XML

ZARZĄDZENIE Nr 19/2022 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 1 luty 2022r.

 
Na podstawie art.31 art.33.ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j Dz.U.2021 poz.1372) zarządzam co następuje:
§ 1.
Ogłasza się konkurs na stanowisko ,,  Animator sportu  ” na rok 2022  dla kompleksów boisk sportowych ,,  Moje Boisko- Orlik 2012 ”  na terenie Gminy Wiązownica w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa w ramach Projektu: ,,Lokalny Animator sportu” 2022 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia  powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Wiązownica ds. Oświaty
i sportu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
 

Pliki do pobrania:
1. 
Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 19/2022 Wójt Gminy Wiązownica z dnia 1 luty 2022r.: pobierz
2. Oświadczenie o niekaralnośći: pobierz 
3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia: pobierz 
4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia: pobierz 
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna FLOREK - Pracownik UGW2022-02-01
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-02-01 10:52