XML

Charakterystyka Gminy

Położenie i podział administracyjny Gmina Wiązownica położona jest we wschodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie jarosławskim. Sąsiaduje z gminami Laszki i Jarosław w powiecie jarosławskim oraz Stary Dzików i Oleszyce w powiecie lubaczowskim, a także Adamówką i Sieniawą w powiecie przeworskim. Administracyjnie podzielona jest na 12 sołectw, zamieszkanych przez 11 276 (dane z roku 2003) mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 46,2 osóby/km2. Gmina Wiązownica zajmuje obszar 244 km2. Dowadniana jest przez rzekę San, przepływającą przez cztery miejscowości gminy. Położona na niewielkich wzniesieniach o wysokości do 400 m n.p.m.

Położenie i podział administracyjny Gmina Wiązownica położona jest we wschodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie jarosławskim. Sąsiaduje z gminami Łaszki i Jarosław w powiecie jarosławskim oraz Stary Dzików i Oleszyce w powiecie lubaczowskim, a także Adamówką i Sieniawą w powiecie przeworskim. Administracyjnie podzielona jest na 12 sołectw, zamieszkanych przez 11 276 (dane z roku 2003) mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 46,2 osóby/km2. Gmina Wiązownica zajmuje obszar 244 km2. Dowadniana jest przez rzekę San, przepływającą przez cztery miejscowości gminy. Położona na niewielkich wzniesieniach o wysokości do 400 m n.p.m.

Sołectwa gminy Wiązownica to: 1. Cetula 2. Manasterz 3. Mołodycz 4. Nielepkowice 5. Piwoda 6. Radawa 7. RyszkowaWola 8. Surmaczówka 9. Szówsko 10. Wiązownica 11. Wólka Zapałowska 12. Zapałów Wiodącą funkcję w gminie pełnią miejscowości Szówsko i Wiązownica. Szówsko zamieszkane przez 3096 osób koncentruje handel i usługi świadczone na rzecz mieszkańców całej gminy. Wiązownica, 1826 mieszkańców, jest siedzibą władz gminnych. Walory krajobrazowe i bogactwa naturalne Gmina Wiązownica położona jest w Kotlinie Sandomierskiej, na prawym brzegu rzeki San. Teren gminy odcina się wyraźną krawędzią od doliny Sanu, tworząc obszar o łagodnych wzniesieniach o wysokości od 300 do 400 metrów. Niewielka ilość uciążliwych dla środowiska inwestycji sprawia, iż powietrze i wody na terenie gminy są stosunkowo czyste. Bogactwem naturalnym gminy są lasy zajmujące około 48% powierzchni. Główne gatunki drzew to sosna, a następnie dąb, olcha i brzoza. Lasy obfitują w różnorodną faunę i florę. Wśród fauny spotkać można ryjówkę górską, pliszkę górską i karpacką, salamandrę plamistą oraz gatunki nizinne, takie jak: skowronek borowy, żaba moczarowa, remiz. Licznie występuj ą j clenie, sarny, dziki, kuny leśne, borsuki, zające. Wzdłuż doliny Sanu prowadzą szlaki migracji zwierząt, co sprzyja pojawianiu się okresowo niezwykłych w tych stronach gatunków przybywających z północy oraz południa. Teren gminy obfituje w złoża kruszywa. Wydobywa się głównie piasek, na terenie Manasterza, Cetuli i Radawy znajdują się trzy prosperujące piaskownie.

Gmina Wiązownica posiada wspaniałe warunki do uprawiania sportów wodnych, wędkarstwa, myślistwa oraz wędrówek leśnych. Szczególnie atrakcyjna dla turystów jest wieś Radawa, położona wśród lasów nad zalewem wodnym i rzeką Lubaczówką. Warunki klimatyczne Rejon jarosławski, w tym również gmina Wiązownica, położony jest niemal w całości w strefie klimatycznej nizinnej, tylko część południowo-zachodnia pozostaje w zasięgu klimatu podgórskiego. Z reguły występują tu długie i upalne lata, ciepłe i słoneczne jesienie oraz niezbyt ostre zimy. Średnie dobowe temperatury powietrza w okresie lata wynoszą +17 + 18°C (lipiec, sierpień), podczas zimy - 5 - 3°(styczeń - luty). Okres wegetacyjny jest tu stosunkowo długi, przeciętnie trwa 224 dni w roku, od 29 marca do 9 listopada. Na okres ten przypada około 86% dni pogodnych. Roczna suma opadów wynosi w Jarosławiu około 620 mm, na południowo-zachodnich krańcach dawnego powiatu osiąga 750 mm. Stosunkowo najmniejsze opady występują w okresie zimy, największe podczas miesięcy letnich (lipiec -sierpień). Czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi średnio dla całego obszaru około 70 dni. Nieco dłuższy jest w okolicach podgórskich. Przy normalnych warunkach zimowych średnia grubość pokrywy śnieżnej sięga 10-30 cm. Miejsce i funkcje gminy Gmina Wiązownica jest największą powierzchniowo gminą w powiecie jarosławskim. Również pod względem ilości mieszkańców zajmuje wysokie trzecie miejsce w powiecie po Radymnie i Jarosławiu. Ilość mieszkańców na km2 stawia ją natomiast na ostatnim miejscu. Jest gminą podmiejską, typowo rolniczą, nie ma rozwiniętego przemysłu. Rolnictwo poza drobnym rzemiosłem, zakładami usługowymi i handlem detalicznym jest ważnym źródłem utrzymania mieszkańców. Centralną funkcję w gminie pełni miejscowość Wiązownica -siedziba władz gminy oraz instytucji użyteczności publicznej. Gmina Wiązownica funkcjonalnie i administracyjnie związana jest z gminą Jarosław, szczególnie z miastem Jarosław - siedzibą władz powiatowych.. Gmina stanowi zaplecze socjalne dla miasta (w ostatnich latach funkcja zaplecza żywieniowego znacznie straciła na znaczeniu). Dobrze rozwinięta sieć dróg oraz istniejące połączenia komunikacyjne umożliwiają kontakty z okolicznymi większymi miejscowościami Radymnem i Przeworskiem oraz ze stolicą województwa - Rzeszowem. Malownicze położenie gminy oraz szereg atrakcji turystycznych, między innymi zabytkowa cerkiew w Zapałowie, drewniany kościół w Surmaczówce, zbiornik wodny w Radawie, powodują wzrost znaczenia lokalnej turystyki i agroturystyki. W przyszłości funkcje te, obok funkcji rolniczej, mogą odgrywać istotną rolę w rozwoju ekonomicznym gminy Wiązownica.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
Wytworzył2008-09-17
Publikujący -