XML
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Wiązownicy
z dnia 1 października 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Gminy Wiązownica zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

                       
Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Wiązownicy podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Wiązownica, przyznano następujące numery:
 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIANA JERZEGO RYZNARA
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZJEDNOCZONA PRAWICA
 
 
Liście kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanej w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Wiązownica, przyznano następujący numer:

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "NASZA BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ"
 
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Wiązownicy
 
Barbara Maria Siry
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-10-01
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2018-10-01 13:41
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-10-02 08:21