Wiadomości http://bip.wiazownica.com Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi spoleczne Fri, 15 Feb 2019 14:55:04 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE Wed, 13 Feb 2019 15:38:59 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2019/2020 Fri, 08 Feb 2019 14:35:38 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 08 Feb 2019 13:48:44 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaiu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 08 Feb 2019 13:46:17 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 08 Feb 2019 13:44:05 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 08 Feb 2019 13:42:11 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Fri, 08 Feb 2019 13:38:03 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Fri, 08 Feb 2019 13:35:20 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Fri, 08 Feb 2019 13:32:54 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Fri, 08 Feb 2019 13:30:52 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... ogloszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Wiązownica Fri, 08 Feb 2019 08:12:37 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat położonych w Radawie Fri, 08 Feb 2019 08:05:44 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 06 Feb 2019 15:13:01 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zastępca Wójta Gminy Wiązownica Krzysztof Strent... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 06 Feb 2019 15:10:42 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zastępca Wójta Gminy Wiązownica Krzysztof Strent... Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 06 Feb 2019 15:06:56 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w Urzędzie Gminy Wiązownica, pokój nr 13, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.    Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium...... Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego Wed, 30 Jan 2019 11:27:40 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107   Wójt Gminy Wiązownica informuje:    że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:   Imię i nazwisko:                                            miejsce zamieszkania:   P. Zofia Wysocka...... LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Tue, 29 Jan 2019 14:49:16 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-150 Wójt Gminy  Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęło pięć ofert. Wszystkie spełniają wymagania formalne.   Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowały się niżej wymienieni kandydaci na stanowisko:     Lp.     Imię i...... LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Tue, 29 Jan 2019 14:48:17 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Wójt Gminy  Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęło pięć ofert. Wszystkie spełniają wymagania formalne.   Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowały się niżej wymienieni kandydaci na stanowisko:     Lp.     Imię i...... INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Tue, 29 Jan 2019 14:44:25 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Wójt Gminy Wiązownica informuje:    że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:       Imię i nazwisko                                                    miejsce zamieszkania:   Marta...... Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika Socjalnego Tue, 29 Jan 2019 14:41:31 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-150 ... Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika Socjalnego Tue, 29 Jan 2019 14:37:24 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... ogloszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na kolejny okres 3 lat Mon, 28 Jan 2019 10:31:08 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Tue, 22 Jan 2019 08:22:43 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie przed wydaniem decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Tue, 22 Jan 2019 08:20:09 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica w 2019 r. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-103 ... Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-100 ...