URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Wiązownica w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowe – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OSA 2019”. 2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje budowę małej architektury - siłowni zewnętrznej w miejscowości Wiązownica (dz. nr ewid. 1223), Piwoda (dz. nr ewid. 1015), Manasterz (dz. nr ewid. 378), Ryszkowa Wola (dz. nr ewid. 77/8) i Zapałów (dz. nr ewid. 749/53) w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 oraz siłowni zewnętrznej na wolnym powietrzy w m. Mołodycz. 2.3 Wszystkie urządzenia należy montować na stopach fundamentowych z betonu klasy min. B20 o wym. 500x500 mm. posadowionym na gł. 100 mm. pod poziomem gruntu. 2.4 Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń przedstawiono na projekcie zagospodarowania działki. 2.5 Wyposażenie siłowni zewnętrznej stanowić będą następujące urządzenia do ćwiczeń: § wyciskanie siedząc +pylon + wyciąg górny, § wahadło+pylon + prasa nożna, § orbitrek + pylon + biegacz, § steper+ pylon + twister, § jeździec + pylon + wioślarz, § odwodziciel + pylon + narciarz, § stół do gry w szachy i chińczyka z ławkami, § stół do ping ponga, § stół do gry w piłkarzyki. § ławki parkowe żeliwne § kosze na śmieci § regulamin siłowni 2.6 Dostarczone urządzenia i elementy wyposażenia winny spełniać następujące wymogi: § wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat produkcji na znak bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującą normami: PN-EN1176-1:2009, PN-EN1176-7:2009. § wszystkie urządzenia siłowni i elementy wyposażenia winny spełniać wymogi i parametry określone w projekcie zagospodarowania terenu, niezbędnym do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. § montaż dostarczonych urządzeń siłowni i elementów wyposażenia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i zakres dostaw stanowiące integralną część siwz. 2.7 Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 odrębne części, z których każda będzie stanowić przedmiot odrębnego postępowania i oceny ofert. CZĘŚĆ NR 1 BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY - SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA WOLNYM POWIETRZU W M. WIĄZOWNICA, PIWODA I MANASTERZ 1. WIĄZOWNICA Przedmiot zamówienia obejmuje budowę małej architektury - siłowni zewnętrznej w miejscowości Wiązownica (dz. nr ewid. 1223), w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019. Wszystkie urządzenia należy montować na stopach fundamentowych z betonu klasy min. B20 o wym. 500x500 mm. posadowionych na gł. 100 mm. pod poziomem gruntu. Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń przedstawiono na projekcie zagospodarowania działki. Wyposażenie siłowni zewnętrznej stanowić będą następujące urządzenia do ćwiczeń i wyposażenie: § wyciskanie siedząc +pylon + wyciąg górny, 1 szt. § wahadło+pylon + prasa nożna, 1 szt. § orbitrek + pylon + biegacz, 1 szt. § steper+ pylon + twister, 1 szt. § jeździec + pylon + wioślarz, 1 szt. § odwodziciel + pylon + narciarz, 1 szt. § stół do gry w szachy i chińczyka z ławkami, 1 szt. § stół do ping ponga, 1 szt. § stół do gry w piłkarzyki. 1 szt. § ławki parkowe żeliwne 4 szt. § kosze na śmieci 2 szt. § regulamin siłowni 1 szt. Dostarczone urządzenia i elementy wyposażenia winny spełniać następujące wymogi: § wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat produkcji na znak bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującą normami: PN-EN1176-1:2009, PN-EN1176-7:2009. § wszystkie urządzenia siłowni i elementy wyposażenia winny spełniać wymogi i parametry określone w projekcie zagospodarowania terenu, niezbędnym do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. § montaż dostarczonych urządzeń siłowni i elementów wyposażenia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i zakres dostaw stanowiące integralną część siwz. 2. PIWODA Przedmiot zamówienia obejmuje budowę małej architektury - siłowni zewnętrznej w miejscowości Piwoda (dz. nr ewid. 1015), w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019. Wszystkie urządzenia należy montować na stopach fundamentowych z betonu klasy min. B20 o wym. 500x500 mm. posadowionych na gł. 100 mm. pod poziomem gruntu. Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń przedstawiono na projekcie zagospodarowania działki. Wyposażenie siłowni zewnętrznej stanowić będą następujące urządzenia do ćwiczeń i wyposażenie: § wyciskanie siedząc +pylon + wyciąg górny, 1 szt. § wahadło+pylon + prasa nożna, 1 szt. § orbitrek + pylon + biegacz, 1 szt. § steper+ pylon + twister, 1 szt. § jeździec + pylon + wioślarz, 1 szt. § odwodziciel + pylon + narciarz, 1 szt. § stół do gry w szachy i chińczyka z ławkami, 1 szt. § stół do ping ponga, 1 szt. § stół do gry w piłkarzyki. 