XML

ZARZĄDZENIE Nr 4/2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 4 stycznia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2023
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 4 stycznia 2023r.
 
 
w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu konkursu na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2023 dla kompleksów boisk sportowych ,, Moje Boisko - Orlik 2012 ” na terenie Gminy Wiązownica w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa.
w ramach Projektu: ,, Lokalny Animator sportu”  2023r.

Na podstawie art.31 art.33.ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j Dz.U.2023 poz.40 ze zm) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Ustala się  Regulamin konkursu na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2023 dla kompleksów boisk sportowych ,, Moje Boisko - Orlik 2012 ” na terenie Gminy Wiązownica w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa w ramach Projektu: ,, Lokalny Animator sportu”  2023 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
          
§ 2
Wykonanie zarządzenia  powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Wiązownica ds. Oświaty
i sportu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Pliki do pobrania:
1. Załącznik do zarządzenia 4: TUTAJ
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-01-04
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-01-13 08:11