroczeniach dróg i wjazdów, 3) jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupach zamontować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. 4) połączenia wewnątrz słupów należy wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm2. 5) całość wykonanych robót należy zinwentaryzować przed zasypaniem wykopów. 6) Zakres robót obejmuje: § wytyczenie przebiegu trasy oświetlenia, § wykonanie wykopów pod kabel o głębokości 0,7m i szerokości 0,4m § ułożenie kabla w wykopie, § ułożenie rur osłonowych w wykopie, § ułożenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego, § montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, § montaż słupów oświetleniowych, § montaż opraw oświetleniowych, § wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słupy § montaż i podłączenie złączy IZK, § ułożenie bednarki w wykopie, § badanie, pomiary, znakowanie słupów, § inwentaryzacja powykonawcza. 2.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące integralną część siwz. 2.6 Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać roboty budowlane opisane w siwz. i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.7 Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (STWiOR, przedmiary robót) należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, wieloznaczności lub niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczać zakresu swojego zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego. 2.8 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji jakości.
Data składania ofert:
2019-10-11 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-09-26 14:46:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2019-10-11 12:22:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 135.53 KbPlik doc
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 21.59 KbPlik doc
3. Oświadczenie RODO 13.69 KbPlik doc
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 23.06 KbPlik doc
5. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w podatkach lokalnych 16.34 KbPlik doc
6. Wykaz osób 14.16 KbPlik doc
7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - wzór 19.81 KbPlik doc
8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 36.50 KbPlik doc
9. Formularz oferty 21.50 KbPlik doc
10. Projekt umowy 196.00 KbPlik doc
11. Dokumentacja Piwoda - cz. nr 1 28.87 MBPlik rar
12. Projekt budowlany Manasterz - cz 2 4.12 MBPlik pdf
13. BIOZ Manasterz cz.2 3.07 MBPlik pdf
14. Sp. Techn. Manasterz - cz.2 12.21 MBPlik pdf
15. Przedmiar robót Manasterz - cz. 2 1.34 MBPlik pdf
16. PZT Manasterz cz. 2 95.55 KbPlik image
17. Proj. bud. Wiązownica cz. nr 3 7.28 MBPlik pdf
18. BIOZ Wica cz. nr 3 3.09 MBPlik pdf
19. PZT W-ca cz. nr 3 207.37 KbPlik image
20. ST W-ca cz. nr 3 12.18 MBPlik pdf
21. Przedmiar robót W-ca cz. nr 3 1.34 MBPlik pdf
22. Projekt bud. Cetula cz. nr 4 7.68 MBPlik pdf
23. BIOZ Cetula cz. nr 4 1.26 MBPlik pdf
24. ST Cetula cz. nr 4 4.85 MBPlik pdf
25. PZT Cetula cz. nr 4 98.20 KbPlik image
26. Przedmiar robót Cetula cznr 4 587.78 KbPlik pdf
27. Proj. bud. Radawa cz nr 5 18.20 MBPlik pdf
28. BIOZ Radawa cz. nr 5 3.38 MBPlik pdf
29. PZT Radawa cz nr 5 2.29 MBPlik pdf
30. ST Radawa cz nr 5 13.30 MBPlik pdf
31. Przedmiar Radawa cz nr 5 277.18 KbPlik pdf
32. Proj. bud. Nielepkowice cz nr 6 8.05 MBPlik pdf
33. BIOZ Niekepkowice cz nr 6 1.26 MBPlik pdf
34. PZT Nielepkowice cz nr 6 152.69 KbPlik image
35. ST Nielepkowice cz nr 6 4.80 MBPlik pdf
36. Przedmiar robót Nielepkowice cz nr 6 609.98 KbPlik pdf
37. Proj. bud. R. Wola cz nr 7 14.49 MBPlik pdf
38. BIOZ Ryszkowa Wola cz nr 7 3.20 MBPlik pdf
39. PZT Ryszkowa Wola cz nr 7 2.66 MBPlik pdf
40. ST Ryszkowa Wola cz nr 7 12.88 MBPlik pdf
41. Przedmiar robót Ryszkowa Wola cz nr 7 1.44 MBPlik pdf
42. Proj. bud. W-ca-Piwoda cz nr 8 3.95 MBPlik pdf
43. BIOZ W-ca - Piwoda cz nr 8 3.11 MBPlik pdf
44. PZT W-ca-Piwoda cz nr 8 65.93 KbPlik image
45. Schemat - układ sieci W-ca - Piwoda cz nr 8 1.31 MBPlik pdf
46. ST W-ca-Piwoda cz nr 8 12.35 MBPlik pdf
47. Przedmiar robót W-ca-Piwoda cz nr 8 - obwód nr 1 1.36 MBPlik pdf
48. Odpowiedź na pytania nr 1 31.00 KbPlik doc
49. Informacja z sesji otwarcia ofert. 69.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
