Wiadomości http://bip.wiazownica.com Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 13 Nov 2019 14:09:12 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 13 Nov 2019 14:06:02 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 13 Nov 2019 13:14:15 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 13 Nov 2019 13:12:17 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... obwieszczenie o zawieszeniu postępowania Wed, 13 Nov 2019 12:32:45 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Tue, 12 Nov 2019 15:14:09 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 08 Nov 2019 13:32:03 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Referenta ds. rozliczeń podatku VAT Tue, 05 Nov 2019 09:55:14 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Wójt Gminy Wiązownica informuje:    że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:   Imię i nazwisko:                                                    miejsce zamieszkania:   P. Monika...... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Tue, 05 Nov 2019 08:49:52 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Tue, 05 Nov 2019 08:40:41 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Tue, 05 Nov 2019 08:27:17 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy Wiązownica Mon, 04 Nov 2019 10:03:56 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-16 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 30 Oct 2019 12:51:56 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Thu, 24 Oct 2019 12:02:23 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Wójt Gminy  Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęły cztery oferty - wszystkie spełniające wymagania formalne.   Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowali się niżej wymienieni kandydaci:     Lp.     Imię i...... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Thu, 24 Oct 2019 11:31:55 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... obwieszczenie o sprostowaniu omyłki w decyzji inwestycji celu publicznego Wed, 23 Oct 2019 11:25:04 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Wed, 23 Oct 2019 08:03:38 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... ogloszenie wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Wiązownica Tue, 22 Oct 2019 10:22:17 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Fri, 18 Oct 2019 11:09:50 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Informacja z przeprowadzenia konsultacji społecznych Thu, 17 Oct 2019 15:24:19 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j.   z dnia 2019.03.15 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały  X/84/2019 Rady Gminy Wiązownica z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z...... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Wed, 16 Oct 2019 12:26:38 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Wed, 16 Oct 2019 12:24:15 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 16 Oct 2019 09:42:12 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Thu, 10 Oct 2019 15:22:39 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107   ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Thu, 10 Oct 2019 10:02:44 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ryszkowa Wola Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-100 ... „BUDOWA WOLNOSTOJĄCYCH ALTAN REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI MOŁODYCZ, ZAPAŁÓW, WÓLKA ZAPAŁOWSKA, NIELEPKOWICE, RYSZKOWA WOLA, WIĄZOWNICA I SURMACZÓWKA” Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.wiazownica.com/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-100 ...