URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Mołodycz

Czas trwania zamówienia:

Rodzaj procedury:

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA

OGŁASZA

OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY

na sprzedaż  nieruchomości rolnej położonej w miejscowości  Mołodycz

 

Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica  Nr LIII/389/2018 z dnia 25 lipca 2018r.

Przetarg jest ograniczony ( do rolników indywidualnych) w związku z ustawą  z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego z uwagi na powierzchnię nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, przekraczającej 0,30ha.

I. Dane dotyczące nieruchomości

1.  Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr  630/1 i nr 629/2 położonej  w miejscowości Mołodycz Sąd Rejonowy  w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW 77137/3.

2.  Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów działki nr 630/1 – 0,70 ha, nr 629/2 – 0,0051ha.

3. Cena wywoławcza nieruchomości:  działki nr 630/1 i nr 629/2 – 11 000,00zł.              

Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT.

  4. Opis nieruchomości nr 630/1 i nr 629/2  – Zgodnie ze SUiKZP znajduje się   w obszarach osadniczych, użytkowana rolniczo. Na ww. działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, brak MPZP.

Nieruchomość   stanowiąca    przedmiot przetargu  nie  jest  obciążona prawami osób trzecich  i   nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.

II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- przedłożenie komisji przetargowej oświadczenia i dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego w terminie do 26 listopada 2018r.

- wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką),  w wysokości 1100,00zł na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001 w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie     do dnia   27 listopada 2018r.

W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Koszty notarialne w całości ponosi Nabywca.

 Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.

Przetarg odbędzie się 30 listopada 2018  o godz. 11°°  w budynku Urzędu Gminy  w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami.

Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .

Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik  ds. gospodarki  nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.

 

Ogłoszenie zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń UG w Wiązownicy, sołectwa Mołodycz
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

 

Data wpłaty wadium:
2018-11-27 15:30:00
powrót
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłKowal Iwona 2018-10-26 10:14:00
PublikującyIwona Kowal 2018-10-26 10:15:00

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 18 listopada 2018r. 17:00:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.