URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
drugi ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Surmaczówce

ZMIANY:
2018-11-30 12:31:33: Dodano wynik do przetargu

Czas trwania zamówienia:

Rodzaj procedury:
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
 DRUGI OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Surmaczówka
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr LI/371/2018 z dnia 30 maja 2018 r.
 
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych do przedmiotowych działek, z uwagi na kształt i położenie działki w terenie.
1. Dla  działki nr 332/4, położonej w miejscowości Surmaczówka,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  17942/1
2.  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 332/4 - 0,1549ha,
3. Opis nieruchomości – działka położona wśród działek rolnych, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, ze względu na kształt, wielkość i położenie nie daje możliwości odrębnej zabudowy.
4.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszar rolny.
5.  Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 332/4 - 2760,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
II.1. Dla  działki nr 332/3, położonej w miejscowości Surmaczówka,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  17942/1
2.  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 332/3 - 0,0372ha,
3. Opis nieruchomości – działka położona wśród działek rolnych, nieużytkowana, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, ze względu na kształt, wielkość i położenie nie daje możliwości odrębnej zabudowy.
4.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszar rolny.
5.  Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 332/3 - 663,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
III. 1. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążona prawami osób trzecich             i     nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nią.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-  przedłożenie komisji przetargowej oświadczenia potwierdzającego posiadanie prawa własności do działek graniczących bezpośrednio: z działką nr 50/31 położoną w Radawie, z działka nr 332/4 położoną w Surmaczówce, działką nr 332/3 położoną w Surmaczówce   w terminie do 12 listopada 2018r.
 - wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką) w wysokości: za dz. nr 332/4 – 276,00zł, za dz. nr 332/3 – 67,00zł,   na konto Urzędu   Gminy         w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001   w Banku Spółdzielczym    w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie  do dnia  12 listopada 2018r. 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone    przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny    nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne                  z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 16 listopada 2018r. (piątek)  o godz. 12°°  w budynku Urzędu Gminy   w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad) .
 Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu, w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik 
ds. gospodarki nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:
Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Data wpłaty wadium:
2018-11-12 15:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłKowal Iwona 2018-10-15 12:37:00
PublikującyIwona Kowal 2018-10-15 12:37:00
Modyfikował(a) Iwona Kowal 2018-11-30 12:31:33

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 26 marca 2019r. 07:11:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.