XML

Wyniki II etapu konkursu na stanowisko Lokalny Animator Sportu

Wyniki II etapu konkursu na stanowisko Lokalny Animator Sportu
w kompleksach boisk sportowych ,, Moje Boisko - Orlik 2012”  na terenie Gminy Wiązownica w roku 2022 w miejscowościach :
Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa
 
 
W  związku z zakończeniem w dniu 15.02.2022r. procedury naboru na stanowiska Lokalny Animator Sportu w kompleksach boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012” na terenie Gminy Wiązownica w roku 2022 w miejscowościach : Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa zostały  wybrane  następujące osoby:
 
  1. Krystian Kardynał – kompleks sportowy ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w Piwodzie.
  2. Socha Sebastian   – kompleks sportowy ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w  Radawie.
  3. Hubert Kasia   – kompleks sportowy ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w Wiązownicy.
  4. Winiarski Jakub   – kompleks sportowy ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w Zapałowie.
 
W/w kandydaci zostaną zatrudnieni przez Wójta Gminy Wiązownica na kompleksach boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012” na terenie Gminy Wiązownica w roku 2022 w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa, pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2022-02-16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-02-17 08:03