XML

ZARZĄDZENIE Nr 2/2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 4 stycznia 2023r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2023
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 4 stycznia 2023r.
 
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2023 dla kompleksów boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012 ” na terenie Gminy Wiązownica
w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda,  Radawa

 w ramach Projektu: ,, Lokalny Animator sportu”  2023r.
Na podstawie art.31 art.33.ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j Dz.U.2023 poz.40 ze zm) zarządzam co następuje:
§ 1.
Ogłasza się konkurs na stanowisko ,,  Animator sportu  ” na rok 2023  dla kompleksów boisk sportowych ,,  Moje Boisko- Orlik 2012 ”  na terenie Gminy Wiązownica w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa w ramach Projektu: ,,Lokalny Animator sportu” 2023 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia  powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Wiązownica ds. Oświaty
i sportu.


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Pliki do pobrania:
1. 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia: TUTAJ
2. Załącznik Nr 1 do ogłoszenia: TUTAJ
3. Załącznik Nr 2 do ogłoszenia: TUTAJ
4. Załącznik Nr 3 do ogłoszenia: TUTAJ

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-01-04
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-01-13 08:03