Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 
        Starostwo Powiatowe w Jarosławiu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2030) Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
         W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy na rok 2018 Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2018 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.
 
        Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień
 
 
  Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona według poniżej zamieszczonego harmonogramu pracy w 2018 r. dla 5  punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarosławskiego:
 
1. Punkt nr 1:  

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu 
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
poniedziałek – piątek: 1300 - 1700

2. Punkt nr 2:
 - Urząd Miasta w Radymnie
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno
środa, czwartek: 800 - 1200

-   Urząd Gminy w Jarosławiu
ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
poniedziałek: 800 - 1200
 
-   Urząd Gminy w Wiązownicy
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica,
wtorek, piątek : 800 - 1200

3. Punkt nr 3: 
-   Urząd Gminy w Chłopicach
37-561 Chłopice 149a
środa, piątek: 800 - 1200
 
-  Urząd Gminy w Laszkach
37-543 Laszki  36
poniedziałek, czwartek: 800 - 1200
 
-   Urząd Gminy w  Radymnie
ul. Lwowska 38           
37-550 Radymno
wtorek: 800 - 1200

4. Punkt nr 4: 
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu 
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
poniedziałek – piątek: 800 - 1200

5. Punkt nr 5: 
Urząd Miejski w Pruchniku
ul. Rynek 1
37-560 Pruchnik
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 800 - 1200
środa: 1100 - 1500
 
 
            Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).
 
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:
 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.
 Pomoc prawna będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika   z urzędu.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl
 
 
 
LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Punkt nr Gmina Punkt Dni i godziny pracy Punktu
 
Podmiot udzielający pomocy prawnej
1. Jarosław Starostwo Powiatowe
w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:
1300 - 1700
 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną  Koło  w Jarosławiu ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
(radca prawny, absolwent wyższych studiów prawniczych)
2. Radymno Urząd Miasta
w Radymnie
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno
środa, czwartek: 
800 - 1200
 
 
Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11 33-300 Nowy Sącz
(radca prawny)
Jarosław Urząd Gminy                                w Jarosławiu
ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
poniedziałek
800 - 1200
 
Wiązownica Urząd Gminy                           w Wiązownicy               
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica
wtorek, piątek: 
800 - 1200
3.
 
Chłopice Urząd Gminy
w Chłopicach
37-561
Chłopice 149a
środa, piątek: 
 800 - 1200
 
 
Podkarpacka Fundacja Pomocy i Rozwoju, Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław
(adwokat)
Laszki Urząd Gminy
w Laszkach
37-543 Laszki  36
poniedziałek, czwartek:
 800 - 1200
 
Radymno Urząd Gminy w Radymnie ul. Lwowska 38  37-550 Radymno wtorek: 
800 - 1200
4. Jarosław Starostwo Powiatowe
w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:
 800 - 1200
 
 
radca prawy
5. Pruchnik Urząd Miejski
w Pruchniku
ul. Rynek 1
37-560 Pruchnik
poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek: 
800 - 1200
środa: 1100 - 1500
adwokat
Podmiot publikujący
WytworzyłŁukasz Kubiszyn - Pracownik UGW2018-08-08 00:00
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-08-08 09:38
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-08-08 09:39
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 14 czerwca 2021r. 13:07:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.