XML

Zarządzenie Nr 66 /2023

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. 2023 r.poz.40 ze zm.) oraz § 6 ust.2   Uchwały Nr XXXVII/287/2021 z dnia 15 listopada 2021 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica  zarządza się, co następuję:
§ 1.
Ogłasza się nabór wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej pn.,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica w 2023 roku ( w formie zawodów sportowych ) w miejscowości Piwoda”.
 
§ 2.
Treść ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej  w 2023 r. stanowi załącznik Nr.1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Warunki i tryb finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica określa Uchwała Nr XXXVII/287/2021 z dnia 15 listopada 2021 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica.
 
§ 4.
Na realizację zadania w zakresie organizacji imprezy sportowo – rekreacyjnej przyznaje się środki finansowe w wysokości 5 500,00 zł.
 
§ 5.
Przyjmuje się wzór wniosku o udzielenie dofinansowania organizacji imprezy sportowo- rekreacyjnej, stanowiący załącznik Nr.2 do zarządzenia.
 
§ 6.
Przyjmuje się wzór umowy, stanowiący załącznik Nr.3 do zarządzenia.
 
§ 7.
Przyjmuje się wzór sprawozdania z wykonania zadania w zakresie dofinansowania imprezy sportowo - rekreacyjnej przez Gminę Wiązownica, stanowiący załącznik Nr.4 do zarządzenia.
 
§ 8.
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi urzędy ds. oświaty i sportu.
 
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Pliki do pobrania:

1. Załącznik nr 1 TUTAJ
2. Załącznik nr 2 TUTAJ
3. Załącznik nr 3 TUTAJ
4. Załącznik nr 4 TUTAJ
5.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-07-04
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-07-04 15:02