XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

RG5.6733.31.2023                                                                                                               Wiązownica, dnia 18.09.2023r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023.775 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2023.977 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20- 340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:  „Budowa linii kablowej SN 15kV, napowietrznej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV, linii kablowej nn 0,4kV w celu przyłączenia zakładu produkcyjnego w m. Wiązownica na dz. nr ewid.  471, 472, 473, 475/1, 475/3, 475/4, 475/5, 475/6, 477, 478, 481, 482/3, 482/4, 485/2, 487, 486, 493 obr. Wiązownica, gm. Wiązownica”.
 
            Strony postępowania mogą zapoznać się z ww. wnioskiem w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 14) od poniedziałku do piątku w godz.  7:30-15:30 i ewentualnie wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotu postępowania.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. Wójta
Artur Żołyniak
Zastępca Wójta
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2023-09-18
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-09-18 12:42
Modyfikacja Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-09-18 12:44