XML

Zarządzenie Nr 95/2022 WGW z dnia 14.07.2022 r.

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz.1762 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
Na wniosek Pani Aliny Kubiszyn nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Szówsku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuję Komisję Egzaminacyjną w składzie:
1.      Pani Anna Lampart - Przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący Komisji
2.      Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny desygnowany przez Kuratora   Oświaty w Rzeszowie,
3.      Pani Bożena Szykuła - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Szówsku - członek,
4.      Pani Dorota Paszkowska -  Ekspert z listy ekspertów MEN mgr pedagogiki, nauczanie początkowe, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza- członek
5.      Pan Piotr Wajda  - Ekspert z listy ekspertów MEN mgr biologii, kwalifikacje w zakresie muzyki, przedmioty artystyczne, zarządzanie oświatą, przyroda- członek
 
§ 2
Zakres zadań i tryb pracy Komisji Egzaminacyjnych powołanych dla  przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego określa regulamin pracy komisji stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.                                                                                                      
§ 3
Termin posiedzenia komisji wyznacza jej Przewodniczący i zawiadamia pozostałych członków komisji.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załącznik Nr 1 Plik pdf 106.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2022-07-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-07-15 11:33
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-07-15 11:34