XML

Zarządzenie Nr 80/2022 WGW z dnia 08.06.2022 r.

Zarządzenie Nr 80/2022
Wójta Gminy Wiązownica

z dnia 08 czerwca 2022 r.
 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej pn. ,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica (w formie zawodów sportowych) w 2022 r. w miejscowości Zapałów”.

 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. 2022r.poz.559 ze zm.) oraz § 6 ust.2   Uchwały Nr XXXVII/287/2021 z dnia 15 listopada 2021 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica  zarządza się, co następuję:

§ 1.
Ogłasza się nabór wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej pn.,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica w 2022 roku ( w formie zawodów sportowych ) w miejscowości Zapałów”.
 
§ 2.
Treść ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej  w 2022 r. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Warunki i tryb finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica określa Uchwała Nr XXXVII/287/2021 z dnia 15 listopada 2021 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica.
 
§ 4.
Na realizację zadania w zakresie organizacji imprezy sportowo – rekreacyjnej przyznaje się środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł.
 
§ 5.
Przyjmuje się wzór wniosku o udzielenie dofinansowania organizacji imprezy sportowo- rekreacyjnej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.
 
§ 6.
Przyjmuje się wzór umowy, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.
 
§ 7.
Przyjmuje się wzór sprawozdania z wykonania zadania w zakresie dofinansowania imprezy sportowo - rekreacyjnej przez Gminę Wiązownica, stanowiący załącznik Nr 4 do zarządzenia.
 
§ 8.
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi urzędy ds. oświaty i sportu.
 
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załacznik nr 1 Plik pdf 148.60 KB
Załacznik nr 2 Plik pdf 187.92 KB
Załacznik nr 3 Plik pdf 184.57 KB
Załacznik nr 4 Plik pdf 215.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2022-06-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-06-08 14:24
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-06-08 14:24