XML

Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 4 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 3/2023
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 4 stycznia 2023 r.w sprawie powołania Komisji w celu oceny ofert oraz wiedzy kandydatów na stanowisko ,, Animator sportu” na rok 2023  dla kompleksów boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012 ” na terenie Gminy Wiązownica w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda,  Radawa w ramach Projektu: ,, Lokalny Animator sportu”  2023r.
Na podstawie art.31 art.33.ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j Dz.U.2023 poz.40 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję Komisję konkursową w celu oceny ofert oraz wiedzy kandydatów na stanowisko - Animator sportu na rok 2023  dla kompleksów boisk sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012 ” na terenie Gminy Wiązownica w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda,  Radawa w ramach Projektu:
 ,, Lokalny Animator sportu”  2023r.
 
Anna Lampart – Przewodniczący Komisji
Anna Wilk – Członek Komisji
Justyna Wańcio – Członek Komisji

 
§ 2
Oceny ofert kandydatów zostaną  przeprowadzona w dniu 16.01.2023 r. godz.9.00
 
§ 3
Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostaną w dniu 17.01.2023 r. godz.9.00
 
§ 4
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAnna LAMPART - Pracownik UGW2023-01-04
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2023-01-13 08:06