URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizacje zadania ,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica’’
Wójt Gminy Wiązownica ogłasza  nabór wniosków o przyznanie dofinansowania organizacji imprezy sportowo – rekreacyjnej pn. ,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica ( w formie zawodów sportowych) w miejscowości Wiązownica” w roku 2019.
I. Termin i miejsce składania wniosków                                                                            
1.     Wnioski należy składać w opisanej kopercie( nazwa i adres klubu ) z dopiskiem - Nabór wniosków – organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej pn.,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica ( w formie zawodów sportowych) w miejscowości Wiązownica” na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 69/2019 z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej pn. ,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica ( w formie zawodów sportowych ) w miejscowości Wiązownica”.        
2.   Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 15 lipca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Wiązownicy do godz.10:00.                                  
3.Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.                                      
4.Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.                                                                                                    
Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej bip wiazownica.com, www.wiazownica.com oraz w Urzędzie Gminy w Wiązownicy ( pokój nr 19).
II. Wymagane załączniki do wniosku
1.  Kopia potwierdzona za zgodność przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu wnioskodawcy, aktualnego statutu klubu lub stowarzyszenia sportowego.
2.  Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, odpis z  Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiedni wyciąg
z rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez starostę.                                                    
3. Oświadczenie, że oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku.                                                    
4. Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych.
III. Zasady przyznania dofinansowania
1.    Zasady udzielenia dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Wiązownica określa Uchwała
Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków
i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica ( Dz. Urzęd. Woj. Podkar. Nr 37, poz. 795 ).                                                                                                                              
 2.  Rozpatrzenie i ocenę wniosków o udzielnie dotacji celowej z budżetu gminy dokonuje Wójt Gminy Wiązownica, po wcześniejszym zaopiniowaniu ich przez Komisję Oświaty , Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.
IV. Termin rozpatrzenia wniosków
Wójt Gminy Wiązownica rozpatrzy i niezwłocznie poda do publicznej wiadomości, komu  udzielone zostało dofinansowanie.
V. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
1. Termin realizacji zadania – od daty podpisania umowy do 30 listopada 2019 r.             
2. Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest akceptacja przez strony postanowień umowy. 3. Wnioskodawca, któremu przyznano dofinansowanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania
z wykonania zadania w zakresie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Wiązownica,
na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 69/2018 z dnia 03 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej pn. ,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica ( w formie zawodów sportowych ) w miejscowości Wiązownica ”.
VI. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie rozwoju sportu przez Gminę
1. Na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu - organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej pn.,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica ( w formie zawodów sportowych) w miejscowości Wiązownica” w ramach realizacji Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica ( Dz. Urzęd. Woj. Podkar. Nr 37, poz. 795   ) przeznacza się w budżecie Gminy Wiązownica w roku 2019 środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł.
Zastrzega się prawo odwołania naboru wniosków oraz przesunięcia terminu składania wniosków,
a także jego unieważnienia.   
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar


 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna Florek - Pracownik UGW2019-07-03
Publikujący Anna Florek - Referent 2019-07-03 13:52
Modyfikacja Anna Florek - Referent 2019-07-16 14:18
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 23 lipca 2019r. 04:31:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.