Wiadomości http://bip.wiazownica.com Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Thu, 10 Oct 2019 15:22:39 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107   ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Thu, 10 Oct 2019 10:02:44 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Tue, 08 Oct 2019 15:29:15 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Komunikat Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu Mon, 07 Oct 2019 11:47:10 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu Fri, 04 Oct 2019 13:56:42 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 § 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 11 do...... Nabór na stanowisko – referenta do spraw rozliczeń podatku VAT Fri, 04 Oct 2019 13:27:13 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 III. Wymagania niezbędne: a)      Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ),   b)      wykształcenie: średnie ekonomiczne, preferowane wyższe studia...... Informacja o płukaniu sieci wodociągowej Fri, 04 Oct 2019 13:19:28 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 02 Oct 2019 12:45:41 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 02 Oct 2019 12:42:42 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 02 Oct 2019 12:40:31 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Wed, 02 Oct 2019 12:35:35 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 02 Oct 2019 12:32:51 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 02 Oct 2019 10:13:41 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 02 Oct 2019 10:10:20 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107   ... Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Tue, 01 Oct 2019 08:36:22 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Tue, 24 Sep 2019 08:00:06 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Fri, 20 Sep 2019 09:32:47 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Fri, 20 Sep 2019 09:30:17 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Fri, 20 Sep 2019 09:28:10 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego Wed, 18 Sep 2019 14:51:54 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Wed, 18 Sep 2019 08:31:46 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Tue, 17 Sep 2019 14:21:19 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Tue, 17 Sep 2019 14:09:02 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Tue, 17 Sep 2019 14:06:49 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-107 ... Informacja KW w Przemyślu o losowaniu kandydatów do OKW w gminie Wiązownica Mon, 16 Sep 2019 13:42:56 +0200 http://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-370 ...