XML

Zarządzenie Nr 68/2022 WGW z dnia 29 kwiecień 2022r.

Zarządzenie Nr 68/2022
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 29 kwiecień 2022r.
 
 
w sprawie wyników ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu przez Uczniowskie Kluby Sportowe.
 
Na podstawie art. 30 ust.1  ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2022 r.poz.559 ze zm),oraz  § 6 ust.2 uchwały Nr XXXVII/287/2021 Rady Gminy Wiązownica z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica, oraz Zarządzenia Nr 60/2022 z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu przez Uczniowskie Kluby Sportowe zarządzam co następuje :
 
§ 1
Ogłaszam wyniki  naboru wniosków - projektów na realizację zadania publicznego  z zakresu rozwoju sportu przez Uczniowskie Kluby Sportowe w Gminie Wiązownica w 2022 roku: „Organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego”. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej zawartą w protokole z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 28.04.2022r. Uczniowskie kluby Sportowe, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie i którym przyznaje się  dotację na realizację zadania to:
 
  • Organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego
            Uczniowski Klub Sportowy Orlik Wiązownica- 3000,00 zł
  • Organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego
            Uczniowski Klub Sportowy Śnieżka Manasterz- 3000,00 zł
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2022-04-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-04-29 08:27