XML

Raport o stanie gminy Wiązownica za rok 2022

Szanowni Państwo Radni oraz Mieszkańcy Gminy Wiązownica

 
                       Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Wiązownica za 2022 r.

      Obowiązek opracowania raportu, przedłożenia radzie gminy wynika z art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559).

      Ubiegły rok był zdominowany przez pandemię koronawirusa, która postawiła naszą społeczność już drugi rok w tej trudnej sytuacji. Żyliśmy „zdalnie” i na dystans. Najbardziej odczuwalne obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa dotyczyły funkcjonowania oświaty, administracji i kultury. Mimo panującej pandemii najważniejsze zadania służące mieszkańcom były zrealizowane. Realizowaliśmy również wszystkie zadania związane z obsługą obywateli, w tym zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom w zakresie niezbędnych potrzeb życiowych. Skończyliśmy inwestycje już zaczęte, rozpoczęliśmy nowe, przygotowywaliśmy dokumentację z myślą o kolejnych latach. Kolejne wyzwania przed nami.

      Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Wiązownica do zapoznania się z lekturą.
 
 
Z poważaniem
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
 
Pliki do pobrania:
1. Raport o stanie gminy Wiązownica za rok 2022: TUTAJ
2. Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Wiązownica: TUTAJ
3. Informacja odnośnie debaty TUTAJ
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2023-05-31
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-05-31 15:30
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-05-31 17:02