XML

Zarządzenie Nr 90/2022 WGW z dnia 29.06.2022 r.

Na podstawie art. 30 ust.1  ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2022 r. poz.559 ze zm),oraz  § 6 ust.2 uchwały Nr XXXVII/287/2021 Rady Gminy Wiązownica z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica, oraz Zarządzenia Nr 80/2022 z dnia 08 czerwca 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu- Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej pn. „ Puchar Wójta Gminy Wiązownica ( w formie zawodów sportowych) w 2022 r w miejscowości Zapałów zarządzam co następuje :
 
§ 1
 
Ogłaszam wyniki  naboru wniosków - projektów na realizację zadania publicznego  z zakresu rozwoju sportu- Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej pn. „ Puchar Wójta Gminy Wiązownica (w formie zawodów sportowych) w 2022 r w miejscowości Zapałów.
Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Rady Gminy Wiązownica ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny, decyzją Wójta Gminy Wiązownica przyznano Klubowi Sportowemu „ Orkan „ w Zapałowie dofinansowanie w wysokości 4000,00 zł
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2022-06-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-06-29 14:08