XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

OBWIESZCZENIE o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

RG5.6733.27.2023                                                                                                  Wiązownica, dnia 22.05.2023r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt  6, 9, 8, 11  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2022.503 ze zm.),
zawiadamiam
o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa linii kablowej nN 0,4 kV,  budowa szaf kablowych, budowa przyłączy kablowych nN 0,4 kV, budowa złącz licznikowych, budowa słupa linii napowietrznej nN,  na dz. nr ewid. 537/11, 548, 501, 535, 534, 531, 532, 533, 530, 529, 528, 527, 502/2, 502/1, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509/1, 510, 511/1, 515, 526/3, 526/1, 525/2, 525/1, 509/2 obr. Manasterz, gm. Wiązownica”.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Wiązownica.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia WYSOCKA - Pracownik UGW2023-05-22
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2023-05-24 08:19