Wiadomości http://bip.wiazownica.com Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 07 Dec 2018 08:16:54 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.   Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r...... Uchwała Nr 11/12/2018 - Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Thu, 06 Dec 2018 21:39:28 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Uchwała Nr 11/6/2018 - Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Thu, 06 Dec 2018 21:39:04 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej położonych w obrębie: Ryszkowa Wola, Cetula, Surmaczówka,Mołodycz, Zapałów Thu, 06 Dec 2018 10:24:30 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... ogloszenie wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej położonych w Radawie Thu, 06 Dec 2018 10:18:41 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 05 Dec 2018 08:09:10 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu okalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 05 Dec 2018 08:06:45 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.   Zastępca Wójta Gminy Wiązownica Krzysztof Strent... Ogłoszenie o naborze na stanowisko – referenta ds. promocji i reklamy gminy Fri, 30 Nov 2018 12:40:05 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica 208   Określenie stanowiska: w zależności od okresu pracy w samorządzie i posiadanych kwalifikacji oraz wykształcenia ( referent, podinspektor, inspektor ds. promocji i reklamy gminy...... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Thu, 29 Nov 2018 09:57:50 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wójt Gminy Wiązownica Marian Jerzy Ryznar... Wyniki głosowań Radnych na I Sesji Rady Gminy Wiązownica Thu, 29 Nov 2018 08:35:23 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Zakres obowiązków Wed, 28 Nov 2018 14:27:17 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-17 ... Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy Wiązownica Wed, 28 Nov 2018 14:27:03 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-16 ... 1 Wed, 28 Nov 2018 13:06:36 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-339 ... Inspektor ds. obsługi kasy Wed, 28 Nov 2018 12:42:47 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-29 ... Sołectwa Wed, 28 Nov 2018 09:51:43 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Skład Komisji Stałych Rady Gminy Wiązownica Wed, 28 Nov 2018 09:47:37 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Skład Rady Gminy Wed, 28 Nov 2018 09:46:22 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-8 ... Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika Socjalnego Mon, 26 Nov 2018 10:24:43 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-150 ... Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Thu, 22 Nov 2018 09:10:59 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wójt Gminy Wiązownica Marian Jerzy Ryznar... Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wed, 21 Nov 2018 13:05:35 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Mon, 19 Nov 2018 10:28:02 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wójt Gminy Wiązownica Marian Jerzy Ryznar... Projekt Budżetu Gminy Wiązownica na 2019 rok Fri, 16 Nov 2018 09:48:55 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Lista kanydatów spełnających wymagania formalne na stanowisko Sekretarza Gminy Wiązownica Thu, 15 Nov 2018 12:08:29 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko do spraw inwestycji Thu, 15 Nov 2018 12:06:25 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw inwestycji Thu, 15 Nov 2018 12:03:28 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w miejscowości Jarosław i Oleszyce, celem realizacji obowiązku szkolnego, wraz z zapewnieniem opieki po ukończonych zajęciach szkolnych. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-103 ...