2.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojących altan rekreacyjnych w miejscowości Mołodycz (dz. nr ewid. 511) , Zapałów (dz. nr ewid. 759/53), Wólka Zapałowska (dz. nr ewid. 92, Nielepkowice (dz. nr ewid. 41), Ryszkowa Wola (dz. nr ewid. 77/8), Wiązownica (dz. nr ewid. 1530/1 i w miejscowości Surmaczówka (dz. nr ewid. 277), o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m i średnicy 6,0 m. ściany altan otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażeniem w postaci ławek, stołu i rusztem do grillowania. 2.2 Konstrukcję wsporczą altan stanowią słupy z drewna iglastego (modrzew, świerk) o śr. min. 30 cm. i wys. 2,5 m. impregnowane preparatem grzybobójczym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana o przekroju 20x20 cm. spinającą całość konstrukcji. 2.3 Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych z drewna iglastego (modrzew, świerk) o wym. 7x14 cm. opartych na płatwiach. Okap dachu wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 2.4 Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. 2.5 Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 2.6 Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. z desek struganych szer. min. 14 cm. i gr. min. 4,5 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Krawędzie desek naturalne z oflisem nieszparowane. 2.7 Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami. 2.8 Wnętrze altan wyposażone zostanie w ławki z oparciem i stół wolnostojący o konstrukcji drewnianej z drewna iglastego (modrzew, świerk). Blat stołu szer. 80 cm. , siedzisko ławki szer. 40 cm. konstrukcja pełna z desek gr. 5 cm. obustronnie struganych. Wierzchnia powierzchnia stołu i ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie blatu stołu, siedzisk i oparć ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu czy ławek nie jest dopuszczalna. 2.9 Na zewnętrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o śr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 2.10 Całość zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron. 2.11 Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót. 2.12 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 24 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji jakości. 2.13 Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 odrębnych części, z których każda będzie stanowić przedmiot odrębnego postępowania i oceny ofert. CZĘŚĆ NR 1 Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Mołodycz 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Mołodycz na terenie działki oznaczonej nr ewid. 511 o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m i średnicy 6,0 m. Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu i rusztu do grillowania. 2. Konstrukcję wsporczą altany stanowią słupy z drewna iglastego (modrzew, świerk) o śr. min. 30 cm. i wys. 2,5 m. impregnowane preparatem grzybobójczym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana o przekroju 20x20 cm. spinającą całość konstrukcji. 3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych z drewna iglastego (modrzew, świerk) o wym. 7x14 cm. opartych na płatwiach. Okap dachu wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 4. Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. 5. Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 6. Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. z desek struganych szer. min. 14 cm. i gr. min. 4,5 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Krawędzie desek naturalne z oflisem nieszparowane. 7. Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami. 8. Wnętrze altan wyposażone zostanie w ławki z oparciem i stół wolnostojący o konstrukcji drewnianej z drewna iglastego (modrzew, świerk). Blat stołu szer. 80 cm., siedzisko ławki szer. 40 cm. konstrukcja pełna z desek gr. 5 cm. obustronnie struganych. Wierzchnia powierzchnia stołu i ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie blatu stołu, siedzisk i oparć ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu czy ławek nie jest dopuszczalna. 9. Na zewnętrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o śr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 10. Całość konstrukcji zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron. 11. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót. CZĘŚĆ NR 2 Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Zapałów 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Zapałów, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 759/53 o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m. i średnicy 6,0 m. Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu i rusztu do grillowania. 2. Konstrukcję wsporczą altany stanowią słupy z drewna iglastego (modrzew, świerk) o śr. min. 30 cm. i wys. 2,5 m. impregnowane preparatem grzybobójczym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana o przekroju 20x20 cm. spinającą całość konstrukcji. 