XML

Zarządzenie Nr 21 /2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 9 luty 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust.1  ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2023 r.poz.40 z póżn.zm),oraz  § 6 ust.2 uchwały Nr XXXVII/287/2021 Rady Gminy Wiązownica z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica, oraz
Zarządzenia Nr 13/2023r. z dnia 24 styczeń 2023r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, zarządzam co następuje :


§ 1
 
Ogłaszam wyniki  naboru wniosków - projektów na realizację zadania publicznego  z zakresu rozwoju sportu w Gminie Wiązownica w 2023 roku:” Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych” lub „Organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego”.
Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej zawartą w protokole z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 09.02.2023r. Kluby sportowe, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie i którym przyznaje się  dotację na realizację zadania to:
 

  • Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Wiązownica
             Klub Sportowy Wiązownica - 450 000,00 zł
  • Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Szówsko
Klub Sportowy Szówsko – 100 000, 00 zł
  • Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Zapałów
Ludowy Klub Sportowy ,,ORKAN ‘’ Zapałów - 75 000,00 zł,
  • Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Piwoda
Klub Sportowy ,, SANTOS ‘’Piwoda – 113 000,00 zł,
  • Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Manasterz
Ludowy Klub Sportowy w Manasterzu – 65 000,00 zł,
 

  • Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Mołodycz
             Ludowy Klub Sportowy Mołodycz - 40 000,00 zł,
  • Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Cetula
             Ludowy Klub Sportowy ,,DĄB ” Cetula - 40 000,00 zł
  • Organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego” w miejscowości Wiązownica- Uczniowski Klub Sportowy „Orlik „ Wiązownica- 5000,00 zł
  • Organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego” w miejscowości Manasterz- Uczniowski Klub Sportowy „Śnieżka„ w Manasterzu- 5000,00 zł
 
 
§ 2
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-02-09
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-02-10 08:18