XML

Ogłoszenie o wyłonieniu partnera do realizacji wspólnego zadania
OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU PARTNERA
DO REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA
 


   Gmina Wiązownica, zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 - 2027 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu na stronie https://bip.wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokazTresc-107-4900 ogłoszenia o otwartym naborze Partnera projektu pt.. „Zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP
w miejscowości Szówsko” planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących
z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu; Nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23; Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych), podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera.
W wyniku ogłoszonego naboru wpłynęła w terminie 1 oferta:
  1. OSP Szówsko
 
                Po ocenie otrzymanych ofert pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu z dnia 14 lipca 2023 podjęto decyzję o wyborze oferty nr 1do wspólnej realizacji wyżej wymienionego projektu.
 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłArtur ŻOŁYNIAK - Sekretarz UGW2023-08-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-08-08 15:07