3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych z drewna iglastego (modrzew, świerk) o wym. 7x14 cm. opartych na płatwiach. Okap dachu wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 4. Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. 5. Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 6. Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. z desek struganych szer. min. 14 cm. i gr. min. 4,5 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Krawędzie desek naturalne z oflisem nieszparowane. 7. Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami. 8. Wnętrze altan wyposażone zostanie w ławki z oparciem i stół wolnostojący o konstrukcji drewnianej z drewna iglastego (modrzew, świerk). Blat stołu szer. 80 cm. , siedzisko ławki szer. 40 cm. konstrukcja pełna z desek gr. 5 cm. obustronnie struganych. Wierzchnia powierzchnia stołu i ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie blatu stołu, siedzisk i oparć ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu czy ławek nie jest dopuszczalna. 9. Na zewnętrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o śr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 10. Całość konstrukcji zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron. 11. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót. CZĘŚĆ NR 3 Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Wólka Zapałowska 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Wólka Zapałowska, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 92 o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m. i średnicy 6,0 m. Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu i rusztu do grillowania. 2. Konstrukcję wsporczą altany stanowią słupy z drewna iglastego (modrzew, świerk) o śr. min. 30 cm. i wys. 2,5 m. impregnowane preparatem grzybobójczym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana o przekroju 20x20 cm. spinającą całość konstrukcji. 3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych z drewna iglastego (modrzew, świerk) o wym. 7x14 cm. opartych na płatwiach. Okap dachu wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 4. Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. 5. Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 6. Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. z desek struganych szer. min. 14 cm. i gr. min. 4,5 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Krawędzie desek naturalne z oflisem nieszparowane. 7. Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami. 8. Wnętrze altan wyposażone zostanie w ławki z oparciem i stół wolnostojący o konstrukcji drewnianej z drewna iglastego (modrzew, świerk). Blat stołu szer. 80 cm. , siedzisko ławki szer. 40 cm. konstrukcja pełna z desek gr. 5 cm. obustronnie struganych. Wierzchnia powierzchnia stołu i ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie blatu stołu, siedzisk i oparć ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu czy ławek nie jest dopuszczalna. 9. Na zewnętrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o śr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 10. Całość konstrukcji zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron. 11. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót. CZĘŚĆ NR 4 Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Nielepkowice 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Nielepkowice, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 41 o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m. i średnicy 6,0 m. Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu i rusztu do grillowania. 2. Konstrukcję wsporczą altany stanowią słupy z drewna iglastego (modrzew, świerk) o śr. min. 30 cm. i wys. 2,5 m. impregnowane preparatem grzybobójczym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana o przekroju 20x20 cm. spinającą całość konstrukcji. 3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych z drewna iglastego (modrzew, świerk) o wym. 7x14 cm. opartych na płatwiach. Okap dachu wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 4. Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. 5. Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 6. Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. z desek struganych szer. min. 14 cm. i gr. min. 4,5 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Krawędzie desek naturalne z oflisem nieszparowane. 7. Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami. 8. Wnętrze altan wyposażone zostanie w ławki z oparciem i stół wolnostojący o konstrukcji drewnianej z drewna iglastego (modrzew, świerk). Blat stołu szer. 80 cm. , siedzisko ławki szer. 40 cm. konstrukcja pełna z desek gr. 5 cm. obustronnie struganych. Wierzchnia powierzchnia stołu i ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie blatu stołu, siedzisk i oparć ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu czy ławek nie jest dopuszczalna. 9. Na zewnętrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o śr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 10. Całość konstrukcji zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron. 11. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót. CZĘŚĆ NR 5 Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Ryszkowa Wola 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Ryszkowa Wola, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 77/8 o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m. i średnicy 6,0 m. Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu i rusztu do grillowania. 2. Konstrukcję wsporczą altany stanowią słupy z drewna iglastego (modrzew, świerk) o śr. min. 30 cm. i wys. 2,5 m. impregnowane preparatem grzybobójczym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana o przekroju 20x20 cm. spinającą całość konstrukcji. 3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych z drewna iglastego (modrzew, świerk) o wym. 7x14 cm. opartych na płatwiach. Okap dachu wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 4. Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. 5. Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 6. Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. z desek struganych szer. min. 14 cm. i gr. min. 4,5 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Krawędzie desek naturalne z oflisem nieszparowane. 7. Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami. 8. Wnętrze altan wyposażone zostanie w ławki z oparciem i stół wolnostojący o konstrukcji drewnianej z drewna iglastego (modrzew, świerk). Blat stołu szer. 80 cm. , siedzisko ławki szer. 40 cm. konstrukcja pełna z desek gr. 5 cm. obustronnie struganych. Wierzchnia powierzchnia stołu i ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie blatu stołu, siedzisk i oparć ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu czy ławek nie jest dopuszczalna. 9. Na zewnętrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o śr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 10. Całość konstrukcji zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron. 11. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót. CZĘŚĆ NR 6 Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Wiązownica 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Wiązownica, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 1530/1 o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m. i średnicy 6,0 m. Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu i rusztu do grillowania. 2. Konstrukcję wsporczą altany stanowią słupy z drewna iglastego (modrzew, świerk) o śr. min. 30 cm. i wys. 2,5 m. impregnowane preparatem grzybobójczym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana o przekroju 20x20 cm. spinającą całość konstrukcji. 3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych z drewna iglastego (modrzew, świerk) o wym. 7x14 cm. opartych na płatwiach. Okap dachu wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 4. Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. 5. Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 6. Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. z desek struganych szer. min. 14 cm. i gr. min. 4,5 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Krawędzie desek naturalne z oflisem nieszparowane. 7. Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami. 8. Wnętrze altan wyposażone zostanie w ławki z oparciem i stół wolnostojący o konstrukcji drewnianej z drewna iglastego (modrzew, świerk). Blat stołu szer. 80 cm. , siedzisko ławki szer. 40 cm. konstrukcja pełna z desek gr. 5 cm. obustronnie struganych. Wierzchnia powierzchnia stołu i ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie blatu stołu, siedzisk i oparć ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu czy ławek nie jest dopuszczalna. 9. Na zewnętrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o śr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 10. Całość konstrukcji zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron. 11. