XML
Zakres obowiązków

 

Wójt
mgr Marian Jerzy Ryznar
Zastępca Wójta
mgr Krzysztof Strent

 
Sekretarz
mgr Małgorzata Karakuła

 
Skarbnik
mgr Aneta Dziduch

 

 
Wymiar Podatku
Elżbieta Brzuchacz
Jolanta Bujar
Maria Tabin-Matusz

 
Księgi Podatkowe
Grażyna Skrzypek

 
Księgi Budżetowe
Małgorzata Grześ
Ewa Stasienko
Anna Pawelec-Rożek
Małgorzata Ożga

 
Księgi Budżetowe i Pozabudżetowe
Dorota Kasia

 
Księgowość, Gospodarka Materiałowa
Urszula Chudzik

 
Obsługa kasy
Maria Mazur

 
Podatek VAT
Anna Neścior

 
Urząd Stanu Cywilnego
Barbara Socha

 
Ewidencja Ludności
Lidia Frendo

 
Kadry, Obsługa Rady
Alicja Kłak

 
Oświata, sport
Anna Florek

 
Sekretariat
Ewa Kuca

 
OSP
Roman Kisała

 
Informatyka, Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna
Daniel Mścisz

 
Geodezja i Gospodarka Mieniem Komunalnym
Iwona Kowal

 
Budownictwo i Geodezja
Justyna Wańcio

 
Inwestycje, Budownictwo, Infrastruktura Drogowa, Oświetlenie
Józef Osowski
Marek Kosior
Jolanta Siemieniak

 
Leśnictwo, Rolnictwo, Ochrona Środowiska
Maria Brodowicz

 
Gospodarka Komunalna
Łukasz Kubiszyn

 
Promocja
Angelika Szkamruk

 
Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze  Fundusz Alimentacyjny
Bożena Golba
Anna Szela
Iwona Kubiak
Małgorzata Żelazko
   

 
Pracownik Gospodarczy
Krystyna Koprowicz

 
Konserwator
Stanisław Pryjda

 
Robotnik Gospodarczy - dozoru lasu
Tadeusz Pietryna 1 etet
Marian Gałuszka 1/2 etetu
Józef Olejarz 1/2 etetu
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Marta Kruk-Kędzior - kierownik
Alicja Cieliczka
Elżbieta Kruk
Monika Brzuchacz
Jadwiga Meszko

Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2007-08-21
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2007-08-21 09:59
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2018-11-28 14:27