1 szt. § ławki parkowe żeliwne 4 szt. § kosze na śmieci 2 szt. § regulamin siłowni 1 szt. Dostarczone urządzenia i elementy wyposażenia winny spełniać następujące wymogi: § wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat produkcji na znak bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującą normami: PN-EN1176-1:2009, PN-EN1176-7:2009. § wszystkie urządzenia siłowni i elementy wyposażenia winny spełniać wymogi i parametry określone w projekcie zagospodarowania terenu, niezbędnym do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. § montaż dostarczonych urządzeń siłowni i elementów wyposażenia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i zakres dostaw stanowiące integralną część siwz. 3. MANASTERZ Przedmiot zamówienia obejmuje budowę małej architektury - siłowni zewnętrznej w miejscowości Manasterz (dz. nr ewid. 378), w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019. Wszystkie urządzenia należy montować na stopach fundamentowych z betonu klasy min. B20 o wym. 500x500 mm. posadowionych na gł. 100 mm. pod poziomem gruntu. Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń przedstawiono na projekcie zagospodarowania działki. Wyposażenie siłowni zewnętrznej stanowić będą następujące urządzenia do ćwiczeń i wyposażenie: § wyciskanie siedząc +pylon + wyciąg górny, 1 szt. § wahadło+pylon + prasa nożna, 1 szt. § orbitrek + pylon + biegacz, 1 szt. § steper+ pylon + twister, 1 szt. § jeździec + pylon + wioślarz, 1 szt. § odwodziciel + pylon + narciarz, 1 szt. § stół do gry w szachy i chińczyka z ławkami, 1 szt. § stół do ping ponga, 1 szt. § stół do gry w piłkarzyki. 1 szt. § ławki parkowe żeliwne 4 szt. § kosze na śmieci 2 szt. § regulamin siłowni 1 szt. Dostarczone urządzenia i elementy wyposażenia winny spełniać następujące wymogi: § wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat produkcji na znak bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującą normami: PN-EN1176-1:2009, PN-EN1176-7:2009. § wszystkie urządzenia siłowni i elementy wyposażenia winny spełniać wymogi i parametry określone w projekcie zagospodarowania terenu, niezbędnym do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. § montaż dostarczonych urządzeń siłowni i elementów wyposażenia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i zakres dostaw stanowiące integralną część siwz. CZĘŚĆ NR 2 BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY - SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W M. RYSZKOWA WOLA, ZAPAŁÓW 1. RYSZKOWA WOLA Przedmiot zamówienia obejmuje budowę małej architektury - siłowni zewnętrznej w miejscowości Ryszkowa Wola (dz. nr ewid. 77/8), w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019. Wszystkie urządzenia należy montować na stopach fundamentowych z betonu klasy min. B20 o wym. 500x500 mm. posadowionych na gł. 100 mm. pod poziomem gruntu. Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń przedstawiono na projekcie zagospodarowania działki. Wyposażenie siłowni zewnętrznej stanowić będą następujące urządzenia do ćwiczeń i wyposażenie: § wyciskanie siedząc +pylon + wyciąg górny, 1 szt. § wahadło+pylon + prasa nożna, 1 szt. § orbitrek + pylon + biegacz, 1 szt. § steper+ pylon + twister, 1 szt. § jeździec + pylon + wioślarz, 1 szt. § odwodziciel + pylon + narciarz, 1 szt. § stół do gry w szachy i chińczyka z ławkami, 1 szt. § stół do ping ponga, 1 szt. § stół do gry w piłkarzyki. 1 szt. § ławki parkowe żeliwne 4 szt. § kosze na śmieci 2 szt. § regulamin siłowni 1 szt. Dostarczone urządzenia i elementy wyposażenia winny spełniać następujące wymogi: § wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat produkcji na znak bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującą normami: PN-EN1176-1:2009, PN-EN1176-7:2009. § wszystkie urządzenia siłowni i elementy wyposażenia winny spełniać wymogi i parametry określone w projekcie zagospodarowania terenu, niezbędnym do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. § montaż dostarczonych urządzeń siłowni i elementów wyposażenia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i zakres dostaw stanowiące integralną część siwz. 2. ZAPAŁÓW Przedmiot zamówienia obejmuje budowę małej architektury - siłowni zewnętrznej w miejscowości Zapałów (dz. nr ewid. 749/53), w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019. Wszystkie urządzenia należy montować na stopach fundamentowych z betonu klasy min. B20 o wym. 500x500 mm. posadowionych na gł. 100 mm. pod poziomem gruntu. Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń przedstawiono na projekcie zagospodarowania działki. Wyposażenie siłowni zewnętrznej stanowić będą następujące urządzenia do ćwiczeń i wyposażenie: § wyciskanie siedząc +pylon + wyciąg górny, 1 szt. § wahadło+pylon + prasa nożna, 1 szt. § orbitrek + pylon + biegacz, 1 szt. § steper+ pylon + twister, 1 szt. § jeździec + pylon + wioślarz, 1 szt. § odwodziciel + pylon + narciarz, 1 szt. § stół do gry w szachy i chińczyka z ławkami, 1 szt. § stół do ping ponga, 1 szt. § stół do gry w piłkarzyki. 1 szt. § ławki parkowe żeliwne 4 szt. § kosze na śmieci 2 szt. § regulamin siłowni 1 szt. Dostarczone urządzenia i elementy wyposażenia winny spełniać następujące wymogi: § wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat produkcji na znak bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującą normami: PN-EN1176-1:2009, PN-EN1176-7:2009. § wszystkie urządzenia siłowni i elementy wyposażenia winny spełniać wymogi i parametry określone w projekcie zagospodarowania terenu, niezbędnym do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. § montaż dostarczonych urządzeń siłowni i elementów wyposażenia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i zakres dostaw stanowiące integralną część siwz. CZĘŚĆ NR 3 BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY - SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W M. MOŁODYCZ 1. MOŁODYCZ ( POZA PROGRAMEM ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWE – REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM – OSA 2019) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę małej architektury - siłowni zewnętrznej w miejscowości Mołodycz -Wola. Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń przedstawiono na projekcie zagospodarowania działki. Wyposażenie siłowni zewnętrznej stanowić będą następujące urządzenia do ćwiczeń i wyposażenie: § wahadło+pylon + prasa nożna 1 szt. § orbitrek + pylon + biegacz 1 szt. § stół do ping ponga 1 szt. § jeździec+pylon+wioślarz 1 szt. § kosze na śmieci 1 szt. § regulamin siłowni 1 szt. Dostarczone urządzenia i elementy wyposażenia winny spełniać następujące wymogi: § wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat produkcji na znak bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującą normami: PN-EN1176-1:2009, PN-EN1176-7:2009. § wszystkie urządzenia siłowni i elementy wyposażenia winny spełniać wymogi i parametry określone w projekcie zagospodarowania terenu, niezbędnym do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. § montaż dostarczonych urządzeń siłowni i elementów wyposażenia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta. 2.8 Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, wieloznaczności lub niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczać zakresu swojego zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego. 2.9 Wymagany minimalny okres gwarancji (materiały i robociznę) wynosi 24 miesiące, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru robót, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji.
Data składania ofert:
2019-06-17 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-06-17 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-06-06 09:13:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2019-06-13 10:38:16
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 131.58 KbPlik doc
2. Projekt zagospodarowania terenu 5.60 MBPlik pdf
3. Przykładowa wizualizacja urządzeń siłowni 2.09 MBPlik pdf
4. Zakres dostawy dla cz. nr 1 17.19 KbPlik doc
5. Zakres dostawy dla cz. nr 2 15.57 KbPlik doc
6. Zakres dostawy dla cz. nr 3 13.32 KbPlik doc
7. Formularz oferty 20.25 KbPlik doc
8. Oświadczenie o spełnianiu warunków udzialu w postępowaniu 21.26 KbPlik doc
9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 23.03 KbPlik doc
10. Oświadczenie RODO 13.79 KbPlik doc
11. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 16.39 KbPlik doc
12. Zobowiązanie podmiotu trzeciego-wzór 19.24 KbPlik doc
13. Projekt umowy 176.00 KbPlik doc
14. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 37.00 KbPlik doc
15. UWAGA modyfikacja treści siwz i zmiana terminu składania ofert 16.75 KbPlik doc
16. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu UZP 12.42 KbPlik doc

Rejestr zmian
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 17 czerwca 2019r. 04:31:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.