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót. CZĘŚĆ NR 7 Budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Surmaczówka 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w miejscowości Surmaczówka, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 277 o konstrukcji drewnianej w kształcie regularnego sześcioboku o dł. boku 3,0 m. i średnicy 6,0 m. Ściany altany otwarte, posadzka utwardzona z kostki brukowej betonowej, wyposażenie altany w postaci ławek, stołu i rusztu do grillowania. 2. Konstrukcję wsporczą altany stanowią słupy z drewna iglastego (modrzew, świerk) o śr. min. 30 cm. i wys. 2,5 m. impregnowane preparatem grzybobójczym. Słupy mocowane do podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew drewniana o przekroju 20x20 cm. spinającą całość konstrukcji. 3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych z drewna iglastego (modrzew, świerk) o wym. 7x14 cm. opartych na płatwiach. Okap dachu wykończyć deską obustronnie struganą gr. min. 12 mm. przybitą do czoła krokwi i pokrytą gontem bitumicznym. 4. Pokrycie dachu stanowi pełne deskowanie z desek struganych gr. min.18 mm. ułożone na wpust oraz gont bitumiczny. 5. Podłoże pod altany wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm. w obramowaniu z obrzeży trawnikowych o wym. 8x30x100 cm. 6. Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wykonać balustradę drewnianą wys. 110 cm. z desek struganych szer. min. 14 cm. i gr. min. 4,5 cm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej altan. Krawędzie desek naturalne z oflisem nieszparowane. 7. Przy budowie altan zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami. 8. Wnętrze altan wyposażone zostanie w ławki z oparciem i stół wolnostojący o konstrukcji drewnianej z drewna iglastego (modrzew, świerk). Blat stołu szer. 80 cm. , siedzisko ławki szer. 40 cm. konstrukcja pełna z desek gr. 5 cm. obustronnie struganych. Wierzchnia powierzchnia stołu i ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie blatu stołu, siedzisk i oparć ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa stołu czy ławek nie jest dopuszczalna. 9. Na zewnętrz altan wykonać ruszt okrągły śr. min. 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości, konstrukcja rusztu metalowa (rura o śr. min 32 mm.), oraz palenisko z utwardzonym podłożem, zwieńczone po obwodzie kamieniem lub kostką betonową o średnicy 2,0 m. Wokół paleniska zamontować 5 szt. ławek bez oparcia, długości ok. 200 cm. z siedziskami szerokości 30 cm. z desek struganych gr. min. 5 cm. Podstawa siedzisk ławek z bali okrągłych o śr. 40 cm. Wierzchnia powierzchnia ławek oszlifowana papierem ściernym. Krawędzie siedzisk ławek naturalne z oflisem nieszparowane. Konstrukcja ażurowa ławek nie jest dopuszczalna. 10. Całość konstrukcji zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron. 11. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa kosztorys inwestorski, rysunki techniczne i przedmiar robót.
Data składania ofert:
2019-10-07 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-09-20 14:52:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2019-10-07 12:42:23
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 132.51 KbPlik doc
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 21.26 KbPlik doc
3. Oświadczenie RODO 13.79 KbPlik doc
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 23.13 KbPlik doc
5. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w podatkach lokalnych 16.30 KbPlik doc
6. Wykaz osób 14.41 KbPlik doc
7. ST 36.71 KbPlik doc
8. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - wzór 20.05 KbPlik doc
9. Projekt umowy 222.00 KbPlik doc
10. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 37.00 KbPlik doc
11. Formularz oferty 20.87 KbPlik doc
12. Przedmiar robót Mołodycz - cz. 1 633.36 KbPlik pdf
13. Przedmiar robót Zapałów - cz 2 642.85 KbPlik pdf
14. Przedmiar robót Wólka Zapałowska - cz. 3 634.42 KbPlik pdf
15. Przedmiar robót Nielepkowice - cz. 4 632.94 KbPlik pdf
16. Przedmiar robót Ryszkowa Wola - cz. 5 635.65 KbPlik pdf
17. Przedmiar robót Wiązownica - cz. 6 632.80 KbPlik pdf
18. Przedmiar robót Surmaczówka - cz. 7 635.87 KbPlik pdf
19. Rysunki techniczne ltany 1.44 MBPlik pdf
20. PZT Mołodycz 330.81 KbPlik pdf
21. PZT Zapałów 1001.38 KbPlik pdf
22. PZT Wólka Zapałowska 724.13 KbPlik pdf
23. PZT Nielepkowice 923.18 KbPlik pdf
24. PZT Ryszkowa Wola 739.10 KbPlik pdf
25. PZT Wiązownica 1.08 MBPlik pdf
26. PZT Surmaczówka 594.88 KbPlik pdf
27. Informacja z sesji otwarcia ofert. 56.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 15 października 2019r. 12:51:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.